www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Kommunique Wu Ming in Palestina
Patrice Riemens on Wed, 3 Apr 2002 11:03:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Kommunique Wu Ming in Palestina
Wu Ming in Palestina

Een Wu Ming delegatie (WM = groep schrijvers sympathiserend met de 
Italiaanse tegenbeweging)
vertrekt vandaag 3 april naar Palestina , tezamen met parlementariers en 
culturele persoonlijkheden die besloten hebben het Palestijnse volk te 
ondersteunen, alsmede de internationale pacifisten die in Ramallah 
geblokkeerd zijn.

Al enkele dagen zijn een aantal pacifisten en journalisten op- en 
ingesloten in een hotel en een ziekenhiuis in Ramallah. Zij zijn de enige 
getuigen van de razia's en de terechtstellingen in de straten van die 
stad. Zij zijn de enigen die nog een humanaitaire kanaal open houden 
tussen Ramallah en de rest van de wereld terwijl om hun heen 
scherpschutters schieten, tanks huizen kapotrijden en Palestijnse mannen 
en vrouwen koelbloedig worden afgemaakt.

Terwijl Israel en Palestina in een orgie van  vuur en bloed  verzwelgen, 
zwijgt de 'internationale gemeenschap'  in alle talen en verzaakt op 
schandelijke wijze. De civiele maatschappij, met haar parlementariers en 
culturele persoonlijkheden, heeft besloten een daad te stellen.

De internationale pacifisten zijn de enigen die een poging hebben 
ondernomen om met hun eigen geweldloze acties de eindoplossing die het 
bewind van Ariel Sharon kennelijk nastreeft te verhinderen. Zij tonen aan 
dat het mogelijk is om aanwezig te zijn in Palestina als een 
vredesinterventiemacht, terwijl de EU, de VN, en andere internationale 
organisaties geen enkele initiatief nemen om het ergste te voorkomen.

Wij doen aan deze actie mee die een voorbeeld is van 'diplomatie van 
onderop', ondernomen door de globale civiele maatschappij in het hart van 
de globale burgeroorlog, ten einde de zg 'echte' diplomaten te dwingen om 
te handelen. Wij gaan ons met deze kamaraden samenvoegen. Hun daden mogen 
niet in het ledige vallen. Het Palestijnse volk mag niet overgeleverd 
worden aan willekeurige afslachting. Wij gaan er heen in gezelschap van 
volksafgevaardidgen en een Nobelprijswinnaar. Wij gaan als schijvers die 
zich inzetten in de beweging tegen de globale burgeroorlog. Opdat de hoop 
op een mogelijke andere wereld leve.

Het Wu Ming Kollektief


Q&D vertaling door ondergetekende op basis vd (Franse) text van Serge 
Quadrupani______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).