www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Symposium: De toekomst van radio in het digitale tijdperk
Arthur Elsenaar on Mon, 19 Nov 2001 09:59:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Symposium: De toekomst van radio in het digitale tijdperk


AANKONDIGING: SYMPOSIUM

De toekomst van radio in het digitale tijdperk

L.S.,

Mede namens Arthur Elsenaar en Remko Scha nodig ik u uit om deel 
te nemen
aan een minisymposium over de gevolgen van de digitalisering van het
radiospectrum voor de radiopraktijk. Deze bijeenkomst zal 
plaatsvinden op
woensdagmiddag 28 november aanstaande, in het Walter Maas Huis 
te Bilthoven.
Het symposium begint om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

De ontwikkeling van de digitale technologie zal op verschillende 
manieren
invloed hebben op de toekomst van de radio. Op de eerste plaats zal
hifi-radio zich niet langer uitsluitend via de locale ether 
manifesteren.
Door de toenemende beschikbaarheid van internetverbindingen met hoge
bandbreedte, zullen steeds meer stations uit de hele wereld op 
steeds meer
plekken via streaming-audio beluisterd kunnen worden. Maar in de nabije
toekomst zal ook het radiospectrum in de ether ingrijpend 
veranderen door
toepassing van digitale technieken. Het is slechts een kwestie van tijd
voordat de gehele FM omroepband gedigitaliseerd wordt. De 
digitale ether zal
dan plaats bieden aan vijf maal het huidige aantal zenders; in 
de toekomst
kan dit aantal door de ontwikkeling van nieuwe compressietechnieken nog
verder toenemen.

Wat gaan we doen met deze nieuwe mogelijkheden? Meer Radio 538, 
meer Classic
FM, Radio 3? Of ligt hier een kans om een begin te maken met een geheel
nieuw beleid, dat gericht is op culturele diversiteit, muzikale 
intensiteit,
en inhoudelijke kwaliteit? Dat gericht is op communicatie tussen vrije
individuen, in plaats van op commercieel gemotiveerde manipulatie en
gelijkschakeling?

De randvoorwaarden die nu gesteld gaan worden zullen een belangrijk stuk
communicatieve en culturele infrastructuur in de wereld voor lange tijd
bepalen. Het wordt daarom tijd hierover eens goed te gaan 
nadenken. Met dat
doel entameren we op 28 november a.s. een gesprek tussen een aantal
belanghebbenden en ge´nteresseerden: mediabeleidsmakers,
media-investeerders, radiomakers, componisten, geluidskunstenaars,
journalisten, ICT-deskundigen, etc. Verschillende 
beleidsopvattingen over
het gebruik van de publieke ether zullen op deze middag kort aan de orde
gesteld worden. Vervolgens zal het gesprek enerzijds gaan over de
sociaal-culturele wenselijkheid van de verschillende mogelijke 
scenario's,
en anderzijds over de technische haalbaarheid ervan. De reeds bestaande
overheidsplannen en ook de technologische ontwikkelingen in de verder
liggende toekomst zullen uitdrukkelijk in deze discussie 
betrokken worden.

Programma:
12.30 u.		Ontvangst, kennismaking en lunch

13.00 u.		Inleiding door Arthur Elsenaar (Frank Mohr 
Instituut Groningen) en
			Remko Scha (Universiteit van Amsterdam).
13.30 u.		Ton van Asseldonk (TVA Developments):
			"Massa-individualisatie: Nu ook in de ether?"
13.50 u.		Ad Ossendrijver (Radio Arrow Classic Rock):
			"Digitale radio: Oplossing van de schaarste?"

14.10 u. Pauze

14.30 u.		Anneke van Baarsel (Projectleider T-DAB, DGTP, 
Ministerie Verkeer en Waterstaat)
			"Digitale radio: Regelgeving en toekomstplannen."
			(zie ook: 
<http://www.minvenw.nl/dgtp/home/beleid/infrastructuur/infodab/htindex.html>
)
15.00 u.		Pieter Hooijmans (Groepsleider Integrated Transceivers,
			Philips' Natuurkundig Laboratorium):
			"Digitale Radio: Technologische ontwikkelingen."

15.30 u. Pauze

16.00 u. Discussie

17.00 u. BorrelDe initiatiefnemers van dit symposium:

Arthur Elsenaar is technologisch kunstenaar en co÷rdinator van 
het
curriculum "Nieuwe Media" bij het Frank Mohr Instituut te Groningen. Hij
heeft een verleden als radiopiraat en bouwde de zenders voor talrijke
illegale radio- en tv-stations in Nederland.

Remko Scha is als hoogleraar Computerlingu´stiek verbonden aan de
opleidingen Kunstmatige Intelligentie en Nieuwe Media aan de 
Universiteit
van Amsterdam. Hij is tevens betrokken bij computer-kunst-projecten, en
treedt op als DJ bij het alternatieve Amsterdamse station Radio 
100.In het
kader van het "Institute of Artificial Art Amsterdam" hebben Elsenaar en
Scha samengewerkt aan een groot aantal kunstwerken en muziekstukken,
waaronder een aantal tijdelijke radiostations. Een van de meest recente
projecten ("Agent Radio") gaat over software voor automatische
gepersonaliseerde internetradio.

Het RadioLab is een co-productie van het Walter Maas Huis en het
Stimuleingsfods Nederlandse Culturele Omroepproducties.


Meer informatie over het RadioLab (projectbeschrijving, programma najaar
2001, RadioLabNieuws) is te lezen op www.waltermaashuis.nl. De 
muziekkamer
van het Walter Maas Huis biedt plaats aan ca. 40 personen. 
Bevestiging van
uw eventuele deelname aan dit symposium stel ik daarom zeer op prijs.Vriendelijke groet,

Martijn de Graaf
Projectleider RadioLab/Walter Maas Huis
030 - 228 50 15
martijn.degraaf {AT} waltermaashuis.nl
Voor meer informatie, zie ook:

Arthur Elsenaar & Remko Scha: "Voor Automatische Radiostations 
in de Vrije
Ether." http://iaaa.nl/radio/manifest.html

Huge Harry: "Radio for Everyone; a Computer's Reflections on the 
Future of
Broadcasting.". In: Eric Kluitenberg (ed.): New Media Logbook 
KUNST NRW.NL,
pp. 28-29 Amsterdam: De Balie, September 1999. [Reprinted in: 
Michael Fahres
and Othmar Schimmel (eds.): Soundscapes be)for(e 2000, pp. 43-46 
Amsterdam:
Centre for Electronic Music, 1999.] http://iaaa.nl/radio/manifesthh.html

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).