www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Adapter.nl -- samenlevingsontwikkeling op de korte golf
Richard Reekers on Fri, 2 Nov 2001 12:43:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Adapter.nl -- samenlevingsontwikkeling op de korte golf


Nettime,

Misschien is dit onbezonnen, maar ik heb er vertrouwen in.
In het onderwerp Adapter.nl, en in Nettime-nl als serieus
punt waar internetontwikkelingen en -kritieken als eerste
bij elkaar komen. Onderstaand mailtje heb ik net gestuurd
naar een collega die het vervolgens naar alle 450
medewerkers van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
doorstuurt. Ik ben contractor bij die gemeentelijke dienst.
Bij eventuele doorpublicatie verword ik graag anoniem tot
"cluster ICT-Bedrijven" Ik doe dit namelijk niet alleen.

Richard


Original Message -----
From: Richard Reekers
To: rini.beaumont {AT} obr.rotterdam.nl
Cc: eduard {AT} adapter.nl
Sent: Friday, November 02, 2001 12:21 PM
Subject: adapter.nl-event -- Rdam/Adam


Rini, zou je dit willen doorsturen aan gehele OBR, wat mij
betreft inclusief dit. Dank ervoor! R

Collega's,

Dit weekend wordt het (e-)internationaal vermaarde New Media
Underground* Festival (voor designers en internet wizzards
:-) gehouden. Aanvankelijk natuurlijk eerst alleen in Adam,
maar twee van de vier dagen nu dan toch ook in Rotterdam.
Dankzij het OBR (cluster ICT-Bedrijven dit keer). Meer info:

http://www.adapter.nl

Het was even spannend. Een van de internationale
organisatoren (al vanaf '97) is de Rotterdammer Eduard von
Lindheim, en geheel in eigen stijl zocht hij nog geen jaar
geleden contact met ons via het Off_Corso-netwerk. U weet
wel, een van de nieuwste hotspots van Nederland (als
bescheiden mecenas: k OBR ;-) "In eigen stijl", want het
met worden gezegd: ik dacht dat ik "vaag" was :-)) Ons kent
ons *kuch* , en dat betekende in dit geval... enthousiast.
Maar uiteraard geldt dat ook naar de andere kant, naar het
OBR. Geinteresseerd, maar rustig aan. :-))

Von Lindheim en achterban, ook niet gek, deden stappen
terug, wij wat naar voren, en zo vonden we elkaar. Voor een
eerste keer, voor een beetje. Maar nog steeds was er de
onzekerheid of het inderdaad zou gaan bloeien. Welnu, het
Rotterdamse deel van het NMUF staat op het punt te beginnen,
en nu voel ik mij zeker genoeg dit aan "het gehele OBR" te
(laten) sturen.

Als u tijd heeft, ga eens naar hun site. Tuurlijk is de taal
wat amicaal, maar dat is HUN taal, maar kijk eens naar de
potenties van hun waarde voor de stad. "Hotel/Sleepin"
bijvoorbeeld. Klik je op die link, dan zou je eigenlijk
meteen een veel betere lijst van de wat goedkopere hotels
moeten zien, bijvoorbeeld. Maar goed, misschien wordt het
nog wel eens wat met die RdamVVV-site.

Er zijn wereldwijd nog niet zo heel veel designers, mee
eens. Maar hoe meer de wereld wordt (e-)vormgegeven, hoe
meer er komen. En het is wel aardig om van meet af aan te
boek te staan als een e-design minnende stad. (Naast haven,
naast architectuur, naast waar u mee bezig bent.)

Maar denk vooral aan die jonge mensen die in Rotterdam iets
met design doen. We hebben vier (hogere)
multimedia-opleidingen. Allemaal eigenwijze, trotse, jonge
mensen die ook nog eens met een computer kunnen omgaan. Deze
mensen horen 'als vanzelf' bij de Rotterdamse afdeling van
het NMUF; inderdaad Adapter.nl. Niet omdat ze Von Linheim zo
vage toffe peer vinden, maar dat IS Adapter/NMUF, niet meer
en niet minder dan een podium waarvanaf ze hun ding kunnen
doen. Werkelijk een prachtig (samenlevings)concept.

Een idee en mensen om te koesteren voor ons als kaderende
organen van de altijd in beweging zijnde samenleving. En dan
moeten we ze niet lui maken met veel geld, maar aanmoedigen,
bewonderen (wat je mooi vindt) en faciliteren. Echt geld is
m.i. nodig voor echte achterstandsthema's, en om te weten
wat achterstand is moet je ook de vorsers aan de voorkant
blijven ondersteunen.

Zelf ben ik er niet vanwege privezaken, maar ik durf
geinteresseerde tijdhebbenden van harte uit te nodigen op de
Adapter.nl-evenementen. Dit is ook een deel van de toekomst
van Rotterdam. Dit is e-cultuur. ICT-Bedrijven heeft voor 10
duizend gulden dit gebeuren gesubsidieerd.

Mooi weekend (is de lucht in Rotterdam ook zo mooi nu? --
Nijmegen wel)


Richard

* Von Lindheim denkt erover om dat "Underground" te
veranderen in UNITED. Voor mij hoeft dat niet zo -- liever
niet eigenlijk. Juist in autonome chaos ontstaan de mooiste
dingen, maar dat is mijn mening. Als wij als gemeente wat
steviger met ze gaan samenwerken, dan wordt het misschien
een ander verhaal. Wie hier iets over vindt: graag!
mailto:r.reekers {AT} obr.rotterdam.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).