www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Baliedebat: de macht van het beeld
Ron Peperkamp on Fri, 21 Sep 2001 18:41:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Baliedebat: de macht van het beeld


Vooruitlopend op het verslag van de bijeenkomst in de Balie welke Menno hier
binnenkort zal posten, hier vast enkele opmerkingen.

De belangrijkste beschouwing van de avond kwam m.i. van Henk Oosterling die
de interpretaties van de gebeurtenissen in de VS hopeloos voorspelbaar
vond - iets waar ik mij volledig in kan vinden.


Naar zijn idee is het een vergissing om de beelden van de aanslag louter
politiek te duiden - helemaal als er bij de duiding gebruik wordt gemaakt
van een begrippenapparaat dat stamt uit de tijd van de koude oorlog:
oorlogsverklaringen; gepaste antwoorden; verstoringen van
machtsverhoudingen; mondiale tegenstellingen, bondgenootschappelijke
verplichtingen etc. etc. Terecht vroeg Oosterling zich af in hoeverre deze
termen nog wel van deze tijd zijn. Of in de woorden van Oosterling zelf: is
het gebruik van de vertrouwde koude-oorlog retoriek niet louter een poging
tot 'rituele bezwering' van het 'verbijsterende en onbegrijpelijke beeld'
van de ineenstortende WTC-torens? En zijn het niet juist deze rituele
dansjes die een werkelijke duiding van de gebeurtenis in de weg staan?

Het toch enigszins teleurstellende niveau van de recente discussies op
Nettime, illustreert hoezeer Oosterling hier de spijker op de kop slaat. De
rituele dansjes die hier de afgelopen tijd worden uitgevoerd, maken op mij
in ieder geval een tamelijk vermoeide indruk. De politieke duidingen
bevatten weinig tot geen nieuwe inzichten - juist omdt ze louter politiek
zijn. Alle speculaties over 'uitkomsten' of 'oplossingen' zijn om diezelfde
reden even voorspelbaar als vermoeiend. Het grote gevaar is natuurlijk dat
deze speculaties al snel als vanzelfsprekend worden geaccepteerd en
alternatieve uitkomsten als onrealistisch terzijde worden geschoven.

Het is mijn stellige overtuiging dat de discussie breder moet worden
getrokken. Om tot nieuwe inzichten te komen, zullen we ook (of eigenlijk
jist) de sociale, psychologische, ethische, ja zelfs de esthetische
betekenis van het gebeuren in New York moeten onderzoeken. Ik wil wel een
paar balletjes opgooien.

(Vanwege klachten over de lengte van de mails, start ik voor elk balletje
een nieuwe draad)


-----------------------------------------------
Ron Peperkamp
ron {AT} peperkamp.nl
-----------------------------------------------______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).