www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Adapter.nl -- samenlevingsontwikkeling op de korte golf
Richard Reekers on Fri, 2 Nov 2001 14:56:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Adapter.nl -- samenlevingsontwikkeling op de korte golf


Joh!

Josephine Bosma schreef:

> Kun je iets duidelijker zijn naar de lijst wat je hier nu eigenlijk mee
> wilt? Ik vind dit echt ontzettend vaag. Underground*? Iets met design?
> Jongeren die hun ding doen? Korte golf??
> Je naschrift maakt het niet duidelijker. Je weet waar autonome chaos in
> eerste plaats aan refereert neem ik aan. Wat heeft die autonome
> chaotische underground met dit festival te maken bijvoorbeeld?
>
> groet
>
> J
> *
>
> Richard Reekers wrote:
>
> > Misschien is dit onbezonnen, maar ik heb er vertrouwen in.
> > In het onderwerp Adapter.nl, en in Nettime-nl als serieus
> > punt waar internetontwikkelingen en  -kritieken als eerste
> > bij elkaar komen.
>
> (..)
>  

A.   Ik stuur een interne mail door naar een openbare lijst
B.   Die aangeeft hoe we een e-community steunen
C.   En hoe gemeenteambtenbaren -- in dit geval onze afdeling -- omgaan met
ontwikkelingen uit de samenleving
D    Dat ambtenaren bijvoorbeeld...
D1  elkaar moeten overtuigen
D2  waarbij er (nog lang) geen politiek aan te pas komt
D2  [dus] dat soms een goede ontwikkeling het al dan niet haalt bij de
kennis & kunde van de overheidsbeleidontwikkelaars,  ONAFHANKELIJK van de
inhoud.
E.   En dat ik denk dat Nettime-nl een neutraal genoeg medium is om zulke
beslisprocessen aan te laten zien. Wacht even... dat de denkprocessen van
overheidsmensen weleens uitkomsten kunnen hebben die van grote invloed (nu
of --veel-- later) kunnen zijn op de gehele samenleving. Wat en waarover
dan ook.

> > Dit weekend wordt het (e-)internationaal vermaarde New Media
> Underground* Festival (voor designers en internet wizzards
> :-) gehouden.
>
> (..)

Josephine, volg de reeds eerder aangegeven link en ge weet alles.
(http://www.adapter.nl)
Volgens mij heb ik nu al je "(..)" behandeld.

groet,

Richard


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).