www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] vredeswens versus oorlogszucht
ar'an noor on Fri, 21 Sep 2001 23:21:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] vredeswens versus oorlogszucht


heeft iemand enig idee hoe in nederland, europa en de
verenigde staten de verhoudingen liggen tussen mensen
die kiezen voor ongebreideld militair ingrijpen en de
kritischer anti-oorlogsgeesten?

het nieuws focust natuurlijk (ahum) op politiek en
voorstemmers overal en op (moslim)tegenstanders in
pakistan, maar ik neem aan dat hier mensen zitten die
niet zitten te wachten op door wraak en aangetast
eergevoel geinspireerde militaire actie.
en ik spreek amerikanen die daar ook kritisch tegen
zijn...

iemand enig zicht op de werkelijke tegenstand?

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get email alerts & NEW webcam video instant messaging with Yahoo! Messenger. http://im.yahoo.com

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).