www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 'this day seems not to be near'
Francisco van Jole on Fri, 28 Sep 2001 11:09:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 'this day seems not to be near'


Via Arts & Letters Daily (voor mijzelf een van de beste site die er zijn)
kwam ik vandaag bij een artikel uit de Partisan Review dat ingaat op de
benadering die Felipe Rodriquez al eerder op deze lijst heeft voorgesteld,
namelijk begrip voor de motieven, de ideologie. Het artikel, een recensie
van drie boeken over islam-fundamentalisme, heeft bovendien als voordeel dat
het geschreven is in de maanden voor de aanslagen in de VS, een tijd waarin
de dreiging leek af te nemen.

Een nachtmerrie is dat het probleem mede zijn oorsprong vindt in een ernstig
gebrek aan democratische regeringen in de Arabische wereld. Maar door de
democratie te stimuleren, help je mensen aan de macht die het
tegenovergestelde voorstaan.

"The problem with these forces (islam-fundamentalisten, fvj) is not that
they have no love for America and the West; America, in all probability,
could live with this. The real difficulty is that their love for freedom and
democracy is also dubious. As the author puts it: "Few in the West would
agree with their goals. Some seem intolerant, others overly traditional,
even regressive." If so, why support them in the first place? Because in Mr.
Shadid's view the alternative, meaning the status quo, is even worse."

http://www.bu.edu/partisanreview/archive/2001/3/laqueur.html

Het artikel en veel andere beschouwingen gaan overigens voorbij aan het feit
dat die situatie niet helemaal uniek is. Kort na de oorlog dreigde in West
Europa de parlementaire democratie eenzelfde lot beschoren onder dreiging
van het marxistisch-leninisme dat bijvoorbeeld in Italie op een overwinning
leek af te stevenen (waarop - ik meen in 1948 - de Amerikaanse vloot voor de
kust verscheen). En duurde het decennnia voordat dictaturen in bijvoorbeeld
Portugal en Spanje verdreven konden worden.

In Europa wordt na de tirannie van het fascisme al vijftig jaar gewerkt aan
een democratisch systeem en na het opruimen van Milosevic begint het
inderdaad ergens op te lijken.
Ik heb niet de illusie dat het in de Arabische wereld minder tijd in beslag
zal nemen, of zoals criticus Walter Laqueur
het zegt:  'this day seems not to be near'.

Overigens ben ik van mening dat er problemen bestaan die onoplosbaar zijn.
Problemen die je alleen maar kunt bestrijden en hopen dat ze ooit verdwijnen
of overwoekerd worden door betere zaken. Fundamentalisme is zo'n probleem.

vr gr

FvJ

Arts & Letters Daily:
http://www.aldaily.com/

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).