www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Aankondiging presentatie: 'Lunge'
ExtraFaculteit on Tue, 6 Nov 2001 21:13:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aankondiging presentatie: 'Lunge'
AANKONDIGING: presentatie van het tijdschrift 'Lunge'

Op dinsdag 27 november aanstaande lanceert de ExtraFaculteit (xFac) van de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag haar tijdschrift
'Lunge' met publicatie van het eerste nummer op papier.

Lunge is een tijdschrift in verschillende verschijningsvormen: op papier
(tweemaal per jaar), op internet (in voorbereiding) en op locatie.

De ExtraFaculteit en Lunge onderzoeken het niemandsland waar kunst en andere
maatschappelijke gebieden in elkaar overlopen, waar kunst in de maatschappij
schijnt op te lossen, of waar de maatschappij ineens op kunst lijkt. Het
woord 'grensvervaging' is de term waarmee de kunstwereld dit verschijnsel
doorgaans omschrijft. De redactie van Lunge ziet grensvervaging als
onderwerp voor beschouwing en reflectie, en vooral ook als methode van
ideevorming, onderzoek en productie.
Voor het eerste gedrukte nummer van Lunge is de redactie dicht bij huis
gebleven: het is de praktische en interpretatieve beschrijving van een
fietstocht in Den Haag, langs ongeziene objecten.
   Het uitgangspunt voor het ontwikkelen van deze tocht was het volgende:
als kunstwerken gecultiveerde pogingen zijn om een gekantelde blik op de
wereld teweeg te brengen, kunnen we die gekantelde blik dan ook in het
'wild' ontdekken? Kan wat kunstenaars normaal gesproken 'maken' ook uit
zichzelf 'groeien'? De redactie is op zoek gegaan naar die kleine
vergroeiingen van de stad: objecten die niet opvallen, maar die de blik
kantelen wanneer die erop wordt gericht. Het is kunst die zo autonoom is dat
er geen kunstenaar meer aan te pas hoeft te komen.

Volgende nummers van Lunge bieden steeds andere - in vorm en inhoud -
blikken op grensvervagingen.

De presentatie van Lunge vindt plaats op dinsdag 27 november 2001, om 12 uur
's middags in de hal van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten,
Prinsessegracht 4, Den Haag. Na de presentatie kan wie een fiets tot zijn
beschikking heeft, de tocht afleggen (duur: ongeveer twee uur).

Het concept voor Lunge werd ontwikkeld door een groep studenten van de KABK,
onder leiding van Max Bruinsma, Taco Stolk, Ruurd van der Noord en Gepke
Bouma. Stolk en Bouma vormen de hoofdredactie; zij zijn tevens de
aanstichters van xFac.

De xFac is een inititatief van de KABK.
-----------------

Voor nadere inlichtingen: extra {AT} kabk.nl.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).