www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Re: De derde kolonne
Ron Peperkamp on Mon, 24 Sep 2001 02:32:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: De derde kolonne


> Er zit veel in wat je zegt. Ik heb het drie keer gelezen, en probeerde te
zien
> waar onze verschillen en waar de overeenkomsten zitten.

Ik denk dat het verschil tussen ons meer is, dat ik steeds vaker over de
kleine en lullige dingen struikel, terwijl jij je almaar lichter door
complexe abstracties beweegt.
Maakt verder niet uit hoor -  uitendelijk gaan wij immers allebei op ons
bek: de één misschien wat vaker, de ander misschien wat harder...

-----------------------------------------------
Ron Peperkamp
ron {AT} peperkamp.nl
-----------------------------------------------

----- Original Message -----
From: "R.J.Reekers" <etld {AT} globalxs.nl>
To: <nettime-nl {AT} nettime.org>
Sent: Sunday, September 23, 2001 1:32 PM
Subject: Re: [Nettime-nl] Re: De derde kolonne


> Beste Ron,
>
> Er zit veel in wat je zegt. Ik heb het drie keer gelezen, en probeerde te
zien
> waar onze verschillen en waar de overeenkomsten zitten.
>
> Laat ik voorop stellen dat mijn 'oplossing' niet een richtinggevende is,
maar
> een plea dat ALLE informatie voorhanden zo toegankelijk mogelijk moet zijn
voor
> zoveel mogelijk mensen. Niet dat iedereen daar kennis van ZAL nemen, maar
het
> geheel zie ik bijvoorbeeld als het Nettime-nl-archief. Het IS er, en dat
IS is
> de meest gelijkende replica van wat er speelt.
>
> Dan, is het een wereldprobleem? Ja, gezien de schokgolven die tot op
vandaag
> doorgaan rond de wereld wel. Blijft het een wereldprobleem op termijn? Ja,
> gezien de kleine groepjes neutraal tot deze aanslagen bejubelende
mensen -- om
> wat voor redenen dan ook -- die her en der op de wereld wonen. Is het
> wereldprobleem omdat deze aanslagen een reactie zijn op de (westerse)
> wereldpolitiek? Ja, gezien de grote groep kritische - en tegenwindmedia
waartoe
> ik mijzelf ook reken.
>
> Probeer ik zoveel mogelijk deze zaak van een zo groot mogelijke afstand te
> bekijken -- als ik dat al kan -- dan heeft de wereld nu een probleem. Ook
al
> zijn de acties gepleegd door een hedonistische gek; de wereldgemeenschap
heeft
> het zich eigen gemaakt.
>
> Nu kunnen mensen zoals jij en ik wel gaan zeggen: "Mensen, maak het jouw
> probleem niet, [want dan wordt het inderdaad ieders probleem]", maar
slechts
> weinigen zullen daar gehoor aan geven. Het gevoel van onveiligheid is
gezaaid,
> stellingen zijn betrokken, oude en nieuwe mediageluiden zijn opgestaan;
het
> circus was al op 11-09 17.00 uur CET in volle gang. Around the world.
>
> Ik ga een eind met je mee, maar waar wij verschillen is dat ik een veel
grotere
> waarde hecht aan de maatschappij socialisatie door media. Niet alleen nu,
maar
> vanaf het moment dat de massamedia sterk opkwamen.
>
> In mijn visie is er een wereldprobleem, terecht of niet --ik vind dus van
wel --
> en de media hebben het bereik en de invloed om dat tot in alle hoeken en
gaten
> van de wereld breed en soms ook sterk gepolariseerd uit te meten. Daarom
ben ik
> zo bang, omdat ik net min zo min als jij liever niet spreek over massa's,
maar
> als neo-evolutionist weet dat als er ergens massa's zijn, er altijd sprake
is
> van mutaties. En in de evolutie is er geen sprake van goed of kwaad, maar
van
> het best te zijn aangepast aan de omgeving.
>
> Normaal is niet normaal. Normaal is wat de meerderheid heeft afgesproken
wat
> normaal is. En dat kan soms nogal veranderen. Snel of geleidelijk. Re- of
> evolutie, in de eons van aards bestaan maakt dat allemaal niet uit.
>
> Groet,
>
> Richard
>______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).