www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] NIOD, het uistellen en Den Haag vandaag
Pieter on Fri, 19 Apr 2002 00:29:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] NIOD, het uistellen en Den Haag vandaag


To: <ron {AT} peperkamp.nl>
Subject: Re: [Nettime-nl] NIOD, het uistellen en Den Haag vandaag
From: Menno Grootveld <rabotnik {AT} xs4all.nl>
Date: Thu, 18 Apr 2002 20:19:24 +0200
Cc: <nettime-nl {AT} nettime.org>
In-reply-to: <BBEHLMHMPIMNEPNGBNKNMEFECIAA.ron {AT} peperkamp.nl>
User-agent: Microsoft Outlook Express Macintosh Edition - 5.01 (1630)

>Inderdaad. Maar dat betekent naar mijn idee absoluut niet dat die
>militairen (hoog en laag) geen blaam treft. Integendeel. Iemand die
>willens en wetens in het leger gaat en zich dan ook nog aanmeldt
>voor een missie als die van Dutchbat (mensen beschermen), kan
>niet als het erop aankomt roepen dat hij het allemaal niet zo bedoeld
>heeft ("I'm just the pianoplayer").

Nou zit ik hier net wat over te telefoneren. Volgens mij is de gedachte
dat een lagere militair zelfstandig tot heldhaftige daden zou kunnen
overgaan, los van praktische overwegingen, absurd; zoiets zou hooguit
eindigen in een verschijnen voor de krijgsraad. Vervelend aan dit soort
drama's is dat het altijd wordt gebracht (wanneer het eens aan het licht
komt) alsof het om een exces zou gaan; dit terwijl het m.i. meer te
maken heeft met structurele kenmerken van de manier waarop onze
krijgsmacht -- of enigerlei krijgsmacht, wat dat aangaat -- is
georganiseerd. Daar hoor je ook al deskundiger lieden dan ik over
brommen dezer dagen. (Die dan natuurlijk op een herorganisatie
aandringen, daar gaat het mij hier niet om.)

Ik heb nooit begrepen waarom soldaten van een verslagen partij, die
exact hetzelfde hebben gedaan als "onze jongens", te weten hun orders
uitvoeren, daar wel op aangekeken kunnen worden, en onze jongens niet.
Eenzelfde mechanisme doet zich hier voor. Je kan een soldaat natuurlijk
niet alleen maar bewieroken wanneer hij (m/v) zijn missie tot een goed
einde heeft gebracht, en hem anders afvallen. Ook kun je niet verwachten
dat de een zijn orders uitvoert, en dat de ander vrijheidsstrijder
wordt, gewoon omdat zijn specifieke orders jou niet bevallen. Ik bedoel:
je vindt het normaal dat men er legers op nahoudt, of niet.

Dus het lijkt me wel degelijk met name het hogere personeel en de
verantwoordelijke politici die op het matje moeten worden geroepen, iets
wat ze net zo goed en zo kwaad als het gaat effectief lijken te hebben
voorkomen. En dat we als "volk" (natie? kuch) een zekere
verantwoordelijkheid dragen; en inderdaad waren er plenty pacifistische
linksen die destijds achter een ingrijpen stonden, zonder natuurlijk
zelf onder de wapenen te willen of ooit te zijn geweest. Ik geloof dat
ik zelf t.t.v. Kosovo nog wel heb geroepen "ja maar, we moeten toch iets
dn". Waarna de situatie toch weer iets genuanceerder bleek te liggen.

Van mij mocht het leger allang zijn afgeschaft ja, maar zolang dit niet
gebeurt, zul je ook voor de inherente fiasco's moeten opdraaien, niet
alleen voor je glorieuze overwinningen.

Of zo.

PB

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).