www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Bush en JSF
H S on Fri, 15 Mar 2002 21:27:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Bush en JSF


hallo Nettime,
 
Is de aanschaf en de aanbetaling voor de JSF a 8 miljard in april 2002 ook te plaatsen in het kader van Steun aan de atoomoorlog van Bush?
 
Er is weinig discussie in de media over dit onderwerp, maar wij zijn met onze belastingcentjes wel allemaal aansprakelijk door de beslissing van de Tweede Kamer!
 
                    BUSH OFF