www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Wiretap 7.11: i-Body: motion - ctrl - space
Marjolein Berger on Thu, 8 Nov 2001 14:09:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wiretap 7.11: i-Body: motion - ctrl - space


Wiretap 7.11: i-Body: motion - ctrl - space

zondag 25 november 2001, aanvang 14.00 uur, entree: fl. 10,-
locatie: V2_Organisatie, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Uitgangspunt voor Wiretap 7.11 "i-Body: motion - ctrl - space" is hoe het lichaam als spil kan fungeren in technologische omgevingen. Navigatiesystemen in virtuele omgevingen zijn steeds vaker op 'motion tracking' (het volgen van bewegingen) gebaseerd. Er wordt ge-experimenteerd
met besturingssystemen die voor de gebruiker natuurlijker aanvoelen dan het traditionele toetsenbord en de bijbehorende muis. Dagelijkse bewegingen van het lichaam - zoals wandelen, ademen, knipperen van de ogen - vormen de basis voor onderzoek en ontwikkeling.

Het onderwerp wordt vanuit verschillende hoeken - perceptie, manipulatie, besturing en participatie - belicht.

Sprekers:
Andrea Polli (USA)
Interactieve media-, installatie- en performancekunstenaar, lid van de
afdeling Film en Media van Hunter's College (NYC). Onlangs zijn haar
performances met instrumenten voor 'eye and motion tracking' vertoond
tijdens SIGGRAPH 2001, Invenção Sao Paolo en ISEA 2000, Parijs.

Yves Bernard (B)
Media-activist, producent en software-ingenieur, studeerde Design en
Computerwetenschappen. Hij ontwikkelde samen met de kunstenaar Frank Theys,
de installatie AVATAR, waarbij gebruik wordt gemaakt van 'motion tracking'.

Tim Boykett (A/AUS)
Medeoprichter van Time's Up, een experimenteel medialab in Linz (A),
promoveerde in Wiskunde en Computerwetenschappen.
Hyperfitness Studio (V2_, 1998), Sonic Pong en SPIN van Time's Up zijn
haptische en op menselijke schaal gemaakte installaties waar het publiek
wordt ondergedompeld in lichaamsgestuurde omgevingen.

Bookmarks
Andrea Polli
http://www.andreapolli.com
Yves Bernard
http://www.magic.be/
http://www.imal.org/
http://www.continent-imaw.net/
Tim Boykett
http://www.timesup.org
http://www.timesup.org/Spin/index.html

Live te volgen op: www.v2.nl/live
Meer info op www.v2.nl/wiretap

Concept en productie: V2_Organisatie, Eendrachtsstraat 10, 3012 XL  Rotterdam.

De Wiretap 7-serie wordt ondersteund door Culturele Zaken, Gemeente Rotterdam, ministerie van OC&W, Luna Internet, Thuiskopie fonds, Rotterdamse Kunststichting en de Public Affairs Office van de Amerikaanse Ambassade Den Haag.