www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwsberichten Maart 2002
Mylène van Noort on Tue, 5 Mar 2002 09:33:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsberichten Maart 2002


WAAG SOCIETY I BERICHTEN

MAART 2002 (for English version see further below)
1       CL      Aanmelding Gouden {AT} penstaart
2       PR      Interfaces voor Ouderen en E-Lab in Cyburg
3       PR      Russische Rondreis
4       IA      Centraal Museum
5       SP      KeyStroke
6       SP      Robots en Rijstkokers
7       Divers


WAAG SOCIETY / CREATIVE LEARNING
Onderzoek en ontwikkeling voor het permanente leerproces

1       CL      Aanmelding Gouden {AT} penstaart
Pabo's die geinteresseerd zijn in deelname aan de Gouden {AT} penstaart, kunnen zich aanmelden. Pedagogische academies zijn betrokken bij de begeleiding van het jureringsproces van de beste cd-rom en website voor kinderen van het jaar 2002. Voor de uitverkiezing van de Gouden {AT} penstaart trofee komen kinderjury's bijeen door het hele land. http://www.goudenapenstaart.org
Aanmelding: Wouter Baars  wouter {AT} waag.org

WAAG SOCIETY / PUBLIC RESEARCH
Onderzoek en discussie over de rol van nieuwe technologie in de samenleving

2       PR      Interfaces voor ouderen en E-Lab in Cyburg
Op 18 februari is in Amsterdam-Zeeburg een 'Digitale Broedplaats' van start gegaan: Cyburg. Gebruiksvriendelijke interfaces voor ouderen is het Waag project dat in Cyburg zal worden uitgevoerd. De definitiefase van het project is van start gegaan in samenwerking met het Flevohuis. Daarnaast is Waag Society betrokken bij de opzet van E-lab, een virtueel centrum waar expertise van aanbieders samenkomt. http://www.cyburg.org

3       PR      Russische rondreis
Programmeur Ilya Nikanorov maakt in maart in opdracht van Waag Society een fact finding tour langs initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en technologie in St. Petersburg en Moskou. Hij introduceert o.a. de internationale database voor kleinschalige projecten en organisaties, de Medialounge. http://www.medialounge.net

WAAG SOCIETY/ PUBLISHING

4       Mediavla
'Mediavla' is een Duitse uitgave over de Nederlandse nieuwe media cultuur. Het beschrijft in kort bestek de bestaande netwerken, en bevat achtergrondartikelen over ondermeer Rob Johannesma, STEIM en het Touchfestival en De Rijke/De Rooij junks. http://www.mediavla.de

WAAG SOCIETY / HOSTING

5       Lost & Found
Waarschijnlijk eind maart in het Theatrum Anatomicum, De Waag.
De redactie is bereikbaar via:

Lost & Found
Prinsengracht 397
1016 HL Amsterdam
Meer info: 020 6392787 of found {AT} lost.nl 
http://www.lost.nl

yeah

WAAG SOCIETY / INTERFACING ACCESS
Intuïtieve interfaces die zijn toegesneden op de doelgroep

6       IA      Centraal Museum
Waag Society ontwerpt het concept voor een innovatieve website voor het Centraal Museum waar vanuit het Rietveld Schröderhuis wordt ontsloten.De inzet is om ook overige Rietveld collecties in deze on line omgeving onder te brengen. De interactieve site zal informatie bevatten over de historische context van het project en ruimte geven aan de verhalen en bijdragen van bezoekers.

WAAG SOCIETY / SENSING PRESENCE

7       SP      KeyStroke
KeyStroke is een van de hoofdpresentaties tijdens Digifest in Toronto, Canada.
20-26 maart: digitale-mediafestival voor animatie, gaming, internet, 3-D modellen etc. http://www.dxnet.net

Marijn van der Jagt, theaterrecensente van ondermeer de Volkskrant, schrijft over de eerste ervaringen van theatermakers met KeyStroke in het maartnummer van Zichtlijnen. http://www.zichtlijnen.nl

8       SP      Robots en rijstkokers
Shu Lea Cheang verbindt in haar installaties en webkunst fysieke en virtuele omgevingen. Als mentor bij de post-doc opleiding voor theatermakers Das Arts werkt ze de komende tijd o.a. met KeyStroke en Linker software in het programmablok HumanMaterialMachineFactor: voor hackers, crackers, kong fu masters, robots en rijstkokers. Voor de publieke events zie: http://www.dasarts.nl

9 DIVERS

Internetpioniers
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Internetpioniers van Monique Doppert, organiseert De Balie een debatavond. Aan de hand van organisaties als XS4all, Hacktic en de De Digitale Stad, schetst Doppert de ontwikkeling van Internet in Nederland. Voelt de jonge generatie van Indymedia en squat.net zich nog geïnspireerd door de internet pioniers van weleer?
Een debat met Rop Gongrijp (grondlegger XS4ALL), Michael Polman (Antenna, Nijmegen), Jaap Vermaas (Waag Society en ASCII), Lizet (Indymedia.nl) onder leiding van Steven Lenos (IPP).

De Balie
Salon Nieuwe Media 7 maart 20.00 uur
Reserveren De Balie: tel. 020  55 351 00 ( 7 Euro, met korting 5 Euro)


Loopfinder: Een interactieve omgeving op basis van KeyWorxplatform http://ddc.hku.nl

Solaris: nieuw mailingslist voor IT en ontwikkeling in de niet-Westerse wereld http://mail.sarai.net/listinfo/solaris

Voor altijd
Van 10 tm 21 maart vindt op de Nieuwmarkt in Amsterda een inleiding op de lente plaats. 'Voor altijd' is een installatie van Marisca Voskamp. Waag Society verzorgt op 20 maart een lentebode met Text FM, software van Graham Harwood en Matthew Fuller waarmee sms-berichten worden omgezet in spraak en uitgezonden via transistors.
Elke avond tussen 18  24 uur. http://www.waag.org / mariscavoskamp {AT} zonnet.nl

ENGLISH VERSION

WAAG SOCIETY I NEWSLETTER

MARCH 2002

1       CL      Registration Golden Monkey's Tail
2       PR      Interfaces for the elderly and E-lab in Cyburg
3       PR      Russian Tour
4       Publishing      Media custard
5       Hosting Lost & Found
6       IA      Gerrit Rietveld House on-line
7       SP      KeyStroke
8       SP      Robots and Rice-cookers
9       Miscellaneous

WAAG SOCIETY / CREATIVE LEARNING
Research and development into the permanent learning process

1       CL      Registration Golden Monkey's Tail
Registration has started for Dutch teacher training colleges who want to participate in the Golden Monkey's Tail. Teacher training colleges are involved in the support of the jury process of the best children's cd-rom and website of the year 2002. The selection takes place by children throughout the Netherlands. http://www.goudenapenstaart.nl

2       PR      Interface for the elderly and E-lab in Cyburg
On 18 February a so-called Digital Breeding Ground opened in the Amsterdam-Zeeburg region: Cyburg. Waag Society develops a userfriendly interface for the elderly which will be part of the Cyburg project portfolio. The first phase of the project has started in co-operation with the Flevohuis, a home for the elderly. Waag Society is also involved in the setting-up of E-lab, a virtual centre bringing together the expertise of providers. http://www.cyburg.org

3       PR      Russian Tour
Commissioned by Waag Society, programmer Ilya Nikanorov will go on a fact-finding mission to St. Petersburg and Moscow. He will visit organisations and individuals working in the arts, culture and technology and introduce to them the database for small scale projects and organisations, the Medialounge. http://www.medialounge.net

WAAG SOCIETY / PUBLISHING

4       Mediavla
Mediavla is a German publication on the Dutch new media culture. The existing networks are described briefly next to in depth profiles of a.o. Rob Johannesma, STEIM and the Touch festival and De Rijke/De Rooij junkies. http://www.mediavla.de

WAAG SOCIETY / HOSTING

5       Lost & Found
Probably in the Waag's Theatrum Anatomicum at the end of March.
The editorial team can be reached at:
Lost & Found
Prinsengracht 397
1016 HL Amsterdam
Tel. 020  639 2787 or found {AT} lost.nl
http://www.lost.nl

WAAG SOCIETY / INTERFACING ACCESS
Customized userfriendly interfaces

6       Centraal Museum
Waag Society develops the concept for an innovative website for Centraal Museum Utrecht with which the Rietveld Schröder House will go on line. Other Rietveld collections are meant to be included in the site as well. The interactive website will offer information on the historical context of the project and allow visitors to contribute their views.

WAAG SOCIETY / SENSING PRESENCE

7       KeyStroke
KeyStroke is one of the main attractions of Digifest in Toronto, Canada. The fest is held from 20 to 26 March and showcases animations, gaming, Internet, 3-D models etc.http://www.dxnet.net

Marijn van der Jagt, critic of a.o. Volkskrant broadsheet, writes on the first experiences of theater makers with KeyStroke in the March issue of Zichtlijnen. http://www.zichtlijnen.nl

8       Robots and ricecookers
In her installations and web art Shu Lea Cheang connects physical en virtual environments. As mentor of the post-doc course for performers Das Arts, in the coming months she'll work with a.o. KeyStroke and Linker Software in the programme HumanMaterialMachineFactor: for hackers, crackers, kong-fu masters, robots and rice-cookers. Public events will be announced at: http://www.dasarts.nl

9       MISCELLANEOUS

Net pioneers / De Balie salon
De Balie brings together two generations of Internet activists after the book launch of Internetpioniers by Monique Doppert. In the book, Doppert reviews the emergence of organisations like XS4ALL, Hacktic and the Digital City Amsterdam (DDS).
Is the Indymedia and squat generation inspired by the Internet pioneers of the early eighties?
A debate with Rop Gongrijp (founder XS4ALL), Michael Polman (Antenna, Nijmegen), Jaap Vermaas (Waag Society, ASCII), Lizet (Indymedia.nl) with chair Steven Lenos (IPP).

De Balie
New Media Salon 7 March 8pm
Booking: De Balie tel. 020  553 51 00 ( admission 7 Euro, reduction 5 Euro)

Loopfinder: an interactive environment based on the KeyWorx platform: http://www.keyworx.org/~ddc

Solaris: new mailing list for IT and development in the non-Western world http://mail.sarai.net/listinfo/solaris

A prelude to spring on the Nieuwmarkt from 10 to 21 March:"Voor altijd" (For always) is an installation of Marisca Voskamp. Waag Society brings an early spring message in the form of TEXT FM, software by Graham Harwood and Matthew Fuller with which sms messages can be translated into speech to be broadcasted on radio.
TEXT FM 20 March
"Voor altijd" each night 6pm  12am http://www.waag.org / mariscavoskamp {AT} zonnet.nl