www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] LL 18 : De toekomst
Leo Lake on Fri, 21 Sep 2001 21:39:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] LL 18 : De toekomst


LL 18: De toekomst

Nu de wereld danst rond het beeld van de ineenstortende WTC towers en 
besloten heeft dat beeld als uitgangspunt en eindpunt van al het verdere 
handelen en het verdere te denken te nemen en nu ik moet beseffen dat de 
m.i. beste oplossing, het niet-handelen (zie LL 16 en LL 17) op basis van 
dat beeld, geen toekomst heeft, rijst de vraag wat dan wel de toekomst 
is, of nog kan zijn. 

Beginnen we dus bij de aanval, maar laten we er niet eindigen. 

De aanval op de Twin towers had in visueel opzicht niet beter gekozen 
kunnen worden, ook niet in financieel, geografisch en journalistiek 
opzicht. Ergens in het centrum van ook deze abstracties stonden de 
towers. 

De aanval op de Twin towers is dus niet het lukrake schietwerk van een 
paar werkeloze cowboys, het is het werk van mensen die van de hoed en 
rand van deze wereld weten. 

Informatie over de werking van deze wereld heeft de daders duidelijk 
bereikt, maar met die informatie is de menselijkheid al even duidelijk 
niet meegekomen. 

De informatie bindt hen en ons. Daarom is het geen strijd van HEN tegen 
ONS. Het is een strijd onder ons. Als het gebeurde een oorlog genoemd 
wordt, noem het dan een burgeroorlog en, als het terrorisme genoemd moet 
worden, noem het dan sabotage. 

En hiermee zijn we m.i. aanbeland bij die oorzaak van de tragedie die 
maakt dat het NU wel kon gebeuren, maar niet 30 jaar eerder. Informatie, 
via boeken, media en ook het Internet maakt de wereld kenbaar voor 
eenieder die het kan analyseren en maakt de wereld manipuleerbaar. Zeker 
wanneer het gaat om destructieve manipulatie. Met deze informatie-flow 
gaat kennis over de manipulatie van de wereld gepaard. Maar wat niet mee 
stroomt, vooralsnog, is de passie van het geloof, het hart in elke 
overtuiging. Deze passies verdelen de wereld nog in groepen die dankzij 
de informatiestromen wel diezelfde wereld toch met elkaar delen. Maar 
niet echt delen, het delen is virtueel. Men kent elkaars harten niet. Men 
blijft voor elkaar anoniem. Het delen is koud, verstandelijk, vatbaar 
voor manipulatie. 

Informatie leidt tot een gedegen kennis van het anonieme. 

Dit is het eerste kenmerk van de nieuwe toekomst. 

Natuurlijk, dit is niet de enige oorzaak. Meerdere oorzaken zijn 
eenvoudig te vinden. De blunder van het Westen om in de behandeling van 
Afghanistan en omstreken na het Russisch debacle de fouten van de vrede 
Versailles nog eens dunnetjes herhaald heeft (ja en Pearl Harbour is 
godbetere WEL genoemd in de media!!), de koppeling tussen politiek en 
geloof in de Sharia, de arrogantie van rijkdom en nog een heel scala aan 
andere feiten en feitjes. Maar de door informatie verbonden wereld maakt 
de wereld van nu anders dan hij was. 

De vermenging van gedegen kennis en anonimiteit zijn terug te voeren op 
twee drastisch verschillende tijdconstanten van twee te onderscheiden 
informatie-stromen. In de ene stroom worden feiten, geld en kennis 
verhandeld. In de andere stroom wordt wederzijds begrip verhandeld. De 
eerste informatie stroomt nu snel en hard, zelfs naar China, ja zelfs 
naar Afghanistan. De tweede is nog maar amper op gang gekomen. Zo bereikt 
CNN wel China, maar van de Chinese TV zien wij niks. Die tweede stroom 
vereist de conversatie. De spanning tussen beide stromen is schrijnend, 
immens, explosief.Het is de spanning tussen de 'flow of knowledge' en de 
'flow of passion'. 

Welnu, informatie en co÷rdinatie zijn de basisvoorwaarden voor sabotage. 
Dat is ook het front waar in de toekomst de strijd gestreden zal worden. 
Natuurlijk blijft het volk zich kluisteren aan omvallende torens, 
ploffende kerncentrales, opgeblazen parlementsgebouwen en zo meer. Dat is 
nu eenmaal de aard van het volk. Dat is politiek ook wel zo handig want 
zo kan de strijd legitiem verplaatst worden naar de beheersing van de 
'flow of knowledge'. Andere rechten verliezen het snel van de angst. 

Wie de flow of knowledge controleert, wint. Maar de architectuur van de 
wereldomvattende informatievoorzieningen is zo rijk aan bronnen dat de 
strijd op zijn minst heel lang zal duren. Dat is het tweede kenmerk van 
de nieuwe toekomst. 

Het front van de strijd is de 'flow of knowledge', de horizon van deze 
strijd is praktisch oneindig. 

Het gevolg zal zijn dat er veel geld zal gaan naar de uitbouw, dan wel 
opbouw, van een informatie-architectuur gebaseerd op identificeerbaarheid 
van inhoud, van oorsprong en van doel van elke informatiebron. 
Vrijgelaten wordt slechts wat niet van belang is. 

Degenen die zich willen onttrekken aan deze strijd moeten zich tot doel 
stellen de flow of passion veilig te stellen en uit te bouwen. De basis 
is altijd dat er tweerichtingsverkeer moet zijn, de basis is ook dat het 
contact zo vrij als maar mogelijk is van heersende machten moet worden 
gehouden. Want zij zullen het zien als flow of knowledge en dat zal de 
flow of passion ernstig verminken. 

Wat kunnen we doen? Ach zoveel... Er zijn velen met goede contacten in 
andere culturen. Theorie is ook voorradig (Deleuze, Virilo, zelfs 
Bilwet), Hakim Bey's piraten utopie (TAZ) kan de avontuurlijken 
inspireren. Freenet en P2P netwerken zijn technische mogelijkheden. Ik 
noem maar vast wat, zo in dit eerste schot voor de boeg: ze zijn 
voldoende bekend. 

Maar hoe dan ook: De spanning tussen anonimiteit en gedegen kennis, dat 
is de paradox die we moeten oplossen. Bush en de Taliban zullen het niet 
voor ons doen. 

En als we ons hier aanzetten dan zal de toekomst bestaan uit 

1.de vernietiging van symbolen van macht en mensenlevens 
2.de strijd om de flow of knowledge 
3.de uitbouw van de flow of passion 

Met name punt 3 zou de cyber- en media-theoretici toch moeten aanspreken. 
Punt 1 zal de meeste aandacht krijgen in de media, het tweede punt zal 
centraal staan in de politiek en bij mensenrechtenorganisaties. Kan punt 
3 bij u centraal komen te staan? 

L.
E. lake {AT} lake.nl
W. http://www.lake.nl
   http://www.lake.nl/ll/toekomst.html______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).