www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Verslag zitting Klotenknijper vs Spaink & Panoussis, 22-03-
Karin Spaink on Mon, 25 Mar 2002 10:10:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Verslag zitting Klotenknijper vs Spaink & Panoussis, 22-03-2002 {01}


Uitspraak in alle zaken:

  Donderdag 26 april 2002
  [tijd nog niet bekend, wordt z.s.m. meegedeeld]

www.klotenknijper.com heeft nog nooit zoveel bezoekers gehad
als daags na deze rechtszaak: op 23 maart waren er 690.


*
  

Zoals Martine Kamsma daags na de zitting in Het Parool
schreef: het was een chaotische zitting:

  "Waarom geen dikzak of kaalhoofd, wilde de tegenpratij
  nog weten. Waarom moest Spaink zo nodig het woord
  'klotenknijper' gebruiken als pseudoniem voor de
  Belgische rijkswachter. Van knijpen was bovendien
  helemaal geen sprake. Wrijven en drukken had de agent
  gedaan, maar knijpen? Nee, dat behoort absoluut niet tot
  de methoden van de Vlaamse politie.
   Toch wonderlijk dat het hele korps bij de aanduiding
  'klotenknijper' direct wist om wie het ging. En dat de
  agent er al mee werd gepest voordat Karin Spaink haar
  relaas in de Belgische krant 'De Morgen' had
  gepubliceerd."

De behandeling van de zaak duurde bijna twee keer zo lang
als gepland: van 9:00 tot 12:45 in plaats van tot 11:00 uur.
Presidente van de rechtbank was overigens dezelfde vrouw die
de rechtszaak had voorgezeten die mode-ontwerpster Ann
Demeulemeestere wegens laster tegen Herman Brusselmans had
aangespannen. Zij vroeg de twee advocaten van Klotenknijper
(Katrien Crauwels en Wilfried Rauws) diverse malen aan te
geven welke passages in mijn artikel en op de site
www.klotenknijper.com hun cliŽnt nu precies lasterlijk had
gevonden, maar de twee weigerden dat te specificeren: het
was de algehele toon geweest die hun cliŽnt dwarszit.

Volgde een exposť over de precieze instructies aan de
rijkswacht over het verrichten van genitaal onderzoek. De
uitleg deed mijn advocate, Edith Flamand, verzuchten of het
dan wel accoord zou zijn geweest als ik hun cliŽnt
'Klotenwrijver' of "Klotendrukker" had genoemd.

Mr. Flamand benadrukte dat ik Klotenknijpers echte naam
nooit publiekelijk heb genoemd en dat die naam pas bekend
werd nadat hij mij daagde, veertien maanden na verschijning
van mijn stuk in De Morgen. Tevens benadrukte ze dat de
rijkswachter blijkens een van zijn eigen getuigen al meteen
na het voorval door zijn collega's werd geplaagd, dat wil
zeggen: al ruim voordat mijn artikel over de affaire was
verschenen. De rechtbank werd er voorts op geattendeerd dat
er in de dagvaarding van een vreemde verdubbeling sprake
was: de burger Klotenknijper haalt in zijn civiele zaak
permanent de door rijkswachter Klotenknijper opgestelde
proces-verbalen aan, die proces-verbalen onderwijl als
opperst objectief aanmerkend.

Na het betoog van Flamand mocht ik zelf kort het woord doen.
Ik legde de rechtbank uit waarom ik de rijkswachter in mijn
artikel van een pseudoniem had voorzien: afgaande op wat ik
in het politiestation waarnam, vermoedde ik dat intimidatie
er niet ongewoon was. Eťn persoon als de boosdoener
identificeren zou de kwalijke cultuur als geheel buiten
schot laten. Tenslotte zei ik de rechtbank dat het mij
bevreemdde dat Klotenknijper stelde dat ik mijn klacht aan
Comitť P had moeten bewijzen vooraleer ik hem indiende. Zulk
bewijs is niet aan burgers. En bovendien: is het Comitť P
niet juist ingesteld om klachten van burgers te ontvangen?

*

Zenon Panoussis (die geen advocaat had en zichzelf
verdedigde) wees de rechtbank op de vele onregelmatigheden
en formele fout en in de dagvaardingen: Klotenknijper
weigert zijn adres prijs te geven hoewel dat toch een
verplichting is voor een geldige dagvaarding. Volgens
Nederlands recht heeft Panoussis voorts niets verkeerds
gedaan: in Nederland mag men processtukken publiceren. En
aangezien alles waarvoor Panoussis is gedagvaard, vanuit NL
is gedaan, vermag hij niet in te zien dat de Belgische
rechtbank bevoegd is uitspraak te doen. Het Nederlands recht
kan immers niet worden ingeperkt door een buitenlandse
rechtbank. En _mocht_ de rechtbank zichzelf wťl bevoegd
achten in deze zaak, dan zou dat grote consequenties voor de
journalistiek kunnen hebben: verslaggeving in land A over
een gebeurtenis in land B kan in dat geval in land B voor de
rechter kunnen worden gebracht. Voorts stelt Klotenknijper
in zijn proces- verbalen dat wij werden aangehouden op
verdenking van drugssmokkel; maar in zijn dagvaarding zegt
hij letterlijk dat wij werden aangehouden omdat wij
commentaar op zijn gedrag hadden geleverd.

Met betrekking tot de rechtszaak die de Belgische staat
tegen Panoussis heeft gestart wegens inbreuk op het
merkenrecht en op het auteursrecht (op www.klotenknijper.com
staat een persiflerende versie van het oude rijkswachtlogo),
het volgende. Mr. Dyck herhaalde kort zijn stelling en
verdween zonder het antwoord van Panoussis af te wachten.
Panoussis bestreed dat het merkenrecht van toepassing is:
dat betreft immers uitsluitend het commerciŽle gebruik van
het logo. En het auteursrecht maakt expliciet uitzondering
voor gebruik van satirische, parodische of persiflerende
aard.

*

De procureur - die altijd aanwezig is bij de behandeling van
zaken betreffende persmisdrijven, om te beoordelen of er
sprake is van strafrechtelijke elementen - liet de
verschillende proces-verbalen die zijn opgemaakt, kort de
revue passeren. Allen zijn geseponeerd. Voorts deelde hij
mee dat het Comitť P de zaak al in maart 1999 zou hebben
gesloten, wat tot een enige verwarring leidde. Spaink heeft
immers ver na de genoemde datum een brief van Comitť P
ontvangen waarin men meedeelde voorlopig nog niet tot een
oordeel te kunnen komen. Tenslotte meende de procureur dat
er geen strafrechtelijke elementen in deze zaak spelen.

*

In de komende week krijgen Spaink en Panoussis gelegenheid
om kort te reageren op het verslag van de procureur. Op
vrijdag 29 maart om 9:00 is er een procedurele zitting
waarin de zaken officieel gesloten worden, waarna beraad van
de rechtbank volgt. De uitspraak is vastgesteld op 26 april
2002, weer in het Justitiepaleis.

*


Het Parool, 22 maart 2002:
  "Spaink/Panoussis versus Klotenknijper"
  http://archief.parool.nl/artikel?text=spaink&SORT=presence&ED=ola&PRD=3m&SEC=%2A&FDOC=0


De Volkskrant, 23 maart 2002:
  "Spaink voor gerecht na 'belasteren' Rijkswachter"
  door Rachida Azough
  http://www.volkskrant.nl/nieuws/nederland/1016777906343.html

Het Parool, 23 maart 2002:
  "Chaotisch einde van rechtszaak klootknijper"
  door Martine Kamsma

Gazet van Antwerpen, 23 maart 2002:
  "'Klotenknijper' mept terug"
  door Benedicte van Paeschen

Het Nieuwsblad / Westvlaanderen, 23 maart 2002:
  "Nederlandse schrijfster beledigt rijkswachter"
  


  
- K -

-- 

Another complication is that the subconscious mind is 
always changin'. Like an encyclopaedia that keeps puttin' 
out a whole new edition every day. 
 - Haruki Murakami: The Hard-Boiled Wonderland


=====================================================
persmisdrijf {AT} bagheera.xs4all.nl stuurt persberichten 
over de rechtszaken die tegen Karin Spaink en Zenon 
Panoussis in BelgiŽ zijn aangespannen.
 Spaink is gedaagd vanwege een artikel dat zij over 
hun aanvaring met de Antwerpse rijkswacht schreef; 
Panoussis is gedaagd vanwege zijn site over die zaak.

Voor meer informatie:
 www.klotenknijper.com
 www.spaink.net/varia/Rijkswacht.html


Unsubscribe:
 mail listserver {AT} bagheera.xs4all.nl met als 
 enige inhoud van het bericht de tekst:
 unsubscribe persmisdrijf uw {AT} email.adres

Subscribe:
 mail kspaink {AT} xs4all.nl
=====================================================
 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).