www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] [Leefbaar Koerier] Campagne (fwd)
Karin Spaink on Mon, 18 Mar 2002 12:28:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] [Leefbaar Koerier] Campagne (fwd)


On 18-03-2002 at 10:53, Rob Van Kranenburg kindly wrote:

> Jeroen Kenma stuurt de Leefbaar Koerier nieuwslijst rond.
> Hij is bestuurslid (regio Zuid-West / internet). Hij maakt
> deel uit van een partij, een beweging die een eind wil
> maken aan de achterkamertjespolitiek, het handjeklap, en
> meer van dat. Bestuur met open zijn, transparant. Jeroen
> vergist zich wel eens in zijn (b)cc politiek en stuurt dan
> een mail naar de nieuwslijst die niet voor ons - het
> publiek - de arena - bedoeld is:

Nogal hilarisch :)

Misschien moet iemand Jeroen Kemna nog eens vragen of hij
een bevredigend antwoord op zijn vragen heeft gehad, en of
hij die ook wil rondmailen.


- K -

-- 

... Delia's arms were inscribed with a grid of self- 
inflicted wounds, an intricate text of self-loathing... 
  - Jay McInerney: Brightness Falls

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).