www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, nr. 21: EIGEN TERREIN
Stan van Engelen on Thu, 7 Mar 2002 15:34:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, nr. 21: EIGEN TERREIN


== Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief ==
== van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW. ==

====
Aanstaande maandag, 20.30 uur, Net3: EIGEN TERREIN
====

Dat was het dan. De Lijst Fortuyn werd gister de grootste in Rotterdam en
zou bij Kamerverkiezingen 18 zetels hebben gehaald. Laten we verder maar
geen grote woorden gebruiken en gewoon constateren dat het tijdperk Kok
hiermee definitief aan zijn einde is gekomen.

Het meest duidelijk was dat te zien tijdens het lijsttrekkersdebat afgelopen
nacht, waar de drie 'paarse' lijsttrekkers Melkert, Dijkstal en De Graaf in
alle mogelijke varianten wit wegtrokken. De Graaf bleef zich verschansen in
zijn voor kiezers onbegrijpelijke molshoop, Dijkstal wist absoluut niet meer
of hij de kale meneer tegenover zich nu moest krabben of aaien en deed dus
beide maar, en Melkert verzoop stilletjes in zijn eigen onmacht en boosheid.
Gespreksleider Witteman, die zijn avond niet had, probeerde olie op het vuur
te gooien, maar tevergeefs: er was geen vuur. Behalve dan in de pretoogjes
van die kale meneer.
Dat gebrek aan vuur is wellicht het meest verontrustend. Melkert zal toch
wel premier worden maar wat dan? Het onvermogen om in politieke zin te
reageren niet zozeer op Fortuyn als zodanig maar in feite op hoe de wereld
veranderd is, droop vannacht van de zwetende voorhoofden van de
lijsttrekkers af.

Op precies één week na een jaar geleden schreven we in een DNW-nieuwsbrief:
"In 1989 was de Koude Oorlog officieel afgelopen en begon een nieuw
tijdperk, dat van de globalisering. Er heerste euforie over wat de markten
en de technologie vermochten en bijna iedereen werd in het feestrumoer
meegesleurd. Maar het lijkt er op dat de openingsreceptie voorbij is. De
champagneflessen zijn leeg en we moeten weer naar buiten, waar we ontdekken
dat het in de nieuwe wereld ook gewoon kan waaien en regenen.
Wat velen zich afvragen is of wij, verwend door rijkdom die uit de hemel
leek te vallen, in staat zijn met dit soort tegenslag om te gaan. Zijn onze
politieke systemen opgewassen tegen het groeiend onbehagen?"

Voor die test zien onze politici -natuurlijk niet alleen in ons eigen land-
zich nu gesteld.
Hoe kan een wereldse samenleving als de onze, die zich een decennia lang zo
gretig heeft blootgesteld aan de dynamiek van de globalisering, aan een
explosie van wereldwijde communicatie en een snel groeiende behoefte aan
individualisering, hoe kan zo'n samenleving zijn burgers nog een gevoel van
vertrouwen, veiligheid, geborgenheid en samenhang verschaffen?
Dat dan zonder terug te vallen op kretologie als 'grenzen dicht',
'multicultureel kan niet' en 'meer blauw op straat' waarvan we allemaal
weten dat het gelegenheidsretoriek is. Nee, er zal een werkelijk nieuw
politiek verhaal ontwikkeld moeten worden (niet alleen door de politici maar
ook door burgers, media en denkend Nederland) want anders zal het
non-programma van Fortuyn en de zijnen de leemte heel gemakkelijk blijven
vullen, zoveel is nu duidelijk. Want als er geen goed verhaal komt blijven
mensen voor zichzelf kiezen: eigen leefbaarheid eerst.

Juist die kloof tussen eigenbelang en solidariteit is in ons land rap
gegroeid en daar gaan ook de drie DNW-uitzendingen over die onder de
verzameltitel "JE maintiendrai/IK zal handhaven" vanaf komende maandag
worden uitgezonden.

Het zijn drie persoonlijke zoektochten in het land van Kok, onderzoeken naar
wat 'leefbaarheid' betekent als individualisering en sociale samenhang met
elkaar op de vuist gaan.
In "Eigen terrein" gaan maker IJsbrand van Veelen en redacteur William de
Bruijn op zoek naar wat Nederlanders als de ideale woonbeleving ervaren en
de keuzes die zij daarop baseren.
De week daarop vragen Alexander Oey en Olaf Oudheusden zich af hoe nog een
kind op te voeden in een land waarin ouders daar geen tijd meer voor hebben,
het onderwijs naar private financiering moet zoeken en ten einde raad de
disco de opvoeding dan maar ter hand neemt als onderdeel van het
toelatingsbeleid.

En in "De laatste jeugd" tenslotte confronteert Rob Schröder, bijgestaan
door redacteur Gijs Meijer Swantee, zich met zijn nakende oude dag: hoe de
oude droom van permanente zelfverwezenlijking te combineren met een
groeiende behoefte aan gemeenschappelijkheid?
Meer informatie over deze uitzendingen en over de verschillende activiteiten
die DNW daaromheen organiseert, kunt u vinden op onze website:
http://dnw.vpro.nl
We zien u graag komende maandag, om 20.35 uur, bij de VPRO op Net3.


George Brugmans
Eindredacteur


============================
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl ***
Reacties zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw {AT} vpro.nl of plaatsen
in het gastenboek op onze site *** aan- of afmeldingen voor deze
elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request {AT} vpro.nl (met respectievelijk subscribe /
unsubscribe als subject, de rest van de mail moet leeg blijven)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).