www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: De derde kolonne (was Re: [Nettime-nl] tegen escalatie)
Leo Lake on Sun, 30 Sep 2001 09:58:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: De derde kolonne (was Re: [Nettime-nl] tegen escalatie)


Dag,


Op 28-9-2001, 2:48:54, schreef "Ron Peperkamp" <ron {AT} peperkamp.nl> over het 
thema Re: De derde kolonne (was Re: [Nettime-nl] tegen escalatie):> Enzensberger te lezen. Hierin legt Enzensberger namelijk haarfijn uit 
waarom
> 'modern' terrorisme ten eerste niet modern is, ten tweede uit een
> pathologische, en niet uit een ideologische bron voortkomt, en ten derde
> onlosmakelijk verbonden is met het 'historische feit' van de 
mondialisering.Enzensberger legt een verband met de globalisering. Maar dat doet 
iedereen hier. Enzensberger stelt dat de aanslag niet zijn oorzaak vindt 
in ideologieën: deze dienen hoogstens als rationalisatie. Ook dat is niet 
bepaald geen nieuw gezichtspunt, het is in feite de 
standaard-interpretatie van wat een ideologie is.


Dan stelt Enzensberger dat een gemeenschappelijk element in al het 
terrorisme is dat het zelfdestructief is, met het martelaarschap als 
'hoogste' verschijningsvorm. En hang naar destructiviteit wordt door
hem geportretteerd als een soort karaktertrekje van althans sommige 
mensen: als iets psychologisch dus.


Enzensberger meldt het niet, maar zijn oplossing voor het terrorisme zou 
dan moeten zijn het ontwerpen van 'zelfdestructiviteits-test en de mensen 
die daar hoog op scoren, moeten dan maar preventief uit de maatschappij 
verwijderd worden.


Je merkt, ik heb grote moeite dit 'idee' serieus te nemen. 


Ten eerste is volgens mij lang niet alle terrorisme destructief, soms 
leidt het tot winst(lees de wordingsgeschiedenis van de staat Israël er 
maar eens op na, of zelfs de 80-jarige oorlog, het verzet in WO II), en 
verder is lang niet alles wat destructief is ook terroristisch: menig 
gewone oorlog is ook destructief, menig carričre getuigt van 
zelfdestructie en menig heroďsche daad evenzo: enfin, enzovoort. Door 
zelfdestructiviteit gelijk te schakelen aan terrorisme, schakel je elke 
mogelijkheid uit terrorisme te koppelen aan 'toestanden in de wereld'. 


Waarbij ik niet ontken, natuurlijk niet, dat de productie van het 
martelaarschap een belangrijk element is bij de realisatie van een 
terroristische daad. Er is een overlap, maar om terrorisme nou te 
verklaren vanuit een “logic of self-mutilation”? 


Jij was nogal lovend over dit artikel van Enzensberger: ik wacht dan ook 
met spanning jouw uitleg af van waarom wij Enzensberger toch serieus 
zouden moeten nemen. 


L.
E. lake {AT} lake.nl
W. http://www.lake.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).