www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [Reminder] Echte Welvaart vanavond in Off_Corso Rdam
Richard Reekers on Wed, 28 Nov 2001 12:59:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Reminder] Echte Welvaart vanavond in Off_Corso Rdam


Een krachtig hoi!

Op verzoek van de organisator herinner ik u aan "De Avonden van
6 miljard mensen", vanavond in Off_Corso Rotterdam (Kruiskade
22, achter 't  Hilton). Inloop van 19 tot 22.00 uur.

De wereld verbeteren, dat begint bij jezelf. Er komen steeds
meer organisaties in Nederland die onze individuele
verbetervisies samen proberen  brengen. Zwaan kleef aan. En "ze"
zitten overal. Mijn partij is het niet, maar ook Leefbaar
Nederland bijvoorbeeld appelleert aan zo'n zoeken naar
nieuwigheid. Naar de Nieuwe Tijd *(kuch*) . Maar ook Novib, WNF,
Discovery Channel en ga zo maar door-organisaties "reach'en"
meer en meer uit naar het grote publiek. Logisch, bedrijven
hebben al aangetoond dat marketingcommunicatie werkt.

We moeten mee, we moeten in de voorhoede, en we kunnen in de
voorhoede. Wie zijn "ze"? Dat zijn zij die zich aangesproken
voelen. Dat zijn zij die mogelijkheden zien voor hun organisatie
mét behoud van hun integriteitsbeginsel. Nu in de kiem, en dan
als het (echt) groeit. Omdat zij/wij weten dat de doelen zuiver
en echt zijn.

http://www.echtewelvaart.nl is een veelkleurig waaier van
organisaties die deze gedachte hebben geisoleerd van hun core
business en hebben ondergebracht in dit platform. Het platform
EchteWelvaart werkt met projecten. Vorige week is begonnen de
low budget-campagne "De Avonden van 6 miljard mensen". Hoe gaat
het individu om met 'na 11 september'  en wat doen we
eraan/-mee? De eerste avond was het debat in Felix Meritis,
waarvan hieronder mijn review. Vanavond in Off_Corso zijn de
DOENERS aan de beurt. De creatives. Of het slaagt of niet; het
ligt grotendeels aan onszelf. En aan de slow start, want we zijn
allemaal afwachtend. Niet te radicaal en zo breed en bewust
mogelijk, en hard proberend, groet ik u allen,

Vriendelijk, 

Richard

"Ik ben onder de indruk van de mooie gedachten die hier leven.
Volgens mij hebben we het ECHT allemaal het beste met de wereld
voor. Wat ik nog mis is een koppeling met die democratische
samenleving; met de meerderheid van de publieke opinie. Stel één
idee op waarvan wij vermoeden dat die meerderheid daar positief
op zal gaan reageren. 1 Idee waar we ons allemaal mee kunnen
identificeren. En als we dat hebben: reach out! Verkondig dat,
niet moralistisch, maar wel op een manier en de media waar we
die meerderheid bereiken. Televisie, radio, internet. Haal entre
nous geld en goodwill op om die boodschap te maken en in de
lucht te krijgen. En het hoeft niet veel te kosten, kijk naar
het SIRE-model. Spotjes en zendtijd zijn in natura gesponsored.
Maar maak die stap, met kracht. Dromen, denken, durven doen."


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).