www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht: Expertmeeting copyright en digitale cultuur
V2_Organisatie on Fri, 15 Mar 2002 10:09:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Expertmeeting copyright en digitale cultuur


Persbericht
Rotterdam, 14 maart 2002

Resultaten van expertmeeting copyright en digitale cultuur, 13 maart 2002

Op woensdag 13 maart 2002 hebben V2_, Instituut voor de Instabiele Media, 
en het Virtueel Platform een expertmeeting over auteursrecht en copyright 
georganiseerd, speciaal gericht op toepassingen van digitale media in de 
sector beeldcultuur en digitale cultuur.

Tot de gevarieerde groep genodigden behoorden deskundigen uit verschillende 
culturele organisaties en de erfgoedsector (Digitaal Erfgoed Nederland, 
Filmmuseum, Koninklijke Bibliotheek, Museum Boijmans Van Beuningen, 
Nederlands Audiovisueel Archief, Nederlands Foto Archief, Nederlands 
Instituut voor Mediakunst, V2_, Virtueel Platform, Waag Society), 
organisaties rond beeldrecht, onderzoekers, juristen en een 
beleidsmedewerker van het ministerie van OC&W.

Tijdens de expertmeeting werd een beeld geschetst van de knelpunten rond 
auteursrechten waarmee instellingen binnen beeldcultuur en digitale cultuur 
te maken hebben. De bijeenkomst ging van start met een aantal typische 
casestudy's die onder meer illustreerden welke auteursrechtelijke obstakels 
er optreden bij het achterhalen van en onderhandelen met rechthebbenden, 
bij on-line-ontsluiting van cultureel erfgoed en welke alternatieve 
modellen (zoals open-source-licenties) er binnen de artistieke praktijk 
ontstaan.

In drie parallelle tafelgesprekken werden verschillende 
invalshoeken  makers, ontsluiting en commerciŽle exploitatie  van de 
auteursrechtenproblematiek belicht; deze invalshoeken brengen vaak 
tegenstrijdige belangen met zich mee. Vanuit de creatie, maar ook binnen de 
andere invalshoeken, ontstond een discussie rond de rol van het publieke 
domein, de mogelijke toepassing van auteursrechtelijke modellen waarbinnen 
open-source-principes gehuldigd worden, en de rol die de overheid eventueel 
kan spelen bij het aanmoedigen van deze tendens. Bij de discussie rond 
ontsluiting kwam de behoefte tot samenwerking tussen verschillende 
instellingen sterk naar voren. Er is vraag naar gemeenschappelijke modellen 
voor en een realistische inschatting van de kostprijs van deze ontsluiting. 
Bij exploitatie blijkt de vindbaarheid van een rechthebbende vaak een 
moeilijk punt.

De expertmeeting bleek voor alle deelnemers zeer leerzaam en nuttig; de 
ontmoeting krijgt een vervolg in een gezamenlijk traject waarbij een 
gemeenschappelijke visie en beleidsadviezen geformuleerd zullen worden.

Het verslag van deze expertmeeting zal  binnen enkele weken beschikbaar 
zijn op de website van het Virtueel Platform: 
http://www.virtueelplatform.nl/ en van V2_Organisatie: http://www.v2.nl/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martine Posthuma de Boer (Virtueel Platform)  020 
6273758  martine {AT} virtueelplatform.nl
Sandra Fauconnier (mediathecaris V2_Organisatie)  010 2067272  fokky {AT} v2.nlBoudewijn Ridder
V2_Organisatie --- Eendrachtsstraat 10 --- 3012 XL Rotterdam --- 010-2067272
ridder {AT} v2.nl --- http://www.v2.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).