www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: De derde kolonne (was Re: [Nettime-nl] tegen escalatie)
Ron Peperkamp on Sat, 22 Sep 2001 17:40:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: De derde kolonne (was Re: [Nettime-nl] tegen escalatie)


>Laten we deze versimpelingen zoveel mogelijk achterwege laten.

Leo,

Met lafheid doel ik juist op de lafheid van de Tweede Kamer om de (door
verwarrende omstandigheden afgedwongen?) onduidelijke draaikonterij van de
regering, kritisch te bevragen. Het van toepassing verklaren van Artikel-5
is het directe gevolg van dat niemand het O-woord durfde te bevragen. Dat de
Kamer toezegt bereid te zijn pas áchteraf eventuele acties (impliciet
bedoeld: miltaire) te controleren, is ronduit schandalig. Een dergelijke
vrijwillige opschorting van de parlementaire controle is alleen van
toepassing in oorlogsituaties (en zelfs dan...). Ons hele parlement heeft
ons land daarmee in een oorlogsstemming gebracht waardoor nu idiote
hoofdofficieren er van alles uit beginnen te kramen met alle gevolgen van
dien. Juist van parlementairiërs verwacht ik een heldere duiding van
woorden. De afgelopen week hebben zij alleen maar een levensgevaarlijke mist
geproduceerd.

Verder ben ik op alle fronten volledig met je eens. Met name jouw eerdere
observatie dat niemand meer weet hoe een tragedie getoond moet worden, was
uit mijn hart gegrepen.
De beste remedie is zondermeer niets doen - of in ieder geval zo normaal
mogelijk. Maar áls het aksiewezen zich zonodig wil mobiliseren, laten zij
dat dan wel een juiste opponent kiezen. "Wie niet tegen mij is, is met mij"
vind ik overigens een bijzonder aardig alternatief.

Voordat men de straat optrekt, raadt ik iedereen wel aan even het bijzonder
heldere verhaal van Hans Magnus Enzensberger In de NRC van vandaag (za 22)
te lezen.

-----------------------------------------------
Ron Peperkamp
ron {AT} peperkamp.nl
Tel: (31+) 20-412 5237
Mobile: (31+) 06-23355751
-----------------------------------------------
----- Original Message -----
From: "Leo Lake" <lake {AT} lake.nl>
To: <nettime-nl {AT} nettime.org>
Sent: Saturday, September 22, 2001 4:22 PM
Subject: De derde kolonne (was Re: [Nettime-nl] tegen escalatie)


Dag,

Dit naar aanleiding van Ron Peperkamp:

> > een manifestatie te houden met als centrale punten: wij zijn tegen
> > terrorisme, wij zijn tegen vreemdelingenhaat, en we zijn tegen een
> > militaire escalatie

> Wat zijn dit nu voor futloze strijdkreten?! - zo wordt het natuurlijk
nooit
> wat met het Nederlandse aksiewezen...! Waarom niet gewoon hard en simpel
> "Nederlanders tegen de lafheid" (impliciet van de daders; expliciet van
de
> nederlandse volksvertegenwoordiging die zichzelf buiten spel heeft
gezet).
> En verder vooral niets uitleggen. Laat het woord 'lafheid' maar eens even
> goed rondzingen. Misschien verschaft je de Haagse journalisten hiermee
> voldoende alibi om eindelijk eens wat kritische vragen te stellen.

Dit heeft geen enkele zin. De retoriek van "voor mij of tegen mij" is
niet gebaseerd op
lafheid of domheid, maar op een, in de gegeven omstandigheden overigens
best begrijpelijke, hang naar eenvoud.

Laten we deze versimpelingen zoveel mogelijk achterwege laten.

Het is zaak om naast de twee kampen van hen die "met ons zijn" en hen die
"tegen ons" zijn een derde kamp op te richten met een representatie ook
in de media. Zo'n derde kamp, zo'n derde colonne, is bitter hard nodig.
Het is er wel hoor, soms wordt het gehoord, maar het is onvoldoende.

De grote taak van de derde kolonne is het gevecht tegen gevaarlijke
simplificatie.

De simplificatie kan aangepakt worden door de grote woorden die
gehanteerd worden te bekritiseren. Ware kracht moet zich tonen in het lef
tot nadenken, tot het stellen van serieuze vragen bij de nu nog dominante
retoriek. De derde colonne kent geen andere wapens dan het woord en de
techniek van het verspreiden van het woord. De derde colonne moet een
eind maken aan de bezwering, de verdoving, door retoriek en melodrama,
zonder de echte tragedie uit het oog te verliezen.

Een campagne voor verdraagzaamheid is bijvoorbeeld een middel om de
wereld wereld weer een stukje van haar complexiteit terug te geven. Daar
is werkelijk niets mis mee, het is een deel van de derde colonne en het
heeft geen pas hun werk te veroordelen met stoere priet-praat.

Nog een voorbeeld: als Kok op een gegeven moment zegt dat hij moe is van
de soms aanwezige suggestie alsof de Amerikanen zouden zijn begonnen met
geweld (ik ken de quote zelf niet een vriend vertelde mij het verhaal),
dan kan  de derde colonne weten dat Kok zijn opponenten of groffe wijze
bagatelliseert, want niemand die niet geheel van de pot gerukt is, zal
menen wat Kok hen aanwrijft. De retoriek van Kok is beduidend minder
dramatisch dan de retoriek van de Bush (van de retoriek van de leiders
van de aanslag horen we helaas niks), maar het is van hetzelfde slag. En
de derde colonne heeft weer een doel.

"Wie niet tegen mij is, is met mij", biedt talloze aanknopingspunten voor
het gevecht van de derde colonne, dat is niet verwonderlijk want de
alomtegenwoordigheid van deze spreuk IS haar bestaansrecht. Maar die
strijd moet er uiteidelijk op gericht zijn de wereld haar complexiteit
terug te geven.

L.
E. lake {AT} lake.nl
W. http://www.lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).