www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] Is het waar? Taartgooister had samenlevingscontract met
Károly Tóth on Thu, 16 May 2002 13:27:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Is het waar? Taartgooister had samenlevingscontract met de moordenaar


:)

Ja, dat zou ik ook niet durven zeggen van een website die "De Gezonde
Roker" heet, een wordt versierd door een trieste lul. :)

Maar de betrouwbare nieuwsbronnen hebben allemal over een solo mordenaar.
Daarom.

k

> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin {AT} nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin {AT} nettime.org]On Behalf Of
> bart {AT} bundersbos.demon.nl
> Sent: Thursday, May 16, 2002 12:44 PM
> To: nettime-nl {AT} nettime.org
> Subject: Re: [Nettime-nl] Is het waar? Taartgooister had
> samenlevingscontract met de moordenaar
> 
> 
> op de site van Theo staat ook: "Melkert Moordenaar"
> 
> hiervan vraag ik mij ook niet af of het waar is. ik zie de 
> site van Theo niet echt als een
> betrouwbare nieuwsbron.
> 
> bart
> 
> > Bizarr. 
> > Wie weet er misschien meer van? Is het waar?
> > 
> > Ik lees net op de roddelpagina van Theo van Gogh de volgende:
> > bron: http://www.theovangogh.nl/
> > 
> > 
> > "Klaas de Vries, PvdA minister van Binnenlandse Zaken, wist 
> al drie dagen
> > dat n van de taartgooisters een samenlevingscontract was 
> aangegaan met de
> > moordenaar van Fortuyn. (...)"
> > 
> > grtnx k
> 
> 
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
> 


begin 666 winmail.dat
M>)\^(BD+`0:0" `$```````!``$``0>0! {AT} `(````Y 0```````#H``$( {AT} <`
M& ```$E032Y-:6-R;W-O9G0 {AT} 36%I;"Y.;W1E`#$(`0V ! `"````` {AT} `"``$&
M {AT} ,`# {AT} ```-('!0`0``T`& {AT} ````0`&0$!`Y &`$P)```H````"P`"``$````+
M`",```````,`) {AT} ``````"P`I```````#`"X```````,`- {AT} ``````' {AT} !P``$`
M``!3````6TYE='1I;64M;FQ=($ES(&AE="!W86%R/R!486%R=&=O;VES=&5R
M(&AA9"!S86UE;FQE=FEN9W-C;VYT<F%C="!M970 {AT} 9&4 {AT} ;6]O<F1E;F%A< {AT} ``
M` {AT} %Q``$````6`````<'\S(R\\=,:<6 {AT} D35F5*=SA*)A86 ``` {AT} $=# $````3
M````4TU44#I!4D5 6%,T04Q,+DY,```+``$.`````$ `! {AT} X`5&YTS/S!`0(!
M" {AT} X!````& ````````# {AT} 5" RA<G4$9JX`$"5`7[VPH ```,`% X!````"P`?
M# {AT} $````"`0D0`0```*T$``"I! ``R <``$Q:1G7O_1H'`P`*`')C<&<Q,C7B
M, {AT} -#=&5X!4$!`P'W_PJ `J0#Y <3`H /\P!0!%8_"%4'LA$E#E$#`0(`8VCA
M"L!S970R! {AT} `&PQ$E]C,$1A.W,!(L$3,([PGWMCL8'PXP-1$B#&!C`% S"PD!
M9#,V%E +IB Z#BD*H {AT} J$"H!*82P {AT} %&1A!4!Z"& {AT} :6OX(&]O'J #`!0 {AT} ' {AT} `(
M<$9V"? >0&5G9Q^1=L,#D0GA('=E8 {AT} "0#K!#' {AT} `(D" {AT} (D0A$$=:91Y0; {AT} $`
M!_%K!) B="!H">!T'? {AT} <P6P9.\%0!^ % `(D60>`![ !< U(')T"(%S(0$*
M0&PNV1SM36$*P2(18A0 {AT} `V!X=7=B"L A$!\!)U!SLF(#8&YN'Y$BL&(G`+,#
MH = ;&4`P , {AT} ;R.Q]2!C<Q>A( 1 {AT} "R )\":1K26 1":1`W N'1IK'1JH/B M
M+4)/!1!G"X#E*6%-!Y!S81_P+4,LQEI&`V$Z'O 4('0'<2U ;FPM861M"X! 
MU2_%+ {AT} 6P9RS&6P# `Q"8=&\Z+\\PV5U/`Z $0F43X&QF($]FPRS&)W%T0&)U
M( {AT} $4`)D&X',N`0`$8&XN,P!/+,8&8 (P+Z!4: AP<PT>$'D=\": >2 Q-AL=
M\ '0,!1 #B Z-#3H(%!-+,94,F ON3#/,3=B=6)J!9 WP5)EC2^ {AT} 6P? ,J9=
M($D$(&LBL 5 =R:1/S? {AT} )I%T_F<>P 0`#K %P!/ {AT} "S$LY*<N4 > ,P!E= {AT} N 
M9P3P_0(A< {AT} #0!4 ' {AT} !\Q(1 $8.<JABS&0NYO<";"(., {AT} ,OTW\&4J4"40)I %
M0![!+Z!:(BX {AT} ;")A!4!-0E<B[4+N: B1(#)V08 N8!Z"U3"0:AZX8330;S30
M/E;W'H V<!Z">B%!(A% !T3;ZQ\#!9!H2E%L!" )X347?R<?*"(KA4-(-9)"
M[BT {AT} 0MQI> {AT} K *O%2:%<A02"P_TW"!< PD 00$] (D . {AT} !X"_$H$ {AT} ,3[0/BI2
M:%)H21Z {AT} 7RDP!Y$R {AT} 415`V!D`0!L#PJP+<)%"" R1V]G:-TFPG8&\!_Q`0`Z
M4F {AT} H( {AT} ,OH$X0=' Z+R]W^5U {AT} +G1%82 Q/T!;`#;AIB]6[U=;(DL+8&$$( TB
M$58DXAWP4'9D0?])D0,`/X, {AT} ,E,`*%(+8"(`T100(%IA(F!N'? #\?<%02S5
M*6%D"($>`1_Q4FC_'A( {AT} %"(11;$_*$YC0']! {AT} _\^D 0A9$9=\1_0:C%!Q5)H
M2T)(("-&%\%U>3;0('0H+FU {AT} *4>'4DH)P'28;G {AT} {AT} +%5#3R!?<.]O<?]S#W,P
M+,8J80`CP7#]&"!I)"! \%GP,H {AT} E {AT} A0\FT' {AT} ')C")!&<&[ {AT} (,#\<G4>D1\"
M=$ {AT} R4!_0)0'_:I(AXP7 >*$E$7: {AT} 00$E {AT} /X\,H {AT} M( 0`3GITP$1 {AT} 'Y'_'Y$"
M(!_P!&-5D4(2,B%!`<]^`&0!*9,R {AT} 2UK!1 RL/QE:U"7=, N(!*!"X "$.\=
M\ K 52(TT"8I`#8#`9#?? {AT} `?\"! {AT} (3!_47-;YW3 ^USY.UDO?YD(4 (P09$O
MH)<N("A0*E!'`V!O=!^ >FPD("A! {AT} ; {AT} ;Q >D$!8>',T*1$VX2E0G7T!B7 `
M```>`$(0`0```"X````\13$W.$EJ>BTP,#!.1$PM,#! <&]S="TR,2YM86EL
M+FYL+F1E;6]N+FYE=#X````#``E9`0````L``( (( 8``````, ```````!&
M``````.%`````````P`" {AT}  {AT} {AT} ! {AT} ``````P ```````$8`````$(4````````#
M``> "" &``````# ````````1 {AT} ````!2A0``)VH!`!X`"8 (( 8``````, `
M``````!&`````%2%```!````! ```#DN, `>``J "" &``````# ````````
M1 {AT} `````VA0```0````$`````````' {AT} `+ {AT}  {AT} {AT} ! {AT} ``````P ```````$8`````
M-X4```$````!`````````!X`#( (( 8``````, ```````!&`````#B%```!
M`````0`````````+`#F "" &``````# ````````1 {AT} `````&A0````````,`
M.H (( 8``````, ```````!&``````&%````````"P!# {AT}  {AT} {AT} ! {AT} ``````P ``
M`````$8`````#H4````````#`$2 "" &``````# ````````1 {AT} `````1A0``
M``````,`1H (( 8``````, ```````!&`````!B%````````` {AT} 'X#P$````0
M````X%0 {AT} ,H7)U!&:N ! E0%^] {AT} (!^ {AT} \!````$ ```.!4(#*%R=01FK {AT} `0)4!
M?O8"`?L/`0```&(`````````.*&[$ 7E$!JANP {AT} `*RI6P {AT} ``;7-P<W0N9&QL
M``````!.251!^;^X`0"J`#?9; {AT} ```&0Z7$UY($1O8W5M96YT<UQ/9F9I8V5<
M36%I;%Q/551,3T]+7$M23UDN4%-4`````P#^#P4````#``TT_3<```(!?P`!
M````,0```# P,# P,# P13 U-#(P,S(X-4,Y1#0Q,3E!0C {AT} P,#0P.34P,3=%
M1C9!-#!$-3,P, `````#``8022E65P,`!Q \! ```P`0$ `````#`!$0` {AT} ``
M`!X`"! !````90```#HI2D$L1$%46D]524M/3TM.24541%525D5.6D5'1T5.
M5D%.145.5T5"4TE4141)12)$14=%6D].1$523TM%4B)(1454+$5%3E=/4D14
=5D524TE%4D1$3T]2145.5%))15-414P`````[U,`
`
end

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).