www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fwd: Inval bij Radio 100 - Persverklaring
Arthur Elsenaar on Wed, 27 Mar 2002 10:33:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fwd: Inval bij Radio 100 - PersverklaringBegin forwarded message:

From: Remko Scha <scha {AT} hum.uva.nl>
Date: Wed Mar 27, 2002 03:01:56 AM Europe/Amsterdam
Subject: Fwd: Inval bij Radio 100


L.S.,

Zoals u wellicht al vernomen hebt, is de zender van Radio 100 vorige
week het middelpunt geweest van incidenten die de indruk wekken dat
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het plan heeft opgevat om te
proberen dit station binnenkort uit de ether te verwijderen. Bijgaand
forward ik een persverklaring over deze gebeurtenissen die ik ontving
van enkele medewerkers van Radio 100.

Remko Scha


Remko Scha / Institute of Artificial Art Amsterdam / Keizersgracht 333
1016 EG Amsterdam / The Netherlands

31 - 20 - 620 7002 http://iaaa.nlPERSVERKLARING


VERKEER EN WATERSTAAT WIL RADIO 100 UIT DE LUCHT HALEN
WIJ EISEN EEN ANTWOORD VAN DE POLITIEK VERANTWOORDELIJKEN


Wat is er gebeurd
Woensdag 20 maart 2002 hebben ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, onder begeleiding van, naar wij schatten, 8 leden van het korps politie in het bezit van 1 koevoet, een poging gedaan om de Amsterdamse vrije radiozender RADIO 100 uit de lucht te halen.

De ambtenaren en hun begeleiders zijn via een openstaande deur binnengeglipt bij het woon/werkpand Tetterode aan de Bilderdijkstraat. Daar klopten ze aan deuren van bewoners en vroegen hen ‘de zender’ aan te wijzen. Toen de bewoners vroegen om een huiszoekingsbevel, het betrof hier immers privé-terrein, kon men hen niets tonen. Daarop werden de ambtenaren en begeleiders al pratend door de bewoners buiten de deur gezet. Daar werd inderhaast alsnog een huiszoekingsbevel getekend door, wat toen bleek, een hulpofficier van justitie. De hulpofficier gaf de bewoners, die protesteerden tegen deze omgekeerde gang van zaken, daarop te verstaan dat men op korte termijn de papieren wél op orde zou hebben, en dat, wanneer de bewoners dan niet mee zouden werken, men kon rekenen op een nachtelijke inval en het gebruik van geweld.

De reden voor de inval
Uit navraag is gebleken dat de op handen zijnde veiling van etherfrequenties (zie bijlage), welke o.a. een verdriedubbeling van het aantal commerciële stations op de fm-band met zich mee zou moeten brengen, waarschijnlijk de reden is voor het optreden van Verkeer en Waterstaat. Zij willen de ether opschonen voor de hoogstbiedenden op de veiling straks. Hiervoor verricht men metingen. Irreguliere stations worden beschouwd als een irritante sta-in-de-weg voor die metingen.

Maandag 25 maart heeft Verkeer en Waterstaat verklaard dat zij met de ‘inval’ de intentie hadden om met ‘de eigenaar van de zender’ te ‘overleggen’ over de ‘ inbeslagname van de zender’. De aanwezigheid van de koevoet en het gedrag van de ambtenaren zoals boven beschreven verwijst deze lezing naar het fabelrijk.
Verkeer en Waterstaat verklaarde tevens vastbesloten te zijn RADIO 100 uit de lucht te halen, vanwege het feit dat het een illegaal station is en dat de zender de ontvangst van andere stations stoort.

Hoezo storen wij
Radio 100 stoort geen andere stations. Haar apparatuur voldoet aan de strenge PTT norm. Mocht er ooit sprake zijn van storing, dan is Radio 100 bereid en in staat dat onmiddellijk te verhelpen (telefoonnummer en email-adres zijn bij Verkeer en Waterstaat bekend). Radio 100 ziet zichzelf als een aanvulling op het bestaande radio- aanbod en heeft geen enkele behoefte andere stations uit de ether te drukken.

Het feit dat RADIO 100 sinds jaar en dag wordt gedoogd heeft kennelijk voor de instanties geen enkele waarde. Radio 100 zendt uit sinds 1986 en werd slechts eenmaal uit de lucht gehaald, in 1991. Die inval leidde tot een vijftiental arrestaties waaruit geen enkele veroordeling is voortgekomen. Indertijd in beslag genomen apparatuur is teruggegeven.

Wat eisen wij
RADIO 100 EIST VAN DE (AMSTERDAMSE) POLITIEK EEN UITSPRAAK OVER DE WAARDE VAN RADIO 100 EN HAAR RECHT VAN BESTAAN
:


Hoe is het mogelijk dat een goed functionerend radiostation op deze manier uit de ether wordt gehaald? Wil een stad die zich laat voorstaan op cultureel voorhoede-beleid zich werkelijk ontdoen van de belangrijkste spreekbuis voor kleinschalige initiatieven, alternatieve informatie en onafhankelijke cultuur? Hoe kan het zijn dat na 20 jaar gedogen plots het roer wordt omgegooid, zonder waarschuwing of discussie? Gaat men op de knieën voor de commercie? Dat kan en mag niet gebeuren.

DE VRIJE MEDIA IN AMSTERDAM DRAGEN OP EEN UNIEKE, ONVERVANGBARE MANIER BIJ AAN HET OPEN KARAKTER VAN DE STAD.

RADIO 100 MOET BLIJVEN!


Voor meer informatie: neem contact op met 06 – 5185 1124 (DE VERENIGDE VRIJE RADIO MAKERS i.o.) luister naar de radio of bezoek .


Bijlage: Veiling Etherfrequenties

De veiling van etherfrequenties, die eigenlijk dit jaar had moeten plaatsvinden, maar is uitgesteld, is onderwerp van politieke discussie. Veel mensen vinden het een goed idee om een financiële tegenprestatie (die bij het per opbod verkopen van frequenties tot in de miljoenen kan lopen) te vragen aan commerciële stations, die nu met het uitbaten van gemeenschapsgoed (de Nederlandse ether) enorme winsten maken. Binnen deze discussie wordt uitgegaan van het behoud van bestaande frequenties voor nationale en lokale omroepen. Echter, de waarde van ruimte op de FM-band voor nieuwe initiatieven of voor bestaande, vrije radiostations in de ether wordt telkenmale over het hoofd gezien.

RADIO 100 is druk doende de discussie over de uitverkoop van de Nederlandse ether op de politieke agenda te krijgen. Zij zal zich met haar luisteraars manifesteren tijdens een grootse RADIO 100 happening. Zij zal haar luisteraars in de hoofdstad en van ver over het world wide web mobiliseren, niet alleen om zelf te overleven, maar ook vanwege de bittere noodzaak een toekomst mogelijk te maken voor zinnige radio in Nederland. Zij zal niet ophouden te proberen het tij van voortgaande vercommercialisering en verwording tot eenheidsworst van de Nederlandse ether te keren.Bijlage: Wat is Radio 100
RADIO 100 is een onafhankelijk, niet-commercieel station. Het ontvangt geen subsidie. Radio 100 zendt geen reclame uit. Het is een platform voor eigenzinnige radiomakers en kleinschalige initiatieven. Er wordt uitsluitend door vrijwilligers gewerkt. Voor de zeer bescheiden financiële basis van het station wordt geput uit de bijdragen van programmamakers en de giften van luisteraars.

RADIO 100 heeft een lange traditie in het voorzien in de behoefte aan een vrij en onafhankelijk geluid temidden van de reguliere zenders, die steeds ‘meer van hetzelfde’ uitzenden. De geschiedenis van RADIO 100 gaat terug tot de kraakbeweging in de vroege jaren '80. Ontstaan uit zenders als GOT, Rabotnik, WHS en DFM, verzorgt RADIO 100 sinds 1986 een onnavolgbaar breed programma-aanbod. Ongeveer 80 medewerkers maken muziek- en informatie-programma’s: experimenteel klassiek, ethnische muziek uit de hele wereld, alle soorten hedendaagse dance, electronica, industrial noise, nieuws, onderzoeksjournalistiek, poëzie en fictie – en de befaamde soundscapes en geluidscollages die ontstaan als alle mogelijke genres ‘live’ gemixt worden in de studio.

Radio 100 geeft stem aan nieuwe ontwikkelingen en stromingen in de samenleving en in de cultuur. Radio 100 geeft programmamakers de ruimte hun eigen ding te doen met als enige gedragscode een verbod op discriminatie en racisme. Het resultaat is een station dat uniek is in Amsterdam en in de wereld. Het entameert discussies over actuele en tijdloze onderwerpen, en het biedt ook de beste en meest veelzijdige muziekprogramma’s in de Nederlandse ether.

Radio 100 weet met haar kritische houding en subculturele inhoud een publiek aan zich te binden van alle gezindten en alle leeftijden. Zij heeft internationale faam verworven als mede-bepaler van het culturele klimaat in de Nederlandse hoofdstad. Onafhankelijke labels, lokale cultuur, activisten, underground, ongehoorde gasten en wereldverhalen vinden hun weg naar de vrije ether. Was het station oorspronkelijk vooral spreekbuis en nieuwsbron voor krakers en andere activisten, inmiddels is het uitgegroeid tot een internationaal medium dat 24 uur per dag uitzendt.

RADIO 100 is niet meer weg te denken uit het landschap van de stad Amsterdam. Duizenden mensen staan er mee op en gaan er mee naar bed. Waar officiële etherkanalen elkaar beconcurreren met meer van hetzelfde, biedt RADIO 100 een eigen geluid, ver verwijderd van markt-economie en multinationale muziekbizz.

De vrije ether is geen niemandsland dat je zomaar kan inpikken. De vrije ether wordt gebruikt. Gebruikt door de cultureel belangrijke vrije radio. Verkaveling en ordinaire verkoop voor klinkende munt brengt ook hoge kosten met zich mee; verschraling, vergrijzing, verarming is de nekslag voor cultuur.