www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Over de 3daagse Chello-storing en berichtgeving
Richard Reekers on Mon, 17 Jun 2002 13:43:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Over de 3daagse Chello-storing en berichtgeving


Beste Chello-mensen, 

Fijn dat u onderstaand bericht nog heeft weten te versturen
het afgelopen weekend. Waar de abonnees meer aan hadden
gehad was een doorgeglibberd bericht mbt. de nu al drie
dagendurende storing. 

Het zal ongetwijfeld met KPN Quest te maken hebben, maar
laat dat dan wel ff weten. 

Richard - back on the 56K - Reekers

cc: nettime-nl----- Original Message ----- 
From: UPC <info {AT} upc.nl>
To: <chello abonnee's>
Sent: Friday, June 14, 2002 7:48 PM
Subject: aankondiging wijzigingen Algemene Voorwaarden
chello per 1 juli 2002


> Geachte chello abonnee,
> 
> Per 1 juli 2002 zal er een aantal wijzigingen in de algemene voorwaarden van chello van kracht worden:
> 
> - Bij de installatie van chello dient een nieuwe abonnee zelf zorg te dragen voor een werkende ethernetkaart. Deze was voorheen onderdeel van de installatie en werd door UPC gratis geleverd;
> - De betalingstermijn is gewijzigd in 14 dagen;
> - De minimale contractsperiode wijzigt van 3 naar 12 maanden (tenzij schriftelijk anders overeengekomen), daarna per maand opzegbaar. Dit geldt voor alle klanten die zich vanaf 1 juli aanmelden;
> - Communicatie van UPC aan haar klanten kan vanaf 1 juli onder meer ook per email geschieden aan het aan de klant beschikbaar gestelde chello email adres.
> 
> U kunt de nieuwe voorwaarden vanaf dinsdag 18 juni vinden op chello.nl en op de webite van UPC: www.upc.nl. Ook kunt u ze telefonisch aanvragen via 0900-1580 (10 cpm). De nieuwe algemene voorwaarden worden u dan zo spoedig mogelijk gratis toegezonden.
> 
> Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.
> 
> UPC Nederland
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).