www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Uitnodiging digitaal debat over 'de Euro, wij en de EU'
geert lovink on Thu, 15 Nov 2001 06:50:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging digitaal debat over 'de Euro, wij en de EU'


From: "Alinda van Bruggen" <A.vanBruggen {AT} forumdemocratie.nl>
Sent: Thursday, November 15, 2001 4:03 AM
Subject: Uitnodiging digitaal debat over 'de Euro, wij en de EU'


The Voice of Civil Europe
De stem van de Europese burger

Maakt de Euro gelukkig? Zal de Euro werken als bindmiddel of splijtzwam?
Gaan we ons meer met de andere EU burgers identificeren? En zo ja, leidt
meer 'wij-gevoel' ook tot meer 'blij-gevoel?' Of is het slechts een
financiŽle maatregel om het economisch verkeer te versnellen? Zal het de
afstand tussen de lidstaten en de toetredingslanden vergroten of juist
verkleinen?
'De Euro is van ons allemaal' zegt de slogan van de overheid, maar om dat
waar te maken moeten  burgers en ideŽle organisaties tenminste vanaf de
start betrokken worden bij de vormgeving en bijsturing van de monetaire
unie. In Nederland is de beslissing om toe te treden tot de monetaire unie
niet aan de burgers voorgelegd. Maar burgers kunnen wel degelijk hun stem
laten horen over de Euro en hoe zij willen dat de monetaire unie er in
maatschappelijke en culturele zin komt uit te zien. Dat kan vanaf 13
november op http://www.forumdemocratie.nl/discussie. Daar kunt u meedoen aan
een digitaal debat over de Euro en de monetaire unie.

De uitkomsten van het debat zullen een grote rol spelen tijdens de grote
publieksmanifestatie op 28 december 2001 in Felix Meritis te Amsterdam, waar
de laatste 'werkdag van de gulden' wordt gevierd en op velerlei wijze wordt
stilgestaan bij het afscheid van de gulden en de komst van de Euro. Voor
deze manifestatie kunt u zich aanmelden via de discussie-site.

Met een digitaal publiek debat en een (gratis) publieksmanifestatie wil het
jaarlijks terugkerende project The Voice of Civil Europe de betrokkenheid
van burgers bij Europa stimuleren. Het project wordt gedragen door de
Vereniging Democratisch Europa, de European Foundation on Social Quality,
het Forum voor Democratische Ontwikkeling en de Felix Meritis Foundation.

Meer informatie over debat en manifestatie vindt u in bijgaande tekst en op
www.forumdemocratie.nl

Met vriendelijke groet,

Alinda van Bruggen

Forum voor Democratische Ontwikkeling
Lange Voorhout 18
2514 EE Den Haag
tel: 070 - 302 8221
fax:070 - 427 7072
http://www.forumdemocratie.nl
email: a.vanbruggen {AT} forumdemocratie.nl

---

De stem van de Europese burger
The Voice of Civil Europe nodigt u uit voor een publieke discussie en een
verrassende bijeenkomst. Laat uw stem horen in een digitaal debat, dat loopt
van 13 november tot 21 december 2000. En kom op 28 december 2001 naar de
publieksmanifestatie in Felix Meritis aan de Keizersgracht 324 in Amsterdam.

Drie thema's

Het digitale debat is opgezet rond drie thema's:

1) De Euro en ons geluk. Geld maakt niet gelukkig, luidt het gezegde.
Wereldwijd hebben onderzoekers, zoals de Nederlandse 'geluksprofessor' Ruut
Veenhoven, echter aangetoond dat er wel degelijk een verband bestaat tussen
welvaart en geluk. Simpel gezegd komt dat verband er op neer dat, zolang nog
niet is voorzien in basale levensbehoeften zoals voedsel, kleding, onderdak
en medische zorg, meer geld tot meer geluk leidt. Niet verbazingwekkend.
Boven deze welvaartsdrempel, verdwijnt de duidelijke samenhang van geld en
geluk echter en blijkt geluk veel meer afhankelijk te zijn van het politieke
systeem waarin men leeft en de persoonlijke vrijheid en autonomie die men in
dat systeem heeft. Wat kunnen we in dit opzicht verwachten van de invoering
van de Euro? Zal het ons gelukkiger maken in een monetaire unie te leven met
andere Europese landen? Voelen we ons vrijer en blijer met de versoepeling
van het Europese betalingsverkeer? Wat betekent het voor ons geluk en
welbevinden om in een monetair schuitje te zitten met de Fransen en de
Spanjaarden: zullen we ons meer met de andere EU burgers gaan identificeren
en zo ja, leidt meer 'wij-gevoel' ook tot meer 'blij-gevoel?'

2) De Euro en onze democratische invloed. In de tweede plaats gaat het om de
inhoudelijke gevolgen van de invoering van de Euro op ons nationale beleid
en het EU beleid. De vraag naar het democratisch gehalte van de EU staat
daarbij centraal. Leveren we door toetreding tot de Europese monetaire unie
niet blindelings een groot deel van onze democratische invloed in? Als we
een monetaire unie vormen met de andere EU landen en daarmee onze
concurrentiepositie nog veel sterker afhankelijk maken - via de koers van de
Euro - van de economische toestand in de andere EU landen, hoeveel vrijheid
rest ons dan nog om politieke keuzes te maken ten aanzien van economische
ontwikkelingen? Leveren we dan ons kleine beetje zeggenschap helemaal in? Of
betekent toetreding tot de monetaire unie juist een antwoord op de al langer
bestaande internationalisering van bedrijven? Kan het zo zijn dat we dan,
via het Europese Parlement en EU beleid juist weer wat meer grip krijgen op
de machtige internationals die zich in de afgelopen jaren steeds meer aan de
regelgeving door nationale overheden konden onttrekken?

 3) De Euro en.? De overgang van gulden naar Euro zal ons dagelijks leven op
diverse manieren beÔnvloeden. Naast effecten op onze welvaart en onze
democratische invloed kunnen er nog tal van andere aspecten zijn waarover u
uw mening wilt laten horen. Dat kunt u doen door een bijdrage te plaatsen
onder het derde debatthema.

Digitaal debat

U heeft een mening of juist vragen over de gevolgen van de invoering van de
Euro. U bent benieuwd hoe andere betrokken mensen daarover denken. Voor u
start The Voice of Civil Europe op 13 november 2001 een digitaal debat over
de effecten van de Euro op ons geluk, onze democratische invloed en op
andere zaken. De Euro wordt op 1 januari 2002 ingevoerd. Dat staat niet ter
discussie. Wat nog niet vast staat is hoe de monetaire unie er uiteindelijk
uit zal zien en welke plaats economische solidariteit en democratische
kwaliteit daarin zullen hebben. De karaktervorming van de monetaire unie is
een proces waarop burgers en  maatschappelijke organisaties actief kunnen
inspelen. Wat verwacht u en wat wilt u van de monetaire unie? De digitale
discussieforum zal op 21 december worden gesloten. Tot die tijd krijgt uw
mening gehoor op http://www.forumdemocratie.nl/discussie. En daarna:

Publieksmanifestatie

De meningen en ideeŽn uit het debat vormen voeding voor de
publieksmanifestatie op 28 december in Felix Meritis. De beste en meest
prikkelende bijdragen uit het  digitale debat worden ingezet in de speeches
en discussies. Maar ook de andere bijdragen uit het digitale debat blijven
niet onopgemerkt: de resultaten worden gebundeld en aan nationale en
Europese politici en beleidsmakers aangeboden. En verder: de leukste
stellingen worden tijdens de manifestatie op de muren van Felix Meritis
weergegeven.

Via de website van het Forum voor Democratische Ontwikkeling
http://www.forumdemocratie.nl kunt u in de rubriek 'Discussie' deelnemen aan
het digitale debat. Via dezelfde website kunt u zich ook aanmelden (rubriek
'Projecten, Europa')  voor de (gratis) publieksmanifestatie in Felix
Meritis. Als u vragen heeft, kunt u mailen naar:
manifestatie {AT} forumdemocratie.nl of bellen met Joyce Hamilton
(Joyce.Hamilton {AT} felix.meritis.nl): 020-6262321 (dinsdag tot en met vrijdag
tussen 9.00 en 17.00 uur).

Het meerjarenproject The Voice of Civil Europe wordt gedragen door de
Vereniging Democratisch Europa, de European Foundation on Social Quality,het
Forum voor Democratische Ontwikkeling en de Felix Meritis Foundation.
bijlage emailuitnodiging digitaal debat.doc