www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Adapter.nl -- samenlevingsontwikkeling op de korte golf
Josephine Bosma on Fri, 2 Nov 2001 14:13:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Adapter.nl -- samenlevingsontwikkeling op de korte golfKun je iets duidelijker zijn naar de lijst wat je hier nu eigenlijk mee
wilt? Ik vind dit echt ontzettend vaag. Underground*? Iets met design?
Jongeren die hun ding doen? Korte golf?? 
Je naschrift maakt het niet duidelijker. Je weet waar autonome chaos in
eerste plaats aan refereert neem ik aan. Wat heeft die autonome
chaotische underground met dit festival te maken bijvoorbeeld?

groet


J
*

Richard Reekers wrote:

> Misschien is dit onbezonnen, maar ik heb er vertrouwen in.
> In het onderwerp Adapter.nl, en in Nettime-nl als serieus
> punt waar internetontwikkelingen en  -kritieken als eerste
> bij elkaar komen.

(..) 

> Dit weekend wordt het (e-)internationaal vermaarde New Media
Underground* Festival (voor designers en internet wizzards
:-) gehouden.

(..) 

> Maar denk vooral aan die jonge mensen die in Rotterdam iets
> met design doen. We hebben vier (hogere)
> multimedia-opleidingen. Allemaal eigenwijze, trotse, jonge
> mensen die ook nog eens met een computer kunnen omgaan. Deze
> mensen horen 'als vanzelf' bij de Rotterdamse afdeling van
> het NMUF; inderdaad Adapter.nl. Niet omdat ze Von Linheim zo
> vage toffe peer vinden, maar dat IS Adapter/NMUF, niet meer
> en niet minder dan een podium waarvanaf ze hun ding kunnen
> doen. Werkelijk een prachtig (samenlevings)concept.
> 
> Een idee en mensen om te koesteren voor ons als kaderende
> organen van de altijd in beweging zijnde samenleving. En dan
> moeten we ze niet lui maken met veel geld, maar aanmoedigen,
> bewonderen (wat je mooi vindt) en faciliteren. Echt geld is
> m.i. nodig voor echte achterstandsthema's, en om te weten
> wat achterstand is moet je ook de vorsers aan de voorkant
> blijven ondersteunen.
> 
> Zelf ben ik er niet vanwege privezaken, maar ik durf
> geinteresseerde tijdhebbenden van harte uit te nodigen op de
> Adapter.nl-evenementen. Dit is ook een deel van de toekomst
> van Rotterdam. Dit is e-cultuur. ICT-Bedrijven heeft voor 10
> duizend gulden dit gebeuren gesubsidieerd.
> 
> Mooi weekend (is de lucht in Rotterdam ook zo mooi nu? --
> Nijmegen wel)
> 
> 
> Richard
> 
> * Von Lindheim denkt erover om dat "Underground" te
> veranderen in UNITED. Voor mij hoeft dat niet zo -- liever
> niet eigenlijk. Juist in autonome chaos ontstaan de mooiste
> dingen, maar dat is mijn mening. Als wij als gemeente wat
> steviger met ze gaan samenwerken, dan wordt het misschien
> een ander verhaal. Wie hier iets over vindt: graag!

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).