www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: De derde kolonne (was Re: [Nettime-nl] tegen escalatie)
Leo Lake on Wed, 26 Sep 2001 10:33:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: De derde kolonne (was Re: [Nettime-nl] tegen escalatie)


Title: Re: De derde kolonne (was Re: [Nettime-nl] tegen escalatie)
Dag

Ron Peperkamp.

> Met lafheid doel ik juist op de lafheid van de Tweede Kamer om de
(door
> verwarrende omstandigheden afgedwongen?) onduidelijke draaikonterij
van de
> regering, kritisch te bevragen. Het van toepassing verklaren van
Artikel-5
> is het directe gevolg van dat niemand het O-woord durfde te bevragen.
Dat de
> Kamer toezegt bereid te zijn pas áchteraf eventuele acties (impliciet
> bedoeld: miltaire) te controleren, is ronduit schandalig. Een
dergelijke
> vrijwillige opschorting van de parlementaire controle is alleen van
> toepassing in oorlogsituaties (en zelfs dan...). Ons hele parlement
heeft
> ons land daarmee in een oorlogsstemming gebracht waardoor nu idiote
> hoofdofficieren er van alles uit beginnen te kramen met alle gevolgen
van
> dien. Juist van parlementairiërs verwacht ik een heldere duiding van
> woorden. De afgelopen week hebben zij alleen maar een
levensgevaarlijke mist
> geproduceerd.

Ok. Zo had ik, een deel, van je stuk helaas niet begrepen. Mea culpa.

> Voordat men de straat optrekt, raadt ik iedereen wel aan even het
bijzonder
> heldere verhaal van Hans Magnus Enzensberger In de NRC van vandaag
(za 22)
> te lezen.

Ik lees het NRC niet :(

L
E. lake {AT} lake.nl
W. http://www.lake.nl