www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] KEER HET TIJ
H S on Fri, 14 Jun 2002 09:55:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] KEER HET TIJ


 

Platform "Keer het Tij" richt zich tegen nieuwe kabinet.

Het politieke landschap in Nederland is de laatste maanden sterk veranderd. De plannen van het geplande rechtse kabinet zullen het politieke klimaat in Nederland verder polariseren. Uit een drukbezochte persconferentie vlak voor de 2e Kamer verkiezingen en diverse bijeenkomsten die gehouden werden in de weken daarna, is inmiddels het platform "Keer het Tij" (voorlopige naam) voortgekomen. Dit platform i.o. waarin inmiddels zo'n 30 organisaties, waaronder Amsterdam Anders/De Groenen, samenwerken, wil een antwoord bieden op de huidige politieke ontwikkelingen.

Op 29 juni om 14.00 uur organiseert het platform daarom een debat in De Rode Hoed (Keizersgracht 102). Daar zullen diverse maatschappelijke organisaties reageren op het nieuwe regeerakkoord dat rond die tijd wordt verwacht. De plannen van het nieuwe rechtse kabinet op het gebied van milieu, migrantenrechten, militarisering en sociale zorg zullen dan tegen het licht gehouden worden. Mail voor meer info: mailto:renex {AT} dds.nl of mailto:jupijn {AT} dds.nl.

 

* AA/DG bijeenkomst over 'SLOOP EN VERKOOP SOCIALE WONINGBOUW' in Amsterdam
Datum: 24 juni 2002
Tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Plaats: Grote zaal, Mozeshuis, Waterlooplein 205

Amsterdam Anders/De Groenen organiseert een reeks debatten en discussieavonden over belangwekkende onderwerpen. Bij de eerste bijeenkomst zullen wij het hebben over de 'sloop en verkoop van sociale woningbouw'.

In Amsterdam wordt het aantal sociale huurwoningen drastisch teruggebracht. Het Amsterdams Steunpunt Wonen heeft kort geleden een convenant gesloten met de Gemeente en Woningbouwverenigingen om in de komende jaren duizenden woningen te slopen en verkopen. Veel mensen zijn het hier niet mee eens. Amsterdam dreigt een stad voor rijke mensen te worden.

We beginnen de avond met een introductie over stadsvernieuwing en sociale woningbouw. 
Hierna volgt een discussie over de gevolgen van de huidige aanpak van sloop en verkoop van sociale huurwoningen.  We sluiten af met een brainstormsessie om alternatieven te bedenken voor de sloop en verkoop.

Voor informatie kunt u bellen met 020-552.27.06, fractie Amsterdam Anders/De Groenen