www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] uitspraken Klotenknijper vs Spaink en Panoussis {01}
Karin Spaink on Sat, 27 Apr 2002 23:20:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] uitspraken Klotenknijper vs Spaink en Panoussis {01}


Spaink: "Hij heeft die Marokkaanse jongens geïntimideerd,
ons onwettelijk gearresteerd, mijn lief geschopt en geslagen
en nu moet ik hem nog schadevergoeding betalen ook?"

Karin Spaink werd op 26 april 2002 veroordeeld tot het
betalen van een schadevergoeding van € 2500 aan de
Belgische rijkswachter Koen Clonen voor een artikel waarin
ze zijn gedrag bekritiseerde. Het hof oordeelde dat het
artikel lasterlijk was en dat de schade in Vlaanderen
plaatsvond, omdat de rikswachter daar werkzaam is en daar
last ondervond. Het hof nam niet in acht dat 's mans
plagerijen al begonnen voordat Spaink überhaupt over de
kwestie publiceerde. Ook Panoussis moet de rijkswachter
€ 2500 betalen voor lasterlijke opmerkingen op de site
<http://www.klotenknijper.com> . Tevens moet hij de
Belgische staat € 1250 betalen voor auteursrechtinbreuk op
het rijkswachtlogo.

Dit vonnis kan grote repercussies hebben voor de gewone
pers. De precedent die dit vonnis schept betekent immers dat
als Berlusconi zich in het kruis getast voelt door een
artikel op de Volkskrant-site, hij de Volkskrant in Italië
kan dagen, in zijn eigen rechtbanken en volgens zijn eigen
wet.

Spaink en Panoussis willen in hoger beroep tegen de
uitspraken.

*

De kwestie begon met Spaink en Panoussis die tijdens een
reis van Amsterdam naar Antwerpen commentaar hadden op het
intimiderend gedrag van de rijkswacht in de trein jegens
twee jongens van Marokkaanse komaf. Kort daarop werd het
koppel Spaink en Panoussis - in hun ogen onwettelijk, en als
reactie op hun commentaar - gearresteerd. Panoussis werd
daarna mishandeld door de rijkswachters. Een verslag van die
gebeurtenissen verscheen enkele dagen later in De Morgen,
zie <http://www.spaink.net/varia/Rijkswacht.html>. Spaink en
Panoussis dienden een klacht in bij de Commissie Toezicht
Politiediensten (Comité P), waarvan zij nog ruim drie jaar
later steeds geen resultaat hebben.

Veertien maanden na publicatie van het artikel in De Morgen
werd Spaink door de rijkswachter in kwestie gedaagd wegens
laster. Panoussis opende daarna een site
<http://www.klotenknijper.com> met de dagvaarding en
relevante stukken, en werd prompt zelf gedagvaard wegens
laster, ook door het openbaar maken van 's rijkswachters
naam, die immers in de stukken stond. De Belgische staat
voegde zich vrijwillig bij de zaak wegens inbreuk op haar
rijkswacht logo.

Heden heeft de rechtbank vonnis gewezen.

De rechtbank wees de eisen tot verwijdering van Spainks
artikel van de internetsite af en verklaarde bovendien het
opleggen van een verbod voor toekomstige publicaties
ongrondwettig. Ook mag www.klotenknijper.com gewoon
voortbestaan.

Ingaande op de eis van rijkswachter Koen Clonen veroordeelde
de rechtbank Spaink en Panoussis elk tot een
schadevergoeding van bijna € 2500 wegens beledigende
uitlatingen in de media. Voor Spaink betreft het de
geschreven pers en audiovisuele media, voor Panoussis
betreft het publicaties op de website.

Ingaande op de eis van de Belgische Staat namens de
rijkswacht werd Panoussis daarenboven veroordeeld tot een
schadevergoeding van 1239,47 euro wegens misbruik van het
logo van de rijkswacht. Daarnaast werd hij veroordeeld tot
verwijdering van en verbod tot gebruik van het logo in de
website www.klotenknijper.com op straf van een dwangsom van
247,89 euro per dag - niettegenstaande dat Panoussis het hof
had meegedeeld geen toegang meer te hebben tot die website.
Panoussis heeft derhalve feitelijk opdracht tot het hacken
van de site gekregen.

De Antwerpse rechtbank heeft hiermee voorrang gegeven aan
het recht op een goede naam van rijkswachter Clonen boven
het recht op vrije meningsuiting en specifiek het recht op
signalering van misstanden. Dit is, mede door de
veroordeling tot niet geringe schadevergoedingen, een
negatief precedent voor de recht van burgers om controle uit
te oefenen op het handelen van autoriteiten. Tevens wordt
totaal voorbijgegaan aan het feit dat de gewraakte
publicaties enkel het gevolg waren van een uitermate
betwistbaar politioneel optreden van eiser Clonen tegen
Spaink en Panoussis.

De rechtbank heeft overigens ook het cruciale argument van
verweerders opzij geschoven, dat eiser Clonen zelf zijn naam
in de openbaarheid bracht. Er was van openbaarmaking van
zijn naam immers geen sprake voordat eiser Clonen een
rechtsgeding inspande.

Een opmerkelijke passage in het vonnis tegen Panoussis geeft
te denken: volgens deze passage zijn parodie en karikatuur
toegelaten, maar mag niet te ver worden gegaan. En vermits
het "recht op eerbied van de Rijkswacht" als Belgische
instelling in casu wordt aangetast, kan Panoussis zich
volgens de rechtbank niet beroepen op de uitzondering van
karikatuur en parodie. Panoussis moet het logo van de site
verwijderen (ook al heeft hij uitgelegd de site niet meer in
beheer te hebben).

*

Mensen die hun steun willen betuigen door de zaak mede te
financieren (rechtszaken zijn duur) kunnen Klotenknijper
nu laten zien dat niet alleen Spaink en Panoussis een probleem
met hem hebben. U kunt het hoger beroep steunen door geld
over te maken naar postgiro 4322679 tnv Karin Spaink,
Amsterdam, of via Paypal geld overmaken, onder vermelding
van 'klotenknijper':
<https://www.paypal.com/affil/pal=kspaink%40xs4all.nl>

*

Zie verder:
http://www.spaink.net/varia/Rijkswacht.html
http://klotenknijper.provocation.net


- K -

-- 

Basically, I believe that all men should be penetrated at 
least once, just like all people should visit the third 
world, just to know what it is like. 
 - Liz Turner, October 20 2000


=====================================================
persmisdrijf {AT} bagheera.xs4all.nl stuurt persberichten 
over de rechtszaken die tegen Karin Spaink en Zenon 
Panoussis in België zijn aangespannen.
 Spaink is gedaagd vanwege een artikel dat zij over 
hun aanvaring met de Antwerpse rijkswacht schreef; 
Panoussis is gedaagd vanwege de site over die zaak.

Voor meer informatie:
 www.klotenknijper.com
 www.spaink.net/varia/Rijkswacht.html


Unsubscribe:
 mail listserver {AT} bagheera.xs4all.nl met als 
 enige inhoud van het bericht de tekst:
 unsubscribe persmisdrijf uw {AT} email.adres

Subscribe:
 mail kspaink {AT} xs4all.nl
=====================================================
 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).