www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Koninklijke wraak (Het Parool, 2 feb 2002)
Ron Peperkamp on Sun, 3 Feb 2002 03:05:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Koninklijke wraak (Het Parool, 2 feb 2002)


Een leuk stukje Karin. Alleen zou het overtuigender zijn geweest als je niet
Willem Alexander maar de verantwoordelijke gezagdrager had genomineerd. Een
kort onderzoekje naar wie hier nu precies waarvoor verantwoordelijk is, had
je meteen kunnen leren dat deze zaak behoorlijk complex is en
alleen daarom al meer aandacht verdient dan het toch wat flauwe grapje
waarmee je je er nu vanaf maakt. In het Parool kan je daar misschien mee
wegkomen, maar hier verwachten wij (of ik in ieder geval) toch net iets meer
journalistiek handwerk.

Het is volgens mij een groot misverstand dat journalisten tegenwoordig bij
man en macht proberen hun stukjes van een komische noot te voorzien. De
taakopvatting van de journalistiek hoort mijns inziens beperkt te blijven
tot het verstrekken van accurate informatie. Met meninkjes en grapjes maak
je geen krant. Ziehier het verval van Het Parool: een doldrieste potpouri
van colums en 'lifestyle' reportages, maar het nieuws is f te laat, f
oudbakken, f niet terzake doende - en in alle gevallen schamel en
oppervlakkig. Een krant als mislukt substituut van televisie dus. Het ergste
is dat Het Parool 'gered' heet te zijn. De totale afbraak van alles wat naar
serieuze journalistiek riekt, wordt door velen zelfs geroemd als een
'geslaagde aanpassing aan de moderne tijd'. Een tijd van meninkjes en
grapjes dus - of erger nog: in grapjes verpakte meninkjes.

Nu kan het zijn dat jij je in dit tijdsbeeld herkent - in dat geval verzoek
ik je dringend om al het bovenstaande te negeren en fijn door te gaan met
leuke stukjes voor 'gewone Amsterdamse mensen' (mission statement MvH). Maar
om n of andere reden heb ik toch moeite om dat van jou te geloven. Sterker
nog: ik heb zelfs enige hoop - om niet zeggen vertrouwen - dat jij tot meer
in staat bent. Neem het mij daarom niet kwalijk als ik de bewijzen van het
tegendeel voorlopig negeer en jouw colums ongelezen in de kattenbak
verdwijnen.

Now go get them - chop chop!

-----------------------------------------------
Ron Peperkamp
ron {AT} peperkamp.nl
-----------------------------------------------

----- Original Message -----
From: "Karin Spaink" <kspaink {AT} xs4all.nl>
To: "nettime-nl" <nettime-nl {AT} nettime.org>
Sent: Saturday, February 02, 2002 9:26 PM
Subject: [Nettime-nl] Koninklijke wraak (Het Parool, 2 feb 2002)


> Gepost op nettime vanwege de Big Brother Award.
>
>
>
> =================Original message text===============
>
> From: Karin Spaink <kspaink {AT} xs4all.nl>
> To: "Columns List Member" <Columns {AT} bagheera.xs4all.nl>
> Date: Saturday, February 02, 2002, 19:23
> Subject: [Columns] Koninklijke wraak (Het Parool, 2 feb 2002)
>
>
>
> KONINKLIJKE WRAAK
>
>
> HEEFT U EEN MOOI PLAATSJE weten te bemachtigen? Kunt u ze zo
> meteen goed zien? Haal dan gauw nog even een kam door uw
> haar, want u bent zelf ook in beeld. Of u nu een glimp van
> de arriverende gasten voor het diner in het paleis trachtte
> op te vangen, bij het lunchconcert stond te wachten, in de
> Arena was uitgenodigd of vandaag naar de rijtoer met de
> gouden koets komt kijken: uw facie staat op film. In de
> afgelopen weken is daartoe een omvangrijk videonetwerk in de
> Amsterdamse binnenstad aangelegd. Ook de mensen die vandaag
> vanaf Centraal Station naar het Damrak lopen, worden met op
> afstand bestuurbare camera's gevolgd. Bij alle locaties van
> de plechtigheden en langs de koetsroute staat moderne
> apparatuur opgesteld die op individuele mensen kan inzoomen.
> Alle beelden gaan naar twee commandobunkers, eentje onder
> het stadhuis en eentje onder bureau Elandsgracht, en worden
> daar op een batterij monitors gevolgd en zo nodig naar de
> stille helikopter geseind die boven het veiligheidsgebied
> cirkelt. U wordt vastgelegd. Dus let een beetje op uw
> kapsel. En heb vooral geen wilde blik in uw ogen, dat kan
> riskant zijn.
>
> Operatie Huwelijk - zo noemt de politie het - is geen
> kattepis. Vijftigduizend mensen zijn op voorhand
> nagetrokken. Van de bakkersjongen die taarten moet afleveren
> en de kamermeisjes die de bedden van de buitenlandse gasten
> opmaken tot aan de mensen die in het gebied van de
> plechtigheden wonen en werken. Vooral bij dat laatste vraag
> je je af hoe dat in zijn werk is gegaan. Ik kan me zo
> voorstellen dat Blokker op het Damrak keurig de
> persoonsgegevens van haar verkoopsters aan de politie heeft
> doorgegeven, maar Milieudefensie - hun kantoor staat pal
> tegenover de Beurs van Berlage, en hn werknemers kunnen
> sowieso op iets meer belangstelling van de verzamelde
> veiligheidsdiensten rekenen dan die van Blokker - zal zeker
> niet uit eigener beweging de namen, adressen en
> paspoortnummers van haar voltallige personeel bekend hebben
> gemaakt.
>
> Vijftigduizend gescreende mensen. Dat is evenveel als er in
> heel Rijswijk wonen. Van hen zijn er inmiddels ruim
> achttienduizend in een database gezet, meldt een intern
> politiebericht enthousiast. Achttienduizend mensen: de
> gemeente Weesp is kleiner, zelfs als je alle pasgeborenen en
> bedlegerige bejaarden meetelt. Wat er precies van die
> achttienduizend mensen is vastgelegd, is onbekend. Het gaat
> blijkens het politiebericht minimaal om hun adres,
> paspoortnummer en digitale foto, maar ook hun antecedenten
> zijn onderzocht.
>
> Wat gebeurt er met die database als Maxima en Willem eenmaal
> veilig zijn getrouwd? Wordt hij na afloop van de
> festiviteiten vernietigd? Wordt hij aangevuld met de
> camerabeelden van vandaag? Worden de mensen die niet langs
> de koetsroute staan maar zich ter protest op het Witte Plein
> hebben verzameld, eraan toegevoegd? Je kunt er donder op
> zeggen dat gezichtsherkenning wordt ingezet: software die
> razendsnel de kenmerken van een gezicht bepaalt en die
> vergelijkt met gegevens elders, om zo mensen te kunnen
> identificeren. Heeft de politie wel het recht om precies te
> weten wie op het Witte Plein was en die gegevens vast te
> leggen?
>
> Ondertussen giechelt Willem in zijn vuistje over deze
> koninklijke wraak. Hij geen privacy, wij lekker ook niet.
> Met dit verschil dat hij dit land erft en zijn gedrag
> daarmee per definitie een publieke zaak is, en dat onze
> gegevens na afloop overal voor kunnen worden ingezet.
>
>
> OVER TWEE WEKEN, OP 15 FEBRUARI, worden in De Balie de
> eerste Nederlandse Big Brother Awards uitgereikt. De prijs
> ontleent haar naam aan George Orwells boek 1984, waarin een
> staat wordt beschreven die elke beweging van haar burgers
> registreert en controleert, en wordt in diverse Europese
> landen uitgereikt aan bedrijven en instanties die op grote
> schaal privacy van burgers schenden.
>
> In Engeland is de prijs afgelopen jaar gewonnen door de
> nationale DNA-bank, waarin tegen alle afspraken in niet
> alleen de gegevens veroordeelde criminelen zijn opgenomen,
> maar van zowat _iedereen_ die ooit in aanraking met de politie
> is geweest - of dat nu is wegens te hard rijden of vanwege
> openbare dronkenschap. In de Verenigde Staten won
> ChoicePoint, een firma die links en rechts persoonsgegevens
> verkocht en die pertinent weigerde om foutieve informatie te
> corrigeren, zodat mensen jaar in, jaar uit werden
> lastiggevallen met overtredingen die ze niet hadden begaan
> of werden afgewezen vanwege schulden die ze niet hadden.
>
> Kandidaten voor de Nederlandse Big Brother Award kunnen nog
> een week worden aangemeld. Bij deze nomineer ik prins
> Willem-Alexander voor Operatie Huwelijk. Wie weet wordt
> Willem dan al over twee weken bekroond: als koning der
> privacyschenders.
>
>
>
> Karin Spaink
> Het Parool, 2 februari 2002
>
>
> zie: http://www.bigbrotherawards.nl/
>
>
> - K -
>
> --
>
> Before relationships, men and women had flings, quick
> ones, dirty weekends and marriages. If they wanted a
> relationship, they had it with their mother or a friend.
>  - Julie Burchill: Sex and Sensibility
>
> -------------------------------------------------------------
>
>   Niets van deze electronische uitgave mag worden
>   vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming
>   van de auteur, Karin Spaink <kspaink {AT} xs4all.nl>.
>
>   Oude columns zijn te vinden op http://www.spaink.net
>
> ==============================================================
> Afmelden COLUMNS:
>  mailto:mdaemon {AT} bagheera.xs4all.nl Body: unsubscribe columns
>
> Aanmelden voor de discussie over COLUMNS:
>  mailto:mdaemon {AT} bagheera.xs4all.nl Body: subscribe discussie
> ==============================================================
>
>
>
>
>
> ==============End of original message text===========
>
>
> - K -
>
> --
>
> Inessential insanities get one in trouble with oneself.
> Essential insanities get one in trouble with others. It's
> always preferable to be in trouble with others. In fact,
> it may be essential.
>  - Tom Robbins: Still Life With Woodpecker
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).