www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Crisis online game/tv programma
Femke Wolting on Wed, 24 Apr 2002 15:25:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Crisis online game/tv programma
PERSBERICHT>>>  

 CRISIS
www.nps.nl/crisis

Crisis online is een vernieuwend en interactief programma op de televisie, het internet en de mobiele telefoon. Er dreigt een ramp in Nederland. Gezagsdragers komen bij elkaar om de crisis het hoofd te bieden. In het televisieprogramma worden bekende bestuurders als Johan Stekelenburg en Roger van Boxtel uitgedaagd de situatie in de hand te houden. In het internetspel kunnen de televisiekijkers zelf op de stoel van de gezagsdragers plaats nemen. Het internetspel start op 1 mei 2002
. Aanmelden is mogelijk vanaf 22 april.  Het televisieprogramma van de NPS wordt uitgezonden op 6 mei. 

Voor het eerst in 26 jaar speelt voetbalclub DOS Rijndam weer een UEFA-cupduel, tegen de Italiaanse topploeg Vicenzo. In eerste instantie verloopt de toestroom van Italiaanse supporters uitstekend. In de pizzeria en op de terrasjes van winkelcentrum Rijnplaza hangt een uitgelaten sfeer. Dan wordt een internetpagina ontdekt waarop de Italianen oproepen tot een gewelddadig treffen met de fans van DOS. Het crisisteam wordt bij elkaar geroepen om het naderend onheil af te wenden. Vanaf dat moment stromen telefoontjes de crisiskamer binnen.  De winkeliersvereniging klaagt over gebrek aan politie-inzet en wil het winkelcentrum sluiten. Maar buurtbewoners vrezen dat als het winkelcentrum wordt gesloten, hun wijk het slagveld zal worden. Een verslaggever van het Rijndam Nieuws meldt dat de website die oproept tot geweld misschien wel een grap is.  Als dan in de Rijndammerspoortunnel ook nog een goederentrein ontspoort, met mogelijk een giftige lading, is de chaos compleet.

Wie te geloven? Wat te doen? Hoe zo te handelen dat de crisis niet uit de hand loopt? Daar draait het om in Crisis online. Vanaf 22 april kunnen spelers zich op de website www.nps.nl/crisis opgeven voor het spel. Vanaf 1 mei begint het spel op internet. Daar komen de telefoontjes van betrokken partijen binnen en kunnen ze stemmen hoe ze met delen van de crisis omgaan. Extra politie inzetten? Of maar rustig afwachten in de hoop dat het meevalt? De uitkomst van het spel ligt van te voren niet vast en zal gestuurd worden door de beslissingen die de spelers nemen. Door middel van televisiejournaals, radioreportages en krantenberichten op de internetnieuwssite van het Rijndam Nieuws kunnen de spelers de actuele ontwikkelingen volgen. Via SMS en e-mail ontvangen ze bovendien nieuwsflitsen met de laatste gebeurtenissen en worden ze opgeroepen om op als de situatie urgent wordt, hun stem uit te komen brengen.

De speler overlegt met andere spelers, zoekt argumenten en antwoorden voor het oplossen van bepaalde problemen en neemt  beslissingen die het verhaal sturen. Hoe gaat het team om met de oplopende spanning? Kan iedereen de druk aan? Welke afwegingen maken ze, wat zijn de onderlinge verhoudingen en leiden die tot irritaties en competentiestrijd?

Het spel eindigt met de televisie-uitzending op 6 mei, waarin de spelers hun prestaties kunnen vergelijken met  prominente politici die dezelfde crisissituatie moeten oplossen. H
et crisisteam in het televisieprogramma bestaat uit:  
De burgemeester van Tilburg Johan Stekelenburg als Commissaris van de Koningin, Minister Grote Stedenbeleid (D66) Roger van Boxtel als burgemeester van Rijndam,  VVD fractievoorzitter Amsterdamse binnenstad Anne Lize van der Stoel als burgemeester van Ooijrijk, CDA Tweede Kamerlid Gerda Verburg als brandweercommandant, D66 Tweede Kamerlid Jan van Walsem is directeur spoorwegen en journalist Fons de Poel is de woordvoerder. Presentatie: Rob Trip.

Noot :

De scenario's liggen dicht bij de werkelijkheid en werden geschreven in nauwe samenwerking met het Crisis Onderzoeks Team (COT). Het COT adviseert in  crisissituaties, zoals bij de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam.

Spelconcept en produktie: Submarine (www.submarine.nl). Submarine is een productiestudio in Amsterdam die formats en concepten ontwikkelt en produceert voor crossmedia programma's. Submarine realiseerde producties voor onder meer de VPRO, VARA, EO/TROS, Humanistische Omroep, International Film Festival Rotterdam. 

Het televisieprogramma Crisis wordt geproduceerd en uitgezonden door de NPS 

Voor meer informatie of een demonstratie van het spel kunt u contact opnemen met Submarine:020-3301226 of info {AT} submarine.nl, Femke Wolting of Janneke van de Kerkhof.

Deze productie is tot stand gekomen via de regeling voor ondersteuning van nieuwe media projecten