www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] NIOD, het uistellen en Den Haag vandaag
Menno Grootveld on Thu, 18 Apr 2002 20:20:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] NIOD, het uistellen en Den Haag vandaag


op 17-04-2002 02:53 schreef Ron Peperkamp op ron {AT} peperkamp.nl:
 
> Over de hele kwestie valt natuurlijk wel het één en ander te melden.
> Laat ik een bescheiden aftrapje geven met de constatering dat ieder tijdperk
> en iedere bevolking de slappelingen krijgt die het verdient. Ik bedoel: een
> moreel verontwaardigde bevolking dwingt regering én parlement tot bepaalde
> acties waarvan verder niemand de consequenties wil inzien. Dat er dan geen
> standvastige politici opstaan die het manhaftig tegen de vox populi durven
> op te nemen, kan men onze vertegenwoordigers in regering of parlement niet
> aanrekenen. Want laten we wel zijn: in de negentiger jaren liep íedereen met
> zijn hoofd in de wolken en hield íedereen een slap verhaal over de motieven
> waarmee men de gouden bergen van het aanstaande millennium bestormde.

Sorry Ron, maar ik geloof dat ik het hier wezenlijk met je oneens ben. In
mijn herinnering liggen de zaken toch nèt even anders. Ook ik behoorde tot
degenen die vonden dat er in Bosnië iets moest worden gedaan aan het
martelen en moorden, maar ik heb het nooit een goed idee gevonden om voor
dat doel een compagnie als Dutchbat naar Srebrenica te sturen. Dat was
vragen om moeilijkheden. Wie zich de beelden van die Franse generaal nog kan
herinneren die in (naar ik meen) 1993 naar het toen al tijdenlang door de
Serviërs belegerde Srebrenica was getogen om de inwoners een hart onder de
riem te steken en de internationale gemeenschap aan te sporen tot actie over
te gaan, wist dat dit nooit goed zou aflopen.
 
> De nauw verholen, impliciete beschuldigen van lafheid aan het adres van
> Dutchbatters dan wel verantwoordelijke politici vind in ronduit onsmakelijk.
> Het legt de (inderdaad zeer relevante) vraag naar moraliteit precies aan de
> verkeerde kant, namelijk bij anderen. Wie waarvoor precies de schuld draagt,
> doet helemaal niet terzake. Het is volkomen terecht dat in het rapport geen
> individuele gevallen worden besproken.
> Slechts de tijd kan over de moraliteit van individuen oordelen.
>
> Soldaten zijn machines die doen wat de politiek hen opdraagt. Indien
> voorzien van wapens betekent dat doorgaans dat ze vies en lelijk geweld
> uitoefenen. Zonder wapens veranderen militairen niet als bij toverslag in
> zelfstandig denkende en -opererende burgers. Die Dutchbatters mochten er dan
> wel normaal uitzien in hun T-shirts en korte broeken, maar ze waren
> natuurlijk verre normaal: het waren slecht bewapende, slecht opgeleide,
> slecht geïnformeerde en volkomen gedemoraliseerde militairen. Nederland wil
> geen leger dat vieze en lelijke dingen doet. Maar in oorlogsgebied in je
> vrijetijdskloffie een gewone vriendelijke politieman spelen... dát gaat dus
> ook niet.

Inderdaad. Maar dat betekent naar mijn idee absoluut niet dat die militairen
(hoog en laag) geen blaam treft. Integendeel. Iemand die willens en wetens
in het leger gaat en zich dan ook nog aanmeldt voor een missie als die van
Dutchbat (mensen beschermen), kan niet als het erop aankomt roepen dat hij
het allemaal niet zo bedoeld heeft ("I'm just the pianoplayer"). Dat is niet
alleen dom, het is ook laf. Het idee dat wij allen 'schuldig' of zelfs maar
'verantwoordelijk' zouden zijn voor het gebeurde, werp ik verre van me.
Hoezo? Had ik dan zelf naar Srebrenica moeten gaan om die mensen daar te
beschermen? Wat een onzin. Daar hebben we nou juist een leger voor en als
dat leger zoiets niet meer wil of kan, moeten we het maar afschaffen (dat
scheelt sowieso een hoop geld). Wat we moeten doen als we het leger hebben
afgeschaft en toch iets willen ondernemen om onze solidariteit te betuigen,
is een andere zaak. Daarvoor verwijs ik graag naar de vredesactivisten die
met gevaar voor eigen leven (!) naar Ramallah en Bethlehem zijn getogen om
de wereld te laten zien dat je ook (en misschien wel juist) zonder
'vredesmacht' een daad kunt stellen.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).