www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] LL25: Sick Internet Syndrome
Leon Kuunders on Fri, 1 Feb 2002 00:34:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] LL25: Sick Internet Syndrome


> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin {AT} nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin {AT} nettime.org]On Behalf Of Leo Lake
> To: nettime-nl {AT} nettime.org
> Subject: Re: [Nettime-nl] LL25: Sick Internet Syndrome
>
> Ik heb geen idee waar dit over gaat, maar toen ik het woord top-down
> gebruikte, dacht ik met name aan allerhande systeemontwerp
> methodologieen en ook wel een beetje aan de cognitiewetenschappen.
> <... snip ...>
> oorspronkelijke plan, niets meer dan obstakels, die in onze politiek
> correcte dubbelspraak natuurlijk van het label 'uitdagingen' worden
> voorzien, maar dat is misleidend.

Niet voorziene obstakels zijn per definitie te herleiden naar slecht
opgezette ontwerpen. Het etiket dat erop geplakt wordt geeft geen
verandering aan de feitelijke problematiek. Plannen veranderen, omdat de
omgeving waarin ze bestaan aan verandering onderhevig is. En zolang nog geen
zelf-denkende systemen ontworpen kunnen worden ... tsja, dan zullen we toch
de uitdaging aan moeten pakken.

Misschien verhelderend; lees de opmerkingen die door Bruce Schneier werden
gemaakt over de problemen rondom informatiebeveiliging, 'full-disclosure or
non-disclosure' en waarom mensen eigenlijk helemaal niet begaan zijn met
informatiebeveiliging en hun privacy:

http://www.netsecure.nl/pubs/lk_interviews_bruce_schneier_full.htm

> Een van die obstakels die vaak uit het beeld van de planners
> verdwijnen is het gedrag van mensen. Dat gebeurde bij het Sick

Akkoord. Er zijn meerdere projecten aan te wijzen waarop de zinsnede
"operatie geslaagd, patient overleden" van toepassing is.

> door de beleidsmakers en bedrijfsstrategen die 'iets met het Internet'
> willen doen. Ze lullen over informatiehuishouding, integriteit en

<... snipperdesnip ...>

> maar niemand KIJKT wat mensen doen, niemand vindt daar zijn
> inspiratie. Althans, niemand van de voornoemde strategen.

Noem de strategen maar bij naam dan. Op deze manier word je een roepende in
de woestijn.

> En dan komt er een beveiligingsspecialist, ja u heer Kuunders, die ook
> nog eens wil; dat al doe overbodige, irritante, mensonterende

En hier trek ik dus de streep. Het is pertinent onjuist dat hetgeen waar ik
op doel als overbodig, irritant en mensonterend omschreven kan worden. Waar
u om vraagt, heer Lake, staat voor mij gelijk aan het uitvaardigen van
rijbewijzen aan blinden, het geven van een carte-blanche aan de Enron
bestuurders, het afkopen van fraudes met een 1/50-ste deel van de
opgestreken penningen.

Als je iets doet, doe het dan goed, of doe het helemaal niet. Voorkomen is
beter dan genezen. En uw ontkenning van het genezingsproces maakt u een
zachte heelmeester.

> flauwekul efficiŽnt en degelijk wordt uitgevoerd. Dan wordt het mij
> soms even te machtig.

Ik draag uw kruis. Met plezier, want ik weet dat het uw last verlicht.

> Overigens zij opgemerkt dat dergelijke stricte top-down strategieen
> door technici en softwareontwikkelaars alweer flink genuanceerd en
> soms zelfs helemaal verlaten, maar onder kringen van beleidsmakers en
> bedrijfsstrategen leef t het volop.

Zoals altijd zijn de beleidsmakers volgers. En de snelheid waarmee het
belang van informatie, technologie en communicatie in onze maatschappij
vergroot wordt is niet in overeenstemming met het beleid dat men daarvoor
uitstippeld.

De reden? Als men als basis neemt het feit dat een politicus inhoudelijk
geen 'kei' hoeft te zijn in de te behandelen materie, maar zich moet
omringen met goede adviseurs, dan is de conclusie dat de adviseurs waarmee
de nederlandse politiek zich omringd heeft niet de goede adviseurs zijn.

Een voorbeeld: de Nederlandse overheid probeert als een van de
anti-terrorisme maatregelen het gebruik van sterke cryptografie door burgers
aan banden te leggen. Voor de niet-techneuten: ze ontzeggen burgers het
recht een air-bag in hun auto te nemen. Hun argument? Anders kan het
ambulance personeel een lijk slechts moeilijk uit een gecrashte auto
krijgen.

Blijft de vraag, hebben ze dat zelf verzonnen, of is het ze ingefluisterd?
Door een adviseur?

Lees meer op http://www.netsecure.nl/pubs/mw_lk_crypto_regulering.htm

Voorwaarts u allen. De vooruitgang staat niet stil.

Met groet!

Leon Kuunders

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).