www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] peer-to-peer virtual guerilla
Martin Sjardijn on Sat, 22 Sep 2001 01:09:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] peer-to-peer virtual guerilla


Opmerkelijk was dat de TT kaper-kamikaze begin 90er jaren aan de TU-Hamburg
bouwkunde studeerde. Via interviews bleek het een beleefde, aardige jongen
bij wie *altijd de gordijnen dicht* waren. Wellicht benutte hij, zoals vele
studenten
in die tijd, een computer met modem en communiceerde hij via bulletinboard
systems.
Dit lijkt me de enige verklaring en mogelijkheid om plannen in (virtuele)
stilte op te zetten
van een dergelijke omvang .

De bedoeling van ARPANET als een experiment in Wide-Area-Networking,
en als communicatienetwerk om een nucleaire oorlog te doorstaan, heeft een
onverwachts antwoord opgeleverd in de vorm van een Virtuele Guerilla Taktiek
die dit netwerk eveneens mogelijk maakt.

Virtuele Guerilla organisaties en hun celstrukturen sluiten naadloos aan op
de peer-to-peer
communicatie struktuur van internet, zoals het Gnotella netwerk, dat in
tegenstelling
tot de Napster netwerk struktuur met een centrale leider, volkomen
gedecentraliceerd
functioneert. Napster zou je nog "koude oorlog techniek", kunnen noemen met
een
aanwijsbare leider op een locatie en daardoor uit te schakelen. Napster was,
zoals
verondersteld bekend, hierarchisch van opzet en een *ster* netwerk.

Binnen het peer-to-peer Gnotella netwerk is de "vijand" (of illegale copier
van mp3's) altijd op
een andere plek. De peer-to-peer technieken zoals die wereldomspannend in
gebruik zijn
de kracht niet alleen een kernoorlog te overleven, maar ook een micro-power
en
Virtual Guerilla Struktuur op te zetten en onkwetsbaar te maken.

Martin Sjardijn


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).