www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Staat verliest hoger beroep over Betuwe-route.nl
Gerbrand Oudenaarden on Thu, 7 Mar 2002 13:22:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Staat verliest hoger beroep over Betuwe-route.nl


PERSBERICHT

"Staat verliest hoger beroep over Betuwe-route.nl"

Tegenstanders van de Betuweroute mogen de domeinnaam 'met het streepje' www.betuwe-route.nl blijven gebruiken. Dat heeft het Hof in Amsterdam bepaald in een vandaag gewezen arrest.

Het ministerie van Verkeer & Waterstaat en NS-Railinfrabeheer zijn met deze uitspraak voor de derde keer op rij door de rechter in het ongelijk gesteld.

De rechtbank in Utrecht en het Hof in Amsterdam wezen vorig jaar al het door de bouwers van de Betuweroute gevraagde verbod op het gebruik van de domeinnaam www.betuwe-route.nl af. Deze domeinnaam (mét streepje) is eigendom van de Stichting Jongeren Milieuproducties te Utrecht.

Onder het motto "Betuweroute, zet er een streep door" gaven tegenstanders van de Betuweroute op de site van de Stichting tegenwicht aan de éénzijdige overheidspropaganda over deze miljarden kostende spoorlijn.

Het Hof motiveert de uitspraak met de overweging dat het woord Betuweroute niet exclusief toebehoort aan de Staat. Ook meent het Hof dat de aanduiding Betuweroute door NS-railinfrabeheer bv niet als merk kan worden beschermd.

"De verwerpelijke pogingen van PvdA-minister Netelenbos om critici van de omstreden goederenspoorlijn de mond te snoeren zijn hiermee mislukt", stelt Koen IJff van Betuweroute Collectief, die tot medio vorig jaar de inhoud van de site verzorgde. "We kunnen nu gelukkig weer via onze treffende domeinnaam informatie verstrekken over deze zinloze, geldverspillende spoorlijn. Over een paar dagen zijn we weer in de lucht."

INFORMATIE

mr. Jaap Haeck, Steinhauser Hoogenraad Advocaten, Amsterdam, 020-3013030
drs. Koen IJff, Betuweroute Collectief, Amsterdam, 020-6422227
Gerbrand Oudenaarden, Stichting Jongeren Milieu Producties, 06-53151921