www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Balie: Salon morgen: over veiligheid als obsessie
Rob Van Kranenburg on Mon, 8 Apr 2002 20:34:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Balie: Salon morgen: over veiligheid als obsessiemorgenavond 20.00 uur in de Salon

VEILIGHEID ALS OBSESSIE
over openbare ruimte en de inrichting van de stad

Met Sjoerd Soeters (architect) Staf Depla (tweede kamer PvdA),
Mariet Schoenmakers (directeur Stadsontwikkeling Rotterdam),
Maarten Hajer (auteur Op zoek naar nieuw publiek domein,
hoogleraar UvA) en Annemiek Rijckenberg (voormalig wethouder
Utrecht), onder leiding van Ole Bouman (hoofdredacteur Archis)

Veiligheid is een van de belangrijkste verkiezingsthema's dit jaar.
en steeds weer duikt in die discussie de stedelijke openbare ruimte
op. Toegenomen criminaliteit verdringt mensen uit de publieke
ruimte, projectontwikkelaars die openbare ruimte afsluiten of
domweg niet meer in hun plannen opnemen om zo de veiligheid van
bewoners en gebruikers te vergroten... het is maar een greep uit de
thema's van de afgelopen tijd.

Is de stad in verval ? Wat is er aan de hand in de publieke ruimten
van onze steden ? Wat kan de politiek doen en wat is de rol van
ontwerpers hierbij ?


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).