www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, nr 26: waarzeggers van de nieuwe wereld
Stan van Engelen on Sat, 13 Apr 2002 13:55:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, nr 26: waarzeggers van de nieuwe wereld


== Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief  van de
redactie van het VPRO televisieprogramma DNW. ==

=======
Deze week: 'De waarzeggers van de nieuwe wereld', de allerlaatste DNW,
maandag, 20.30 uur, Net 3
=======

Aanstaande maandagavond is het dan zover: de allerlaatste DNW.
Voor die laatste uitzending waren er verschillende opties: gaan we
terugkijken, gaan we gewoon een uitzending maken, of gaan we vooruit kijken?
Uiteraard hebben we tenslotte voor alledrie gekozen, waarom zouden we het
ons moeilijk maken?

"De waarzeggers van de nieuwe wereld" is daarom om te beginnen gewoon een
uitzending. Je zou hem kunnen plaatsen in het rijtje "De klokkenluider van
de nieuwe wereld" -met Brian Eno- uit het eerste seizoen,  en "De
dijkwachter van de nieuwe wereld" -met H.J.A. Hofland- uit het vorig
seizoen: tamelijk eenvoudige televisie gebaseerd op het idee dat een goed
gesprek met een verstandig iemand nooit weg is.

Maar de titel van de uitzending zegt het al: met waarzeggers kijk je naar de
toekomst. En wie naar de toekomst kijkt, kan niet om het verleden heen: door
de uitzending zijn een paar momenten geweven waar oudere DNW's de kop op
steken en waardoor de lijn van verleden naar toekomst kan worden getrokken.

De redactie van DNW heeft in een periode televisie gemaakt waarin heel veel
heel snel veranderd is. Verschillende van die veranderingen hebben we
gesignaleerd, aangeraakt en proberen te analyseren. Maar veel van deze
kwesties zijn niet opeens voorbij en ze zullen de komende jaren een grote
rol blijven spelen in het 'debat over de wereld'.

In een niet helemaal willekeurige opsomming dringen zich onmiddellijk de
betekenis en gevolgen van '9-11' op: de oorlog tegen het terrorisme, de
groeiende tendens tot Amerikaanse "Alleingang" en daarmee een toenemende
spanning tussen Amerika en Europa. Dan is er de kwestie van Europa zelf:
staan we aan de vooravond van groeiende chaos en onduidelijkheid of slaagt
dit unieke politieke experiment en zal Europa wereldwijd model gaan staan
voor een nieuwe balans tussen nationale soevereiniteit en transnationale
samenwerking? En hoe zal het derde mondiale machtsblok naast Amerika en
Europa zich ontwikkelen, zal China, nu het toe is getreden tot de WTO, er in
slagen de economische motor van heel Zuidoost Azië te worden?
Die politieke machtsvragen spelen tegen de achtergrond van de spanning
tussen voortgaande secularisatie en overal oplaaiend religieus
fundamentalisme; tussen doordenderende globalisering en toenemend
protectionisme en nationalisme; tussen de noodzaak van integratie en de
behoefte aan segregatie; tussen 'open' en 'gesloten' samenlevingen, en
tussen modernisering en verwesterlijking.

Dan zijn er nog het milieuvraagstuk, het gevecht om grondstoffen, de
armoedeproblematiek, de bevolkingsgroei en verdeling van welvaart, en vooral
de onderlinge relatie tussen die kwesties. En ook de biotechnologische
revolutie die al flink onderweg is, hoort in zo'n rijtje thuis: van
nanotechnologie tot genetica leidt die ons een mijnenveld in vol
economische, wetenschappelijke, politieke en ethische vragen.

Voor grote vragen moet je bij mensen zijn die groot durven te denken en die
bereid zijn te speculeren. Of eigenlijk, zo dachten we, moeten we bij mensen
zijn die wel móeten speculeren willen ze overleven: investeerders,
strategen, 'venture capitalists', adviseurs, messiassen, filosofen.
We kwamen al snel uit bij George Soros, investeerder én messias, maar die
legde juist de laatste hand aan zijn boek "On Globalisation", waarin hij met
een oplossing komt voor de doodlopende straat waarin de globalisering zich
lijkt te bevinden. Hij had daarom geen tijd, maar zijn boek is inmiddels uit
en dat kunt u dus zelf lezen (zie onze rubriek leesvoer van deze week:
http://dnw.vpro.nl/leesvoer ).

Collega eindredacteur Frank Wiering en ik spraken met de politiek filosoof
John Gray, maar die bleef erg cryptisch. En hij was eigenlijk ook wel erg
somber, zo wilden we nu ook weer geen afscheid nemen.
Tenslotte bleven over de investeerder Jim Rogers en de futuroloog,
strategisch adviseur én 'venture capitalist' Peter Schwartz: twee
waarzeggers die al eens eerder acte de présence gaven in DNW. Met hen kijken
we voor het laatst naar de nieuwe wereld. Maar zonder ook maar één moment te
denken dat daarmee het laatste woord gezegd is.

Van de songschrijver Stephen Stills heb ik ooit geleerd dat het beste wat je
kunt doen, is, als je compositie klaar is, er het mooiste stukje uithalen.
Daarmee kun je dan aan een nieuw lied beginnen. Dat is wat we gaan doen na
DNW.

Tot maandag, in de nieuwe wereld,


George Brugmans
Eindredacteur

============================
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl ***
Reacties zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw {AT} vpro.nl of plaatsen
in het gastenboek op onze site *** aan- of afmeldingen voor deze
elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request {AT} vpro.nl (met respectievelijk subscribe /
unsubscribe als subject, de rest van de mail moet leeg blijven)______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).