www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] dadaistische volkspartij
Josephine Bosma on Fri, 9 Nov 2001 10:48:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] dadaistische volkspartij


[hallo allen. Het volgende komt van de indymedia-nl lijst (imc-nl dus).
Ik dacht dat het sommigen onder ons wel zou kunnen charmeren... groet J]

From: Dada´stische Volkspartij <dadaistischevolkspartij {AT} yahoo.com>


--- Persbericht ---
 
Uit onvrede met de huidige politieke situatie, zien enkele Belgische
filantropen zich genoodzaakt aan de alarmbel te trekken. Zij richten een
nieuwe volkspartij op: de DVP. Deze Dadaistische VolksPartij wil zich
profileren als een massale volkspartij, gesitueerd in het politieke
centrum, waar het ondertussen al achterhaalde denken van een linkse
(sp.a en agalev) en een rechtse (vld en cd&v) politieke strekking in
zullen verenigd worden.
 
De DVP vindt het momenteel aan de gang zijnde getouwtrek van bestaande
politieke partijen een kinderachtig en van weinig niveau getuigend
machtsspel. Daarom willen we het politieke geleuter weer van een bepaald
prestige voorzien. Dit door eerst politieke eensgezindheid te creeren,
en later over te gaan naar een politiek systeem waar iedere burger z'n
eigen partij zal hebben. 
 
Het kapitalisme zal dan vervangen worden door een systeem dat voor alle
mensen welvaart brengt en tegelijk het bureacratische gehalte en
humoristische gebrek van het kapitalisme omvormt tot een spontane
humoristische ecologisch verantwoorde welvaartseconomie

De DVP is niet bereid van coalities aan te gaan. Iedereen kan lid worden
van de DVP simpelweg door te zeggen ik ben lid. Wij zijn
a-bureaucratisch en niet centraal georganiseerd.
 
Meer info vind je op onze website:
http://users.pandora.be/dvp
je kan ons altijd contacteren op:
dadaistischevolkspartij {AT} yahoo.com
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Dadaistische Volks Partij

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).