www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fw: manifest en debat democratie
H S on Sat, 16 Mar 2002 18:37:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: manifest en debat democratieHallo Nettime,

Geachte dame, heer,

Vandaag, op zaterdag 16 maart verschijnt een paginagroot manifest in NRC
Handelsblad met zes voorstellen voor democratische vernieuwing. De komende
zes weken zal hierover op www.politiek-digitaal.nl gediscussieerd worden. We
nodigen u van harte uit om hierover mee te debatteren. De resultaten van de
discussie worden aangeboden aan de lijsttrekkers en na de verkiezingen aan
de formateur.

"Dames, heren, volksvertegenwoordigers, bestuurders,
Een enkel woord vooraf om de verhoudingen helder te krijgen. Wíj zijn
soeverein en júllie mogen ons vertegenwoordigen en besturen. Dát is de
volgorde. De volgorde is dus niet: jullie besturen ons en wij mogen eens in
de vier jaar kiezen; dat is jullie invulling geweest van democratie. Laten
we er niet omheen draaien: We willen onze soevereiniteit terug, we willen
beter vertegenwoordigd worden en we willen beter bestuurd worden."

aldus de eerste alinea van het manifest. De voorstellen in staccato:
1. Participatie op maat
2. Het maatschappelijk primaat
3. Lerend controleren
4. Parlement als voorganger in de democratie
5. Dijkdoorbraak verkokering
6. Grote innovatieronde in het openbaar bestuur

Bij de raadsverkiezingen van 6 maart was een 'aardverschuiving' te zien.
Kiezers zijn op drift, de onvrede lijkt groot. U kunt het manifest nalezen
op www.politiek-digitaal.nl. U kunt daar ook uw mening over deze voorstellen
kenbaar maken via een stemmodule. Maar we zijn erg benieuwd naar andere
voorstellen en nieuwe ideeën over democratie en bestuur. De komende zes
weken wordt hier gediscussieerd. De resultaten van de discussie worden als
gezegd aangeboden aan de lijsttrekkers en na de verkiezingen aan de
formateur. Wij nodigen u van harte uit om aan dit debat deel te nemen.

Met vriendelijke groet, mede namens Jurgen van der Heijden en Jan Schrijver,

Guido Enthoven


Instituut voor Maatschappelijke Innovatie
Rapenburg 8-10
2311 EV  LEIDEN
tel. 00-3171-5127707
fax 00-3171-5661945
www.iminet.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).