www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] V2_: Anarchieven: connectie-machines
Marjolein Berger on Fri, 7 Jun 2002 14:43:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_: Anarchieven: connectie-machines


Een conferentie georganiseerd door V2_
vrijdag 5 juli 2002
Middagprogramma 14.00 uur - 18.00 uur presentaties
Avondprogramma 20.00 uur performance en muziek
Entree: € 9,- dagkaart en € 4,50 middag- of avondprogramma
Locatie: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam
Reserveren: contact Marjolein Berger, e-mail: marjolein {AT} v2.nl of 
telefonisch: 010 206 72 72.
Pers/beeldmateriaal: contact Marije Stijkel, e-mail: marije {AT} v2.nl of 
telefonisch 010 206 72 77.

Presentaties door:
Jahrmann, Margarete (A), Peljhan, Marko (SLO), Schiphorst, Thecla (CDN), 
Schouten, Ben (NL), Smeulders, Arnold (NL).

Performance van:
Jahrmann, Margarete (A) & Moswitzer, Max (A)

Gemodereerd door:
Nigten, Anne (NL) & Punt, Michael (GB)

Anarchieven: connectie-machines
In onze informatie- en kennissamenleving kunnen archieven zich verheugen op 
een hernieuwde belangstelling van onder andere kunstenaars, 
kunstinstellingen en wetenschappers. Archieven en databases zijn de basis 
voor kennisontwikkeling geworden.

Via het ordenen en ontsluiten van archieven wordt van oudsher gereflecteerd 
op de sociale en culturele samenhang van groepen mensen en gemeenschappen 
en de rol van het individu hierin. De concepten hierover variëren van het 
Wunderkammer-model uit de 17e eeuw tot het denken over metadata in onze 
informatie- en kennissamenleving.

De huidige inzet van digitale technologie maakt een verregaande koppeling 
van een grote verscheidenheid aan informatie mogelijk, die complexe 
relaties en verbanden zichtbaar maakt. Gegevens over genen van mensen, 
dieren en planten, onze sociale of politieke voorkeur, ons gedrag op het 
internet, alles wordt als digitale informatie opgeslagen en kan aan elkaar 
gekoppeld worden. Hieruit worden allerhande economische, sociale en 
culturele scenario’s en realiteiten geconstrueerd. Hier liggen tevens grote 
maatschappelijke vragen zoals: Welke databases en archieven worden wel of 
niet gekoppeld? Welke informatie wordt wel en/of niet in databases 
opgenomen en wie bepaalt dat? En welke informatie kan alleen door 
specifieke belanghebbenden ingezet worden? En wat is het publieke belang 
van deze kennissystemen?

Deze ontwikkeling kent naast een technologische en wetenschappelijke inzet 
ook een sociale en culturele inzet waarin de gedachte prevaleert dat het 
noodzakelijk is om als individu in de complexe sociale en culturele 
(media)realiteit te kunnen interacteren en deze (media)realiteit te kunnen 
transformeren. In deze situatie ontstaat een groeiende behoefte aan 
strategische ‘tools’ en ‘agents’ om een actieve rol te spelen in zowel het 
invoeren, bewerken als ontsluiten van informatie. Een toenemend aantal 
kunstenaars en architecten ontwikkelt (software)systemen waarmee data 
ge(re)organiseerd wordt tot complexe kennissystemen die de gebruiker 
inzicht en interactie bieden. Databases, software engines en archieven zijn 
dan ook steeds meer inzet van artistieke interventies. Kunstenaars 
onderzoeken de culturele en artistieke mogelijkheden om bestaande archieven 
te herdefiniëren en/of te hergebruiken. Dit brengt, via de kunstwerken 
waarin met archieven en databases wordt gewerkt, nieuwe interpretaties en 
nieuwe archiveringsconcepten voort, maar ook nieuwe esthetische ervaringen. 
Hoe en wat voor een kortsluiting ontstaat er in de verbindingen die tussen 
archieven wel of niet gemaakt worden, en wat is het artistieke potentieel 
van deze kortsluiting?

Kunstenaars en computerwetenschappers delen in dit proces een interesse in 
de ontwikkeling van software die ingezet kan worden in de kunst- en 
cultuursector. De conferentie Anarchieven: connectie-machines laat een keur 
aan wetenschappers en kunstenaars aan het woord die hun onderzoek en 
projecten op dit gebied presenteren.

Het avondprogramma heeft vooral een uitvoerend karakter waarin de inzet van 
databases en archieven in muziek en performance centraal staat.

Meer informatie op: www.v2.nl/2002
Het programma is tevens on line te volgen op www.v2.nl/live
Anarchieven: connectie-machines wordt tevens live uitgezonden op A1, 
Bellissima (kabeltelevisie Amsterdam) tussen 14.00 uur - 19.00 uur en 
tussen 20.00 uur - 22.00 uur.

Middagprogramma
13.45 uur zaal open
14.00 uur welkomstwoord Alex Adriaansens

14.10 uur welkomstwoord Anne Nigten & Michael Punt
14.30 uur lezing Ben Schouten

15.00 uur lezing Marko Peljhan
15.30 uur lezing Margarete Jahrmann

16.00 uur pauze

16.15 uur Arnold Smeulders
16.45 uur Thecla Schiphorst

17.15 uur panel discussie
18.00 uur einde

Avondprogramma
19.30 uur zaal open
20.00 uur performance Margarete Jahrmann & Max Moswitzer

Biografieën:
Margarete Jahrmann (A), kunstenaar en journalist, studeerde aan de Weense 
Hogeschool voor Toegepaste Kunsten aan de Gerrit Rietveld Academie in 
Amsterdam. Sinds 1994 maakt ze cd-roms, net projecten, Superfem online 
performances en 3D-projecten voor het Web. Jahrmann is ook medeoprichter 
van Konsum.net, een kunstserver. Ze heeft lesgegeven aan onder meer de 
Hogeschool voor Toegepaste Kunst (Wenen), de Hogeschool voor Kunstzinnige 
en Industriële Vormgeving (Linz) en de Hogeschool voor Ontwerp en Kunst 
(Zürich).

Max Moswitzer (A), multimediakunstenaar, gespecialiseerd in 3D-simulaties 
en kunstzinnig server-ontwerp. Afgestudeerd aan de Hogeschool voor 
Toegepaste Kunst in Wenen. In 1995 was Moswitzer medeoprichter van 
Konsum.net, een kunstserver. Hij maakt regelmatig interactieve toepassingen 
en online installaties, video’s, en internetprojecten; sinds 1997 houdt hij 
zich bezig met de opbouw van telematische performances.

Marko Peljhan (SLO), kunstenaar, afgestudeerd aan de Academie voor Theater, 
Radio, Film en Televisie in Ljubljana. In 1992 richtte hij voor z’n 
creatieve activiteiten de kunstorganisatie Projekt Atol op. Hij is 
coördinator van het Insular Technologies Project, medeoprichter van 
Ljudmila -Ljubljana Digital Media Lab in 1996 en coördinator van het 
Makrolab, dat wereldwijd zal worden opgezet als een kunst/wetenschap 
station voor de periode 2002-2007.

Thecla Schiphorst (CDN), mediakunstenaar, choreograaf, danser, en computer 
systeemontwerper en Associate Professor bij het Computer Arts and Design 
Sciences Program van de Simon Fraser University. Haar opleiding en 
achtergrond in informatica vormt met dans de interdisciplinaire grondslag 
van haar werk, waarin zij modellen van wetenschappelijke representatie 
integreert met ervaringsgegevens en methodologieën uit de lichamelijke 
praktijk.

Ben Schouten (NL), kunstenaar, ondernemer (Desk.nl) en Wiskundige, 
verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam, 
is in 2001 gepromoveerd met een dissertatie op cd-rom: Giving eyes to ICT! 
Or: How does a computer recognize a cow?. Dit proefschrift beschrijft o.a. 
een door Schouten ontwikkeld interactief zoeksysteem dat berust op de 
inhoudelijke beschrijving van beelden.

Arnold Smeulders (NL), hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UVA), 
Faculteit Wetenschap, leerstoel Multimediale Informatieverwerking, 
projectleider van MultimediaN en directeur van het Informatie Instituut. 
Zijn huidige onderzoeksinteresse richt zich op grondslag, ontwerp en 
implementatie van beeldinformatiesystemen: beeldzoekmachines, zoeken op 
beeldinhoud, interactieve specificatie, ontsluiting op inhoud, 
genreclassificatie en de integratie van beeldende en linguïstische informatie.

Moderatie:
Anne Nigten (NL), manager van V2_Lab, het aRt&D onderdeel van 
V2_Organisatie in Rotterdam, en content manager voor het European Network 
for Cyber ART (EncART). Ze heeft artikelen gepubliceerd over kunst, 
techniek en samenwerking in (computer)wetenschappen, en over het 
ontwikkelen van software voor interdisciplinaire toepassingen vanuit een 
kunstperspectief.

Michael Punt (GB), filmmaker, schrijver, Deputy Director van CAiiA, 
University of Wales College, Newport (GB) en hoofdredacteur van Leonardo 
Digital Reviews. Hij is lid van de Amsterdamse School voor Culturele 
Analyse aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij z’n doctoraalstudie 
heeft afgerond en heeft veel gepubliceerd op het gebied van digitale media 
en filmgeschiedenis, waaronder een boek over de technologie van de cinema.

Concept en productie: V2_, Ben Schouten

In samenwerking met: CWI Centrum voor Wiskunde en Informatica, Bellissima.

Anarchieven: connectie-machines wordt ondersteund door: Culturele Zaken van 
de Gemeente Rotterdam, ministerie van OCenW, CWI Centrum voor Wiskunde en 
Informatica en Luna Internet. 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).