www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Adapter.nl -- samenlevingsontwikkeling op de korte golf
Josephine Bosma on Wed, 7 Nov 2001 09:14:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Adapter.nl -- samenlevingsontwikkeling op de korte golf


> A.   Ik stuur een interne mail door naar een openbare lijst
> B.   Die aangeeft hoe we een e-community steunen

erg enthusiast inderdaad, maar het taalgebruik blijft me verbazen. Ik
ben dan ook niet gewend aan intern ambtenaren taalgebruik, alleen de
externe vorm ken ik.

> D    Dat ambtenaren bijvoorbeeld...
> D1  elkaar moeten overtuigen
> D2  waarbij er (nog lang) geen politiek aan te pas komt
> D2  [dus] dat soms een goede ontwikkeling het al dan niet haalt bij de
> kennis & kunde van de overheidsbeleidontwikkelaars,  ONAFHANKELIJK van de
> inhoud.

Op de een of andere manier kreeg ik toch het gevoel dat het aan die
kennis juist ontbrak! Hoe wil je op zo'n basis een kritisch beleid
opbouwen? Wat ik op die website zie is of een wel erg verwaterde vorm
van wat underground en autonome chaos genoemd wordt, of het is gewoon
een enorm gebrek aan kennis van wat zich in deze -kritische- cultuur
ontwikkelt. Dit festival is gewoon een festival voor beginnende web
designers, laten we wel wezen. De cultuur kritiek en media kritiek die
ik onmiddelijk voor ogen zie bij de combinatie van
"internetontwikkelingen en  -kritieken", "Underground" en "autonome
chaos" zijn hier namelijk ver te zoeken. Het mag dan een sympathiek
festival zijn, maar veel meer dan dat is het niet. Zelfs niet als nato
van Netochka Nezvanova er getoond wordt. 


> E.   En dat ik denk dat Nettime-nl een neutraal genoeg medium is om zulke
> beslisprocessen aan te laten zien. Wacht even... dat de denkprocessen van
> overheidsmensen weleens uitkomsten kunnen hebben die van grote invloed (nu
> of --veel-- later) kunnen zijn op de gehele samenleving. Wat en waarover
> dan ook.

juist daarom is een wat meer doordachte houding misschien wel op zijn
plaats. 


vriendlijke groet


J
*

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).