www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Uitnodiging aan praktische dromers
Leo van Loon on Mon, 4 Feb 2002 12:08:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging aan praktische dromers


5 februari: Internationale dag voor mensen die lokaal hun wereld willen veranderen!

Idealist.org heeft 5 februari uitgeroepen tot aktiedag, waarop nu meer dan 120 bijeenkomsten worden georganiseerd in meer dan 40 landen.
In Nederland is Echte Welvaart de enige host die participeert. Bedoeling van deze bijeenkomsten is mensen bij elkaar te brengen die lokaal aan de slag willen om hun wereld te veranderen.

De agenda is als volgt:

<> introduktieronde
<> wat zijn de idealen en de plannen van de deelnemers?
<> waar heeft iedereen behoefte aan?
<> hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Geinteresseerd?
Kom dan morgen, dinsdag 5 februari,  om 16.00 uur langs.
Ons kantoor is gevestigd in het pand van Stichting Natuur en Milieu midden in het centrum van Utrecht, 800 meter van Utrecht Centraal Station.
Kijk voor de routebeschrijving op:
http://www.snm.nl/contact.htm#route

Meer info:
www.idealist.org/play.html
www.echtewelvaart.nl


Met vriendelijke groet,

Leo van Loon
Echte Welvaart