www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Re: DNW nieuwsbrief, nummer 3: Al Jazeera
Leo Lake on Thu, 27 Sep 2001 21:37:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: DNW nieuwsbrief, nummer 3: Al Jazeera


Dag,

In de Nieuwsbrief van de VRPO stond het volgende:

> ==== '911' ===

> Het zal iedereen zijn opgevallen, de wereld draait door. Over het
> feit dat het terrorisme die wereld uit moet, lijkt iedereen het wel
> eens.  Maar tussen woord en daad gaapt een enorm mijnenveld.
> Mijn zoontje, die vorig jaar tijdens de Amerikaanse verkiezingen
> erg voor Al Gore was, meldde me gister dat Bush nog geen domme
> dingen had gedaan. Hij was opgelucht maar ook een beetje verbaasd.
> Maar ik moest hem gelijk geven: het Witte Huis lijkt vooralsnog een
> stuk voorzichter te opereren dan een week geleden nog door velen
> werd gevreesd. Gelukkig maar.


Dit soort geluiden hoor ik de laatste dagen veel.


In het kamp van Bush lijkt de “rede” van Powell het te winnen van 
bikkelharde
gasten als Rice en die vice-president met dat zwakke hart waarvan me de 
naam even is ontschoten. Omdat haviken op de achtergrond raken, haalt het 
banger hart opgelucht adem.


Die redelijkheid van met name Powell houdt hoogstwaarschijnlijk in dat 
men inziet dat een traditionele oorlog tegen (met name) Afghanistan heel 
dom is en op den duur de VS tot last zal zijn. Men heeft geleerd van 
Vietnam en van het Russisch debacle in Afghanistan en men ziet ook wel in 
dat coalities met Islamitische landen juist nu van groot belang zijn. Dus 
het vechten om bloed zal met mate gebeuren.


Maar dat 'Afghaanse front' is maar een front. Er is nog een ander front: 
het informatiefront,
oftewel de controle over informatiestromen. Er is geen enkele reden om 
hier in milde termen over te spreken, want op dat front worden nu 
draconische maatregelen genomen. Dat moet een staat of welke economische 
macht dan ook, ook wel doen, want modern terrorisme is sabotage en de 
'beste' sabotage is sabotage van de macht, sabotage van Castell's space 
of flows, sabotage in de wereld van images en imago's.


Ik wil geen doemscenario schetsen. Nog niet. Maar vergeet de wereld van 
informatie niet: er is daar sprake van een Blitzkrieg.


Dit front is complex en verdient zeer veel aandacht. Veel goeds en kwaads 
loopt nog gearmd over dit front.
Het is niet anders: terroristen en wereldverbeteraars, hebben altijd een 
overlappende 'toolbox' om hun doel te bereiken. Ook hier: encryptie, 
freenet, p2p en nog zeer veel meer, kunnen beide doelen dienen.
Deze overlap qua toolbox is de kern van een groot en betrekkelijk nieuw 
probleem, waar veel te weinig over nagedacht wordt. 


De oorlogsdreiging is niet voorbij. De oorlog heeft er alleen maar een 
nieuw front bij. Van voorzichtiger opereren is op dit front nog geen sprake. 


L.
E. lake {AT} lake.nl
W. http://www.lake.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).