www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] NIOD & inquisitiedemocratie
Ron Peperkamp on Sat, 20 Apr 2002 01:15:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] NIOD & inquisitiedemocratie


Ronald van Raaij schreef:


> mensen (en de media) hebben allerlei belangen, die niet altijd
> met elkaar te verenigen zijn.
> Zo pogen journalisten vandaag de dag van ieder wissewasje een rel
> te maken,
> omdat er op die manier méér nieuws is, en worden de inspanningen
> van mensen
> om het juist géén rel te laten worden afgeschilderd als 'indekken',
> 'doofpotten', 'verschuilen', 'vastzitten aan het pluche' en meer van dat
> soort kreten. Het maakt het voor de gewone lezer moeilijk onderscheid te
> maken tussen wat nu echt een schandaal is en wat niet. En bovendien maakt
> dit gedrag van journalisten het voor mensen die
> verantwoordelijkheid dragen steeds moeilijker om een risico
> te nemen, want voor je het weet, staat breeduit uitgemeten in
> krantekoppen wat je allemaal (vermeend of echt) fout
> hebt gedaan, en schreewt de pers als een stel hyena's om je huid.
>
> Burgers nemen dat windvaan gedrag van de pers over, en zullen
> inderdaad het ene moment juichend aachter een idee aanlopen,
> en een tijd later (als het allemaal niet zo is gelopen als
> verwacht), met evenveel enthousiasme precies het tegenovergestelde
> beweren.

Dit is inderdaad één van die thema's waar wij ons als media-watchers mee
bezig dienen te houden. Lijkt mij in ieder geval zinniger dan het obligate
koppensnellen waar de reguliere media zich zo enthousiast aan overgeven.
Iemand toevallig al een kritisch zelfonderzoekje in de media tegengekomen?
In bestuurskundige kringen staat het door jou zo helder beschreven fenomeen
overigens bekend als de 'inquisitiedemocratie' (naar het gelijknamige boek
van Paul 't Hart - zie NRC 9-februari-2002).


> Dus, naast de door jou aangekaarte persoonlijke hypocrisie, die ieder mens
> natuurlijk toch een beetje eigen is, is het toch wel zo, dat je voor het
> grootste gedeelte afhankelijk bent van de media voor je
> informatie.

Even een correctie: het ging mij niet om persoonlijke hypocrisie. Misschien
was ik mij weer eens stilistisch aan het vergalopperen, maar die
persoonlijke invalshoek diende slechts als metafoor voor het gebrek aan
zelfonderzoek dat ik bij álle betrokkenen bespeur - daarbij ook zeker
doelend op de ook hier aanwezige media c.q. opiniemakers, die ik middels de
(blijkbaar mislukte) metafoor inderdaad wat indringender op hun eigen
verantwoordelijkheid probeerde aan te spreken.


> De vraag die dan overblijft, is hoe je als 'gebruiker' zoveel invloed
> krijgt, dat je de media kan afrekenen op het creeren van 'nieuws zonder
inhoud'.

Lijkt mij een bijzonder interessant onderwerp voor de hierbij maar meteen in
het leven te roepen Nettime-ideeënbus! (unofficial)
Eerste ideetje: een JournaalWatchers website. Iedere dag na het journaal
meteen een kwalitatieve doorlichting van het door zijn NOS-journaal
gebrachte nieuws (4 miljoen kijkers). Een tijd geleden klaagde Haasbroek
zelf dat er nog nooit een intelligent stuk over zijn Journaal is
verschenen - misschien moet hij die dan maar eens krijgen. Vanzelfsprekend
te vervolgen met NOVAWatchers.nl, VolkskrantWatchers.nl, etc.


Ron

_____________________
   Ron Peperkamp
  ron {AT} peperkamp.nl
_____________________


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).