www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] whose war?! II
Ronald van Raaij on Sat, 29 Sep 2001 02:26:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] whose war?! II


Kees,

Om te beginnen, moet je dan de andere posts maar even doorlezen, dan zie je
wat ik bedoel met demonisering. Verder zeg je
> Iedereen die even nadenkt weet dat de wijze waarop de VS terug
> zal slaan enorme implicaties kan hebben, zelfs tot een halve
> wereldoorlog kan leiden.

Met inderdaad de implicatie dat het in de VS allemaal sufferds zijn en niet
kunnen nadenken...

Bush' speech heb ik niet gemist, noch het artikel in Forum (in de
Vokskrant), waarin uitgebreid wordt ingegaan op het fenomeen rethoriek in de
amerikaanse politiek, en hoe seriues je dat moet nemen.

verder...

> jaar. Het kan aan mij liggen, maar ik heb het idee dat het allemaal
> gigantisch uit de klauwen kan gaan lopen. In dat kader is de afgewogen
> manifestatie die er aanstaande zondag op de Dam georganiseerd wordt,

Tja dat afgewogen wil er bij mij dus niet zo in. Ik kan me voorstellen, dat
je niet wil dat er een grootschalige oorlog gevoerd gaat worden (ik zie het
nut daar evenmin van), maar de reacties die ik voorbij heb zien komen, met
alle anti VS rethoriek en vooroordelen zijn niet afgewogen.

Heb je je gerealiseerd, dat je tegen iets aan het protesteren gaat, dat als
het goed uitpakt precies het tegenovergestelde is van van Bush' regering
normaliter zou doen? Op zijn agenda stond een duidelijk isolationistische
politiek, op dit moment is Colin Powell bezig een coalitie te bouwen met een
groot aantal landen uit de regio, die de VS dwingen actief betrokken te zijn
bij de politieke stabiliteit. Als je doordenkt, kun je je realiseren, dat
daar heus niet alleen 'blazing guns' bijhoren (en zelfs niet voornamelijk).
Ze zijn in de VS echt niet zo stom, dat ze niet begrijpen, dat als ze niet
de voedingsbodem wegnemen, het probleem van het terrorisme niet verdwijnt.
Bovendien zijn ze ook niet zo stom, dat ze niet begrijpen, dat op volle
oorlogssterkte een paar landen binnenvallen, juist mr tegenreactie
oproept, en dus mr terrorisme.


> Het gaat wat dat betreft juist niet om "demonisering van de VS", ik snap
> niet waar je die conclusie vandaan haalt,

Nogmaals lees vorige posts

> maar om het organiseren van
> een redelijk tegengeluid tegen alle oorlogstaal die we over ons
> heenkrijgen.


Tja, die oorlogstaal, krijg je volgens mij als je goed denkt meer over je
heen van de media, die na 1 uitspraak van Bush, uren lang gaan zitten doctor
Klavannen. Media hebben wel baat bij een leuk oorlogje, kunnen ze weer uren
TV mee vullen.


> Daarnaast zouden we het kunnen hebben over de effecten die deze crisis
> veel dichterbij heeft en de beeldvorming die hier in de polder aan het
> ontstaan is over islamitische groepen en het feit dat er de afgelopen
> week meer racistische aanslagen gepleegd zijn dan anders in een paar
> jaar.

Dat is een ander issue, en dat ligt m.i. in het verlengde van de oprukkende
irritatie m.b.t. allochtone jongeren waar al ruim voor de 11e veel over te
doen is geweest (met andere woorden een lont in een bestaand kruitvat). Die
problematiek blijft bestaan, en gaat niet weg door een 'love in' te houden.


> precies wat de organisatoren van de manifestatie van aanstaande zondag
> aangeven: grote bezorgdheid over dit terrorisme aan de ene kant, en de
> reactie van de aangevallen mogendheden aan de andere kant en de
> opvlammende 'vreemdelingen'haat daar nog bij.

Tja, in kan me toch niet aan het idee van een 'time warp' onttrekken, ik heb
het gevoel, dat links actievoerend nederland juichend is opgestaan, de
spandoeken van stof heeft ontdaan, met het idee 'we mogen weer!' net als in
de 80iger jaren, just like old times. We zijn 20 jaar verder, en net als wat
van generaals wordt gezegd (ze bereiden zich altijd voor op de vorige
oorlog) zie ik dat hier ook weer gebeuren. Ik zou juist gaan demonstreren
vr een commitment van de VS, de EU en wat dies meer zij om te zorgen dat
terrorisme weggaat, maar dan zorgen dat men daar positieve invulling aan
geeft. Verruim je gezichtsveld, en druk noch mensen noch naties in een
stramien dat jezelf geschapen hebt, en wellicht uit te tijd is....


Groet
Ronald______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).