www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Kom naar Het Witte Plein
Actieblad Ravage on Fri, 2 Nov 2001 16:26:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Kom naar Het Witte PleinHET WITTE PLEIN 

Ruimte voor het andere geluid! 

Het koninklijk huwelijk dat op 2 februari 2002 in Amsterdam 
plaatsvindt vormt aanleiding voor tal van activiteiten varierend van 
een 'volksfeest' in de Arena tot een rijtour door de stad. En 
natuurlijk zijn er de strak geregisseerde en uiterst kostbare 
feestelijkheden in de Beurs en de Nieuwe Kerk. 

Maar lang niet iedereen deelt in deze georganiseerde feestvreugde. 
Niet iedereen is onder de indruk van het publieke optreden van het 
koningshuis en het charmeoffensief van de wijvende en 
glimlachende Maxima en Willem-Alexander. 

Rondom de monarchie spelen allerlei vragen die in het 
aanzwellende feestgedruis onder tafel lijken te raken. En dat zou 
onterecht zijn. Het zijn deze vragen die wij in een politiek-culturele 
manifestatie op het tot Witte Plein omgedoopte Spui, aan de orde 
willen stellen:  

* Waarom houden de Oranjes vast aan hun privileges rondom de 
maatschappelijk omstreden hofjacht? 
* Waarom ontvangt het koningshuis (belastingvrij) jaarlijks enkele 
miljoenen van de staat terwijl men een eigen vermogen heeft van 
miljarden guldens? 
* Waarom onderhouden de Oranjes al decennia lang banden met 
regeringsleiders met een slechte reputatie op het gebied van de 
mensenrechten? 
* Waarom denken vele politici dat met het wegblijven van Jorge 
Zorreguieta bij het huwelijk de kou uit de lucht is? 
* Waarom accepteren we in onze democratie dat de functie van het 
staatshoofd nog steeds niet democratisch gelegitimeerd is?

Mede vanwege deze vragen willen we op de trouwdag ruimte 
creeren voor een ander geluid. Op het Witte Plein verrijzen tenten 
en een open podium. Voor- en tegenstanders van de monarchie, 
alsmede critici, kraken er harde noten. Tevens dragen muzikanten, 
schrijvers, dichters en cabaretiers hun culturele steentje bij. 


Het comite Het Witte Plein bestaat momenteel uit twintig personen 
en organisaties. Wie het initiatief ondersteunt en onderschrijft 
stuurt ons een email met vermelding van je naam en eventueel 
organisatie waaraan je verbonden bent. Wie deel wil nemen aan de 
voorbereidingswerkzaamheden, zoals het verspreiden van folders 
en posters, vermeldt dit in de email.

E-mail: info {AT} hetwitteplein.nl
Tel 06 59954811

Zie verder: http://www.hetwitteplein.nl
Vrije Zone
Postbus 16544
1001 RA Amsterdam
Email: info {AT} vrijezone.nl
Internet: http://www.vrijezone.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).