www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Mediamatic workshop Spelers & Regels
Klaas Kuitenbrouwer on Tue, 25 Sep 2001 14:37:29 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Mediamatic workshop Spelers & Regels


Gegroet allen, 

Op 7 oktober begint weer een nieuwe zeer interessante  Mediamatic
workshop:  Spelers & Regels.

Deze workshop gaat over het ontwerpen van een speciaal soort
interactieve omgevingen: die waar de gebruikers kunnen samenwerken en
samen bepalen wat er gebeurt, binnen de de regels van het systeem. 
We onderzoeken (spel)regels die ten grondslag liggen aan
multiplayergames, maar ook de regels voor artistieke samenwerking  en de
structuur van nieuwe leermodellen. Deze omgevingen hebben als algemeen
kenmerk dat auteurs van tevoren de regels en eigenschappen hebben
bepaald, en deelnemers daarna zelf de inhoud gaan vormgeven.

Waar moeten dit soort interactieve omgevingen aan voldoen om een zo hoog
mogelijke effectiviteit te bewerkstelligen? Wanneer wordt de
wisselwerking tussen deelnemers niet beperkt door de regels, maar juist
gestructureerd en vergemakkelijkt? Hoe behoud je desondanks een zo hoog
mogelijke graad van vrijheid? Deze en andere vragen gaan we tijdens de
workshop onderzoeken. De deelnemers worden daarbij uitgedaagd zelf na te
denken over interactieve systemen. Er zal in groepjes toegewerkt worden
naar een presentatie van een voorstel, plan of concept op gebied van
digitaal samenspel. 

Inspiratie, ervaring en achtergronden worden geleverd door de diverse
sprekers die op het inleidend symposium en voorafgaand aan de
workshop-avonden zijn uitgenodigd. 
In de workshop Spelers & Regels zullen aantreden:

- Prof. Dr. Peter Sloot, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam,
gespecialiseerd in cellulaire automata, die vanuit simpele regels rijk
en complex gedrag vertonen. 
- Eric Zimmerman, een van de oprichters van spelontwikkelbedrijf GameLab
in New York, spreekt over de spanning tussen spelen en regels. 
- Dr. Matthijs Schilder, etholoog,  behandelt spelgedrag vanuit
biologisch perspectief.  
- Jesper Juul, (Denemarken) is bouwer van diverse online
multiplayergames,  en schrijver voor o.a. Game Studies. 
- Martien Kuitenbrouwer, specialist op het gebied van onderwijs en ICT.
- Jorrit Dijkstra, componist en improviserend muzikant, over de regels
in muzikale improvisatie.
- Heath Bunting, net-kunstenaar van het eerste uur, die vele nieuwe
wegen openlegde voor participerende kunstwerken. 

Spelers & Regels maakt deel uit van de serie Gedrag Ontwerpen, workshops
over het vormgeven van interactieve processen en de wisselwerking
tussen gebruikers. Meer informatie over deze workshops is te lezen op
http://workshops.mediamatic.nl/. U kunt ook bellen met Klaas
Kuitenbrouwer tel. 020 - 6266262

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).