www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Oproep tot Deelname Manifestatie Digital Exposure 3
onno ernst on Mon, 26 Nov 2001 12:41:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Oproep tot Deelname Manifestatie Digital Exposure 3DIGITAL EXPOSURE 3

Oproep tot Deelname

Van 21 t/m 30 juni 2002 organiseert de Vrije Academie, werkplaats voor 
beeldende kunsten, voor de derde keer de manifestatie Digital Exposure.
De manifestaties zijn gericht op ontwikkeling en onderzoek van digitale 
media. De Digital Exposure manifestaties worden georganiseerd rond een 
thema of een concept van aanpak. Voor Digital Exposure 3 is gekozen voor 
een thema.

Het Thema

De Digitale Mens
We omringen ons meer en meer met elektronische en digitale apparaten. Die 
apparaten worden kleiner en kleiner en hun functies worden uitgebreider. We 
kunnen er niet meer buiten en hebben er steeds meer van nodig om te 
overleven. De apparaten nemen zelfs functies van ons over of voegen 
functies aan ons toe. We zijn de hele dag online en daarmee hard op weg 
naar permanente communicatie. We zullen nooit meer eenzaam zijn, maar één 
met het collectief. Het is niet meer belangrijk of het gesprek ergens of 
nergens over gaat als we maar in contact staan met elkaar.
Ons fysieke lichaam is weliswaar een uiterst complex en verfijnd, maar 
ongetwijfeld in wezen een biochemisch apparaat. Ons lichaam past zich aan 
aan de nieuwe omstandigheden en het bestaan met de digitale media. Zetten 
we een stap in de evolutie waarin wij hybriden worden, een kruising tussen 
onszelf en digitale technieken? En hoe zit met onze geest?

Onze houding tot het lichaam en geest is aan het veranderen en het is zeker 
mogelijk dat de opvattingen hierover nog sterker veranderen. Zullen we voor 
een optimale graad van comfort en vrijheid, de media die we nu met ons 
meesjouwen, in ons lichaam inbouwen?
De grote verleiding is dat al die apparaten je in staat stellen om jezelf 
in de nieuwe werkelijkheid van de digitale media te verplaatsen of om er 
zelf één te creëren. Wat als de werkelijkheid van de digitale media voor 
veel mensen groter wordt dan de werkelijkheid van ons dagelijkse bestaan? 
Wat is de invloed van virtuele technieken op onze perceptie? Techniek heeft 
tot nu toe en zal in de toekomst een steeds grotere invloed hebben op ons 
dagelijkse leven, lichaam en geest. De overweldigende mogelijkheden van de 
huidige en toekomstige technologie kunnen ons leven zowel verrijken als 
verarmen.
In dit licht wil Digital Exposure 3 aandacht besteden aan de relatie van de 
mens met de digitale wereld.

De Manifestatie

Digital Exposure bestaat uit een tentoonstelling en een symposium en laat 
werken en installaties zien die speciaal voor deze manifestatie zijn 
ontworpen en niet eerder zijn tentoongesteld. Digital Exposure biedt ruimte 
voor experiment en onderzoek.
In een driedaags symposium wordt aandacht aan het thema gegeven d.m.v. 
lezingen, discussies, presentaties en workshops.
Duur van de manifestatie: 10 dagen van 21 t/m 30 juni 2002.
Het symposium vindt plaats van 21 t/m 23 juni 2002.

Deelname aan de Tentoonstelling

Geïnteresseerden die willen deelnemen aan de tentoonstelling kunnen een 
voorstel voor een project indienen vóór 31 december 2001. Het voorstel moet 
een niet eerder tentoongesteld werk inhouden en in het teken staan van het 
thema, de digitale mens.
Stuur ontwerpschetsen, visualisaties en een beschrijving van het werk bij 
voorkeur per e-mail naar deelname {AT} digital-exposure.net.
Vermeld in het voorstel naam, adres, telefoon, e-mailadres en eventueel je 
website, de benodigde ruimte, de gebruikte hardware en/of de te gebruiken 
hardware.
De manifestatie heeft een open karakter. Echter de hoeveelheid 
tentoonstellingsruimte is beperkt.
De organisatie behoudt zich het recht voor een selectie te maken uit de 
inzendingen. Projecten worden beoordeeld op hun relatie tot het thema en 
hun inhoud.

Het Symposium

Voor het symposium ontvangen wij graag essays, voorstellen en ideeën over 
het thema. Deze zullen in een reader worden gebundeld. Voorstellen voor 
presentaties en performances zijn van harte welkom.

Werkplaats Digitale Media

In overleg met de organisatie is het, beperkt, mogelijk gebruik te maken 
van de kennis en faciliteiten van de werkplaats(en) van de Vrije Academie 
voor het verwezenlijken van voorgestelde projecten.

De Digital Exposure manifestatie is voor de verwezenlijking afhankelijk van 
subsidies en sponsors.


Namens de Vrije Academie en het organiserende team.

Onno Ernst, Werkplaats Digitale Media.


Informatie Digital Exposure:

Vrije Academie voor Beeldende Kunsten
Paviljoensgracht 20 - 24
2512 BP Den Haag
070- 3638968
mailto:info {AT} digital-exposure.net______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).