www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Waag Killerclub: Digital Storytelling
Mylčne van Noort on Mon, 18 Mar 2002 16:10:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Waag Killerclub: Digital Storytelling


PERSBERICHT

KILLER (APPLICATION IS PEOPLE) CLUB:

GRAHAM HARWOOD OVER DIGITAL STORYTELLING SOFTWARE

27 MAART 2002

In de Killerclub van 27 maart presenteert multimediakunstenaar Graham Harwood de Digital Storytelling software NINE. Harwood verwierf bekendheid met de eerste online kunstopdracht van het Britse Tate National Programmes en zijn cd-rom Rehearsal of Memory, die werd aangekocht door het Centre Pompidou, Parijs.

Het afgelopen jaar werkte Harwood als artist in residence op uitnodiging van Waag Society aan een internetversie van NINE, een storytelling tool. Het is een zeer gebruikersvriendelijke versie van professionele multimediaprogramma's: een basisgrit van negen plaatjes biedt ruimte aan het persoonlijke verhaal, opgebouwd uit eigen foto's, teksten, geluiden en videobeelden. NINE gaat in het vroege najaar online.

Digital Storytelling is erop gericht om persoonlijke geschiedenissen van mensen los te maken en te verzamelen. De praktijk is dat verhalen vertellen met behulp van digitale toepassingen ook tot empowerment leidt: mensen worden vertrouwd gemaakt met computerapplicaties en apparatuur. Digital Storytelling legt dus een basis voor culturele uitwisseling en verlaagt de drempel voor moeilijk bereikbare gebruikersgroepen. NINE bijv. wordt ingezet in Amsterdam Zuidoost. In potentie kan het een krachtige bijdrage leveren aan culturele ontwikkelingen en sociale cohesie.

De Killerclub is een ontmoetingsplek waar onderzoekers, ontwikkelaars en vormgevers met elkaar in gesprek gaan over actuele ontwikkelingen in de technologische cultuur.
Waag Society organiseert deze serie programma's sinds 1996.
Voor deze avond over Digital Storytelling werkt Waag Society samen met Imagine Identity and Culture, een nieuw kenniscentrum voor migratie, cultuur en identiteit in Amsterdam Zuidoost dat opengaat in mei 2002. NINE wordt in het najaar in Imagine IC geďntroduceerd aan de hand van workshops en inloopuren.

Door meer bekendheid te geven aan software als NINE willen Waag Society en Imagine IC een publieksplatform creëren voor digital storytelling. Opdat deze vorm van vertellen zich niet beperkt tot wetenschappelijke instellingen en kenniscentra, maar gebruikt wordt in digitale broedplaatsen, op scholen en in buurtcentra.


Datum:          Woensdag 27 maart 2002
Locatie:                Waag, Theatrum Anatomicum
Tijd:                   19.30  21.30 uur
Toegang:                gratis


Mylčne van Noort
PR / Communication

Waag Society / maatschappij voor oude en nieuwe media
Waag Society / for old and new media
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam

T +31 20 557 9898
F +31 20 557 9880
E mylene {AT} waag.org
http://www.waag.org