www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] aank. Nacht van Srebrenica
Jo van der Spek on Thu, 14 Mar 2002 15:12:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] aank. Nacht van Srebrenica


On April 10th the Netherlands Institute for the Documentation of War
NIOD will finally publish its report on the fall of Srebrenica and the
role played in this tragedy by Dutchbat, the Dutch government and
parliament, and international bodies such as the UN.

Below are two press releases related to the Srebrenica awareness
campaign which is being organized at the moment. Abridged translations
follow below the Dutch texts:


<PRESS RELEASE I - from Passionate and IKV>

Gezamenlijk persbericht Passionate en IKV

Nederlandse schrijvers vragen aandacht voor Srebrenica-rapport

Tijdens de 'Nacht van Srebrenica', op 9 april 2002 in het Oude Luxor
Theater te Rotterdam, willen Nederlandse auteurs zich hard maken voor
een fatsoenlijk antwoord van de Nederlandse politiek aan de overlevenden

van 'Srebrenica' op de vraag waarom hun geliefden overkwam wat hen
overkwam.

Op 11 juli 1995 viel de enclave Srebrenica in handen van de Bosnische
Serviërs. In de dagen daarop werden meer dan 7.500 mensen, vooral mannen

en jongens, vermoord. Nederlandse troepen (Dutchbat) moesten de enclave,

een UN safe area, verdedigen en de Moslims die er verbleven beschermen.
Zij faalden op beide punten. 'Srebrenica' staat voor de genocide die
niet werd voorkomen. In Nederland werd door velen snel naar anderen
gewezen die daar verantwoordelijk voor zouden zijn: de Franse generaals
van de VN, de VN als organisatie en ook de Moslims zelf. Wij vinden deze

opstelling van de Nederlandse regering en een meerderheid van ons
parlement ongeloofwaardig. De overlevenden van Srebrenica verdienen een
beter antwoord! Hun Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid is
nadrukkelijk ook aan de Nederlandse politiek en de Nederlandse
samenleving gericht. 'Wacht op het NIOD-rapport!', is het geijkte
antwoord dat onze politici al zes jaar lang geven op kritische vragen
over Srebrenica.
Op 10 april verschijnt het langverwachte NIOD-rapport over Srebrenica.
Wij verlangen van de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement
nu eindelijk een serieuze discussie over Srebrenica. Hierin moet niet
alleen de waarheid op tafel komen. Als door Dutchbat en degenen die
Dutchbat politiek en militair vanuit Den Haag aanstuurden, fouten zijn
gemaakt, moet daar ook open en eenduidig de verantwoordelijkheid voor
genomen worden.

In juli 2000 schreven de schrijvers Ronald Giphart, Rosita Steenbeek en
Manon Uphoff een open brief waarin de Nederlandse regering opgeroepen
werd meer werk te maken van 'Srebrenica'. Veertig andere auteurs
ondertekenden de brief mede. Giphart, Steenbeek en Uphoff bezochten op
uitnodiging van het IKV in de zomer van 2001 Srebrenica. Aan de
vooravond van de verschijning van het NIOD-rapport nemen de schrijvers
opnieuw het initiatief, ditmaal voor de 'Nacht van Srebrenica', een
manifestatie met literatuur, cabaret, muziek en theater. De boodschap is

dat de politiek zich er ditmaal niet met een makkelijke discussie vanaf
mag maken.

Het programma van de avond zal op een later tijdstip bekend gemaakt
worden.

Het initiatief is afkomstig van de drie genoemde schrijvers, in
samenwerking met het IKV en Passionate, stichting voor de nieuwe
letteren.


<END PRESS RELEASE>

<TRANSLATION PRESS RELEASE>

During the 'Eve of Srebrenica' on April 9th in the Old Luxor Theatre in
Rotterdam, Dutch writers will insist on a decent response by Dutch
politicians to the survivors of the Srebrenica massacre's questions as
to what happened to their loved ones.

On July 11th, 1995, the enclave of Srebrenica fell into the hands of
Bosnian Serbs. In the days that followed more than 7,500 people, mostly
men and boys, were murdered. Dutch troops (Dutchbat) were to defend the
enclave, a UN Safe Area, and to protect the Mulims in the enclave.
They failed in both tasks. 'Srebrenica' stands for the genocide that
wasn't stopped. Many in the Netherlands were quick to point their
fingers at others who alledgedly were responsable: the French UN
generals, the UN as an organisation and the Muslims themselves. We feel
this attitude of the Dutch government and a majority in parliament is
incredible. The Srebrenica survivors deserve a better answer! Their
Campaign for Truth and Justice is also aimed at Dutch politicians
and Dutch society as a whole. 'Wait for the NIOD-report' is the default
answer our politicians have given during the past six years when asked
critical questions about Srebrenica.

On April 10th the long-expected NIOD-report about Srebrenica will
appear. We demand Dutch parliament at last opens a serious discussion of

Srebrenica, not only to find the truth, but - if Dutchbat and those who
were politically and militarily responsible for Dutchbat did make
mistakes - to also openly and candidly take responsability.

In July 2000 the authors Ronald Giphart, Rosita Steenbeek and Manon
Uphoff sent an open letter to the Dutch government urging it to pay more

attention to Srebrenica. Fourty more writers also signed the letter.
At the invitation of IKV, Giphart, Steenbeek and Uphoff visited
Srebrenica in the Summer of 2001. On the eve of the NIOD-report's
publication these authors again take the initiative, this time for the
'Eve of Srebrenica', a manifestation presenting literature, cabaret,
music and theatre. The message is that, this time, politicians need to
engage in more than just a fleeting discussion.

The evening's program will be published in full at a later stage.

The initiative of the three writers mentioned is supported by IKV and
Passionate.

Location:       Oude Luxortheater, Kruiskade 10, Rotterdam
Date and time:  9 April 2002, 20:00
Toegang:        EUR 7,50; students and CJP-holders EUR 5,--
Reservations:   010-4843333

<END TRANSLATION PRESS RELEASE>

<IKV PRESS RELEASE>

STIL PROTEST VROUWEN VAN SREBRENICA
11 APRIL - 11.00-13.00 - PLEIN, DEN HAAG

Op donderdag 11 april, een dag na het verschijnen van het NIOD-rapport,
is er een 'stil protest' op Het Plein in Den Haag, op initiatief van de
'Vrouwen van Srebrenica'. Sinds de val van Srebrenica demonstreren zijn
elke 11e van elke maand in Tuzla, om helderheid te krijgen over het lot
van hun vermiste mannen en zonen, het oppakken van oorlogsmisdadigers te

eisen en de internationale gemeenschap op te roepen verantwoordelijkheid

te nemen voor de fouten die in Srebrenica gemaakt zijn.

Van 7 tot en met 11 april is er een kleine delegatie van deze vrouwen op

uitnodiging van het IKV in Nederland. Voor elke vermiste persoon hebben
zij een doek met naam en geboortedatum en -plaats. Zij zullen ongeveer
duizend van deze doeken meenemen naar Nederland. Om deze doeken te
dragen zij er dus veel demonstranten nodig. Komt dus allen om mee te
demonstreren! De bedoeling is dat het een stil en waardig protest wordt:

géén lange speeches, géén muziek, géén grote spandoeken of vlaggen en
vaandels.

Uw aanwezigheid wordt door de 'Vrouwen van Srebrenica' heel erg
gewaardeerd. Het protest van 11 april is een initiatief van 'Vrouwen van

Srebrenica' en het IKV, georganiseerd in samenwerking met het
Srebrenica-Comité van 242, het Politiek Comité Stari Most, de Stichting
Bosnië-Herzegovina in Amsterdam, het Platform voor Vrede en Duurzame
Ontwikkeling Montfoort en het Haags Vredesplatform (HVP).

<END IKV PRESS RELEASE>

<ENGLISH SUMMARY IKV PRESS RELEASE>

As you probably know, the Mothers of Srebrenica in Tuzla, BiH, hold a
vigil for the dead and missing on the eleventh of each month. This year
a similar vigil will be held in the Hague on April 11th. The
representatives of the Mothers will bring along some thousand banners,
each carrying the name and date and place of brith of a missing person.
The organizers of the vigil, IKV, Srebrenica Committee 242, Political
Committe Stari Most, the Bosnia-Hercegovina Foundation, the Hague Peace
Platform, the Platform for Peace and Sustainable Development and, in a
supporting role, Domovina Net, call upon people in Holland to join the
Women of Srebrenica in their quest for information about their missing
husbands and sons. Please come to the Hague on April 11th to join the
vigil which is to take place on Het Plein from 11:00 to 13:00.

<END ENGLISH SUMMARY IKV PRESS RELEASE>


Translations are best-as-I-can. Please help spread these messages and
attend the events announced if you can. Thank you,


Frank Tiggelaar
Domovina Net--
Jo van der Spek,
radio journalist, program maker & tactical media consultant
H. Seghersstraat 46
1072 LZ Amsterdam, the Netherlands
tel. +31.20.6718027
mob. +31.6.51069318
jo {AT} xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~jo

**************************************
better a complex identity than an identity complex


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).